Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dokumentace komunikací kraje

Tags: Dokumentace komunikací | Geodis | GIS | Seminář

dkk-01Pod tímto názvem proběhl 12. dubna v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna seminář společnosti Geodis, která zde představila hojnému počtu účastníků z řad zástupců správ údržby silnic z celé republiky nové možnosti sledování stavu komunikací. Těžiště spočívalo v představení využití mobilního mapování, však také všechny přítomné hned u vchodu do hotelu zaujaly automobily vybavené patřičnou technikou. Je škoda, že počasí ten den nepřálo a lilo doslova jako z konve, takže o dopředu avizované představení systému v terénu ani nebyl příliš zájem. Podobně dopadla i praktická ukázka zařízení na diagnostiku vozovek, kterou měla připravenou hostující společnost Consultest.

Na začátku semináře byly představeny novinky Geodisu. Jednalo se o nové logo, marketingový tým, ale hlavně o změnu ve vedení společnosti. Představil se nový generální ředitel společnosti Ondřej Tomas, který přišel do Geodisu ze stejné pozice u firmy Gfk Czech a předtím působil také v České spořitelně, ve společnosti Oracle nebo v Českém Telecomu.

Odborný program zahájila obchodní manažerka Geodisu Drahomíra Zedníčková představením Projektu dokumentace komunikací kraje Vysočina a výsledků zhruba roční spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic kraje Vysočina. Na ni pak navázal Dalibor Tomšů z KSUS Vysočiny.

dkk-02

Během zmíněného roku vznikla kompletní dokumentace komunikací I. až III. třídy a později představené mobilní mapovací systémy IP-S2 a MOMAS najezdily tisíce kilometrů. Byly nasnímány panoramatické snímky, snímky z externích kamer (5 Mpx) a laserová mračna bodů, data, která bylo nutno zpracovat. K tomu sloužily softwary PanoramaGIS, PanoramaGIS web a PixoView s PanoramaGIS. Díky těmto datům bylo možno například udělat kompletní inventarizaci dopravních značek a také vyhodnotit stav vozovek i přilehlých chodníků a silničních příkopů.

Vysvětlení problematiky zpracování surových dat si vzali na starost Jaroslav Roman a Miloš Tejkal z Geodisu a ukázali účastníkům, jak se opravují nevyhnutelné chyby mobilního mapovacího systému a vyhodnocují údaje polohopisu a výškopisu.

Po naplánované krátké občerstvovací přestávce, která se jako obyčejně na podobných akcích trochu protáhla, vystoupil s přednáškou Využití georadaru a souvisejících technologií v oblastech výstavby, modernizace a oprav komunikací Václav Šafář, technický ředitel divize geoinformací v Geodisu. Přednáška v krátkosti přiblížila principy činnosti georadaru a poukázala na jeho možnosti v různých etapách existence pozemní komunikace. Na měřičských pracích v této oblasti spolupracuje Geodis s firmami Geovap a Roadscanners. Hlavním poselstvím prezentace bylo, že finanční úspora při použití georadaru ve fázi projektování modernizace a údržby pozemních komunikací je 20 až 30 %.

dkk-03

Další prezentace Drahomíry Zedníčkové se zaměřila na příklady využití dat z mobilního mapovacího systému, tentokrát už i mimo oblast kraje Vysočina. Diváci zhlédli slajdy s ukázkou pasportu dopravního značení v Brdech, dokumentací areálu ČOV v Hodoníně, mapováním povodní nebo s hlukovými mapami. Zajímavým využitím byla také inventarizace posypového materiálu v areálu Správy a údržby silnic v Havlíčkově Brodu.

Způsob využití moderních mobilních zařízení pro editaci GIS dat teoreticky i naživo zprostředkoval Vladimír Plšek, kterého si možná naši čtenáři pamatují jako autora článků v GIS rubrikách našeho časopisu. Do původně zamýšlené živé ukázky naplánované do okolí hotelu Atlantis s přímou účastí přítomných ovšem také zasáhla nepřízeň počasí.

V rámci semináře vystoupili rovněž hosté, již zmíněná společnost Consultest (Diagnostika vozovek) a Control System International s přednáškou na téma Kontrola množství materiálu.

Prezentační maratón zakončil Jan Sirotek aktuální nabídkou služeb Geodisu, které mají vliv na hospodaření, efektivitu, ekonomiku atd.

Můj výčet programu a protagonistů semináře asi není zcela kompletní, ale jisté je, že svou náplní nemohl rozhodně nikoho zklamat ani nudit. Jen více takovýchto akcí.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit