E LINKX
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
ZW3D 2022
GFI

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze softwaru nejen pro projekční práce

Autor článku: Daniela Doksanská   

Tags: DKM | GIS | HSI | ProGEO

HSI-kresba-ProGEO250Systém ProGEO je výkonný nástroj, který umožňuje zpracovávat výsledky geodetického měření (např. tvorba digitální katastrální mapy DKM, zpracování polohopisného měření, tvorba dokumentace skutečného provedení stavby DSPS), projekční práce (např. projektování distribučních sítí, tvorba projektové dokumentace). Lze v něm provádět všechny fáze zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů. ProGEO je řešeno jako nadstavba platforem MicroStation nebo Bentley Map PowerView, která nabízí k práci komfortní grafické uživatelské prostředí.

A jaké konkrétní vylepšení mohou uživatelé očekávat u nové verze?

Verze 13 přináší zajímavé využití dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Pomocí nástrojů nadstavby lze zpracovávat nejaktuálnější data celé České republiky uložená v této databázi. Využít lze těchto nástrojů:

 • vyhledání místa ve výkrese zadáním adresy (popř. její části) nebo parcelního čísla,
 • možnost stažení požadovaných mapových podkladů (např. vektorová mapa parcel, mapa budov) pro území zadané polygonem, bodem nebo prvkem,
 • výpis informací o parcelách (parcelní číslo, výměra, druh pozemku) a budovách (číslo domovní, adresní bod, údaje o technickém vybavení budovy) ležících v zadaném polygonu.

O využití dat RÚIAN je rozšířena i stávající funkce Územní správce zakázek, která nyní umožňuje vyhledávat ve všech zakázkách na základě zadání adresy nebo její části. Vyfiltrovány pak jsou všechny zakázky, které zasahují do zadaného území (adresní bod, hranice obce, atd.). Celá funkce Územního správce zakázek byla zároveň přepracována a zoptimalizována.

Ze systémových změn stojí za zmínku oddělení uživatelských a systémových konfiguračních souborů u funkcí, které úpravy konfigurace umožňují (Tiskové výstupy, Načtení bodů, Extrakce z kresby, Informace o stavbě), takže již nebude při aktualizaci nadstavby docházet ke ztrátě těchto nastavení.

HSI-kresba-ProGEO 02
S aktualizacemi souvisí i další novinka v aplikaci Updater, který bude zpřístupňovat nejen update, ale i nové verze (upgrade) produktů. Zároveň bude včas upozorňovat na blížící se vypršení RSP.

Největší změnou prošla funkce Tiskové výstupy a ve své nové podobě přináší tyto novinky:

 • nový vzhled dialogu,
 • přehledný dialog pro definici formátu,
 • výrazně rozšířeny možnosti konfigurace systému,
 • nový režim vkládání ohrady – „do mřížky",
 • při vkládání ohrady je možné použít nájezd na prvky kresby,
 • záměna značky bodu,
 • odsazení popisů bodů,
 • tisk WMS,
 • tisk dle XFM stavu.

Nová funkce vznikla pro zobrazování informací o prvku – Identifikace prvku umí pracovat s výběrovou množinou, zobrazuje i obsah anotací připojených k prvku a rozšiřuje možnosti srovnání atributů prvků s definicí, včetně možnosti opravy podle definice.

Vedle těchto velkých změn přináší nová verze i řadu drobných úprav, např.:

Globální nastavení provede automatické překreslení výkresu bodů při uložení změn v záložce Geodetické body. Dialog Informace o stavbě umožňuje vytvořit vlastní číselník hodnot (např. seznam zpracovatelů či dodavatelských firem).

Další změny se týkají jednotlivých modulů:
Pro modul ČEZ:

 • při založení zakázky se definuje, zda jde o PD, či DSPS – to se pak projeví např. v nabídce funkcí, které jsou k dispozici, či v šablonách pro zakládání výkresů,
 • zaveden pojem subkategorie – umožňuje odlišit chování nadstavby k výkresům nových/měněných/rušených prvků.

Pro moduly PRE DSPS a Telefónica DSPS:

 • nová funkce Vyhledávání podle XFM atributů,
 • nová funkce Hromadná editace XFM atributů – možnost dávkově editovat určitý XFM atribut na výběru prvků.

Kontroly byly rozšířeny o funkci Prvotní kontrola a oprava výkresů, která kontroluje formální správnost výkresů – názvy výkresů a modelů, nastavení viditelnosti vrstev a atributů pohledu apod.

Na novou verzi ProGEO standardně navazují nové verze HSI Tools, EnPRO, HSI Tools PRE, DMT a DULMAP, které čerpají z novinek ProGEO.

Nadstavby verze 13 jsou kompatibilní s Windows 8 (podmínkou je samozřejmě využití kompatibilní platformy Bentley).

Autorka je vedoucí vývojový pracovník ve společnosti HSI, spol. s r. o.


Mohlo by vás zajímat: