Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zobrazení výsledků BI analýz na mapách

Autor článku: Ľuboslav Lacko   

Tags: BI analýzy | geospatioal | OLAP

BI analyzy-0Termín Business Intelligence (BI) poprvé v roce 1989 definoval Howard Dresner ze společnosti Gartner Group takto: Business Intelligence je množina konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces za použití metrik nebo systémů založených na metrikách. Účelem procesu je konvertovat velké objemy dat na poznatky, které jsou potřebné pro koncové uživatele. Tyto poznatky se mohou pak efektivně využít například v procesu rozhodování.

Poznatky, které pomáhají zlepšit proces rozhodování, mohou tvořit velmi významnou konkurenční výhodu. Rychle se měnící trh, konkurence, potřeby zákazníků, nabídky dodavatelů, to vše jsou faktory, které vyžadují rozhodování téměř okamžitě. Předpokladem pro kvalitní rozhodnutí jsou však kvalitní informace, které jsou k dispozici ve správný čas, na správném místě a v požadované podobě. Zamysleme se nad posledním atributem v předchozí větě. Jak nejnázorněji zpřístupnit údaje pro koncové uživatele? Nejnázornější formou je grafická reprezentace. Takto je možné prezentovat hodnoty a trendy. BI analýzy však probíhají napříč dimenzemi, přičemž jednou z nejvýznamnějších je geografická, i když ve většině případů je pojmenována jinak, nejčastěji se název vztahuje k zákazníkům, partnerům či dodavatelům.

oracle2Architektonické schéma prezentace výsledků analýz na mapách na platformě OBIEE 11g

oracle1Příklad prezentování údajů

Na odhalení souvislostí, které obsahují obrovská kvanta podnikových dat, jsou vedle výkonných analytických serverů potřebné i kvalitní reportovací nástroje, umožňující upravit informace do vizualizované podoby, která se nejvíce hodí na prezentování výsledků příslušné analýzy. Stále více se prosazuje koncept takzvané samoobslužné BI, kdy manažeři a analytici již nejsou odkázáni na analytické modely a reporty připravené IT odděleními, ale pomocí jednoduše a intuitivně ovladatelných nástrojů si je připravují sami, včetně dynamické vizualizace dat na mapách. Taková vizualizace významně urychluje proces od seznámení se s daty až po konečné rozhodování.

Implementace v analytických řešeních

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g je komplexní BI řešení, které je součástí systému Oracle Fusion Middleware. Obsahuje analytické funkce, včetně interaktivních panelů, formátovaných sestav, ad hoc dotazů a analýz. Jednou z nejnázornějších forem prezentace údajů na této analytické platformě je mapové zobrazení. Uživatelské rozhraní nevyžaduje žádné programování, znalost jazyka SQL nebo jiné technické znalosti. Pro navrhování grafického provedení sestav včetně zobrazení výsledků na mapových podkladech se používají běžné nástroje jako Microsoft Word a Adobe Acrobat, interaktivní panely se vytvářejí prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní, kde uživatel ukládá jednotlivé prvky jednoduše myší, ad hoc dotazy a analýzy se sestavují výběrem položek ze zjednodušeného logického modelu dat. Jako mapový podklad se využívají Google Maps.

BI analyzy-maps

Podobně jako OBIEE 11g se u geografické prezentace cítí jako ryba ve vodě i analytické a reportovací služby platformy Microsoft SQL Server 2012. Možnosti nástroje Report Builder, který je součástí této platformy, ukážeme na praktickém příkladu v závěru článku.

SAP BI poskytuje širokou paletu nástrojů pro tvorbu WEB orientovaného reportingu. WEB Application Designer je uživatelsky příjemné, intuitivní grafické prostředí, které na tvorbu WEB reportů nevyžaduje znalosti HTML jazyka. Součástí takových reportů může být nejen klasická tabulka nebo obchodní grafika, ale i geografické interaktivní mapy nebo geograficky situované výstrahy (alerts).

Příkladem řešení pro zobrazení výsledků BI analýz na mapách je i Geospatial BI od společnosti Sitewell, které dokáže přenést data z informačního systému do mapy s pohyblivou časovou osou a dynamickými prvky, které dokážou odpovídat a zobrazit v prostoru a v čase otázky, jako například:

 • Ve kterých kancelářích dochází k největší spotřebě energií v průběhu týdne?
 • Jak se podílí míra znečištění vodního zdroje na nemocnosti v letních měsících?
 • Která místa jsou vhodná pro instalaci bankomatu?
 • Jak efektivně působí právě nasazená reklamní kampaň v krajích?
 • Do jaké míry ovlivní epidemie chřipky návštěvnost kin v regionu?

OLAP for ArcGIS je doplněk do aplikace ArcGIS Desktop, která se dokáže napojit na analytické služby (OLAP) komerčních databázových řešení. Jelikož se připojuje přímo na OLAP, dokáže pracovat pouze se zpracovanou datovou kostkou. Agregovaná data jsou pak lokalizována na mapě, nejčastěji přes atributy PSČ, Okres, Kraj apod.

Praktický příklad

Abyste si udělali názornou představu o možnostech, ale hlavně o jednoduchosti návrhu reportu využívajícího dynamickou vizualizaci dat na mapách, ukážeme praktický příklad s využitím interaktivního klientského nástroje Report Builder, který je připojen na reportovací služby SQL Serveru 2012.

BI analyzy-build1Uživatelské rozhraní nástroje Report Builder

První, co vás na aplikaci upoutá, je nový vzhled a filosofie ovládání, která je podobná jako v aplikacích kancelářského balíku Office. Základem pro aplikaci určenou pro širší okruh uživatelů je totiž co nejjednodušší a nejintuitivnější uživatelské rozhraní. Všechny funkce aplikace se ovládají pomocí propracovaného systému dynamicky, podle potřeby se měnících toolbarů. Jednotlivé tlačítkové lišty, na kterých jsou tlačítka seskupena do logických celků, se přepínají pomocí záložek. Některé panely se zobrazí automaticky během některých aktivit, například při editování obrázků.

Vytvoření reportu sestává z několika navzájem navazujících kroků:

 • Vytvoření datového zdroje
 • Návrh kritérií pro výběr dat
 • Návrh rozmístění dat v tabulce, případně grafu
 • Návrh designu tabulky nebo grafu
 • Výběr stylu reportu

Vytvoření projektu typu „geo-report" významně usnadní interaktivní průvodce Map Wizzard, který umožňuje vybrat měřítko a polohu mapy. Kromě základního zobrazování ve formě hranic geografických oblastí (hranice států, regionů, měst ve formě bodů) lze pro lepší názornost do mapového zobrazení přidat mapové podklady, nebo snímky získané z aplikace Bing.

build10
build11
build12Návrh reportu pomocí průvodce Map Wizzard

V reportech tohoto typu se využívají dvě množiny dat (datasety). Jeden geoprostorový, který obsahuje informaci o tom, kde se bude zobrazovat, a druhý analytický, který obsahuje hodnoty, které se budou vizualizovat na mapě. Jako zdroj analytických údajů poslouží například cvičná databáze AdventureWorksLT2012, konkrétně tabulky SalesOrderHeader a Address. Z tabulky SalesOrderHeader se získají údaje o objednávce a z tabulky Address zeměpisný údaj. Pro zajímavost uvádíme i SQL poptávku pro výběr údajů

SELECT
SalesLT.SalesOrderHeader.TotalDue
, SalesLT.SalesOrderHeader.ShipToAddressID
, SalesLT.Address.City
, SalesLT.Address.StateProvince
, SalesLT.SalesOrderHeader.SalesOrderID
FROM
SalesLT.Address
INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader
ON SalesLT.Address.AddressID = SalesLT.SalesOrderHeader.ShipToAddressID AND SalesLT.Address.AddressID = SalesLT.SalesOrderHeader.BillToAddressID
WHERE SalesLT.Address.CountryRegion = 'United States'

Nebojte se, dotaz nemusíte psát, pro jeho vytvoření slouží interaktivní průvodce, ve kterém jen vybíráte atributy a definujete relační vazby. Nejdůležitějším krokem návrhu je výběr atributu, jehož hodnota se má prezentovat v grafické podobě na mapě. V příkladu jsme zvolili vybarvení oblasti zelenou barvou, podle částky tržeb čím tmavší odstín, tím vyšší hodnota. Velmi jednoduše se dá námět reportu změnit, například na analytickou poptávku můžete vybrat, kde je v daném regionu rozmístěných „Top 10 resellerů".

Business Wire Commercial Photo

Po návrhu mapového zobrazení je třeba report graficky dotvořit, vytvořit legendu a podobně. Kvůli přehlednosti můžete nastavovat různé parametry, například definovat průhlednost mapového podkladu či měnit barvy pro prezentování hodnot.

Samozřejmě geograficky se dají prezentovat nejen triviální ukazatele, jako tržby či zisk, ale můžete v přehledné formě získat odpovědi i na mnohem sofistikovanější otázky typu:

 • Vyhledej všechna místa, která splňují podmínku, že v okruhu 50 km je počet volných pracovních míst v kategorii vysokoškolák větší než hodnota A a současně míra znečištění ovzduší je menší než hodnota B.
 • Vyhodnoť podle polohy a nabízeného platu oblasti, ve kterých potenciální zaměstnanec v daném oboru nejvíce vydělá.
 • Identifikuj ohniska nákazy, z nichž se šíří chřipková epidemie.
 • On-line vztah (pokud existuje) mezi znečištěním životního prostředí a výskytem některého karcinomu.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit