Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
GFI webináře 04 - bonus
Axis Talk 2021
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Alvao - novinky

Správa věcných břemen on-line a v cloudu – jde to, i bez GIS!

Autor článku: Romana Valentová, Lukáš Trojek   

vecna bremena250Provozovatelé distribuční sítě se potýkají s povinností zřízení a evidencí věcného břemene k dotčeným pozemkům svými sítěmi. Pro tento administrativní proces je vyžadována podpora zajištění legislativních náležitostí z pohledu výstavby distribuční sítě a inventarizace stávajících staveb a věcných břemen. Podstatnou úlohou je minimalizovat rizika škod z prodlení či opomenutí zřízení věcného břemene. Společnost Sykora Data Center nyní implementuje komplexní řešení, jak efektivně řídit tyto procesy, a to v podobě systému Správa věcných břemen (SVB) pro společnost RWE GasNet.

Základem systému SVB je datové schéma a mapa evidující stavby (úseky distribuční sítě), dotčené parcely, vlastníky dotčených parcel a smlouvy ošetřující dotčené parcely. V této aplikaci jsou uchovávány a zobrazovány jak alfanumerické hodnoty, tak grafická data včetně mapových podkladů. Do SVB stačí nahrát grafická vektorová data návrhu geometrie budoucí trasy PZ a informace o ostatních objektech získá SVB automaticky z externích součinných systémů, jako jsou RUIAN, WFS ČÚZK, OpenStreetMap ad. Systém umí spolupracovat s CAD systémy, a podporuje tedy import zákresů staveb ze souborů DGN a DXF, což přináší snadnou přenositelnost dat do SVB. V tomto systému je navíc k dispozici grafický nástroj pro zákres a editaci sítě, díky němuž lze jednoduše pracovat s návrhem sítě přímo v SVB.

Dotčené parcely staveb se v SVB automaticky vyhodnocují na základě průniku parcely s geometrií stavby. Lze například zadat požadavek na získání dotčených parcel několikakilometrové trasy a tím získat veškeré dostupné informace o stovkách parcel. Z externích zdrojů ČÚZK se nahrají nejen alfanumerická a grafická data parcel, ale také informace o vlastnících a listech vlastnictví. Na základě jednoho dotazu v SVB jsou v systému k dispozici všechny potřebné informace pro tvorbu smluv ošetřující majetkoprávní vztahy stavby.

Pro tvorbu smluv, ať už se jedná o smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy či kupní smlouvy, je v SVB vytvořen mechanismus, který přiřazuje dotčené parcely do smluv na základě vlastnických skupin a listu vlastnictví. V průběhu jednání s vlastníky jsou do systému manuálně doplňovány náležitosti smlouvy potřebné k podpisu smlouvy a následnému zápisu rozsahu práva do katastru nemovitostí. Před podpisem smlouvy s vlastníky lze v SVB využít automatického vygenerování dokumentu smlouvy, a tím mít smlouvu přichystanou k podpisu bez ručního vytváření dokumentů a bez rizika chyb z přepisování údajů ze systému.

vecna bremena02
Veškerá data v tomto systému jsou dostupná on-line a uživatelé k datům přistupují v reálném čase. On-line jsou k dispozici také externí zdroje dat, a tudíž má SVB přístup k aktuálním datům o parcelách a vlastnících. SVB je webovou aplikací a díky tomu je dostupná na jakémkoli zařízení, které má přístup k internetu.

Aplikace může být samostatným řešením ve formě cloudu (poskytnuta jako SaS plné řešení) nebo jako součást komplexního systému pro správu sítě CROSS – Network Inventory. Systém CROSS je produkt pro návrh, realizaci, monitoring a údržbu sítě a služeb, a také pro evidenci příjmů a nákladů spojených s provozem sítě a poskytovaných služeb pro telekomunikační a utilitní společnosti.

Přehled o připravenosti staveb k výstavbě, určení rizikových staveb pro vyhodnocení investičního plánu apod. je v SVB k dispozici v podobě přehledových tabulek, tzv. reportů. Tyto reporty umožňují pravidelnou kontrolu a monitoring stavu připravenosti staveb a tím minimalizaci rizika škod. Díky SVB jsou pod dohledem investice firmy, jsou zefektivněny a zjednodušeny pracovní postupy a sníženy výdaje nejen na provoz majetkoprávního a projekčního oddělení.

RWE GasNet díky této aplikaci získala ucelený přehled o aktuálním stavu řešení majetkoprávních vztahů u všech připravovaných staveb, a zároveň získala větší právní jistotu, že před zahájením realizace stavby bude mít ošetřeny všechny dotčené pozemky v souladu s požadavky stávající legislativy. Po naplnění databáze budou schopni na reálných datech mapovat cenové požadavky vlastníků pozemku a vytvářet tak cenové mapy v jednotlivých katastrálních územích. Tato znalostní databáze napomáhá investorům při stanovení předpokládaných nákladů za úhrady vlastníkům.

Romana Valentová je vedoucí strategie informačních systémů v RWE GasNet.

Lukáš Trojek je systémový architekt ve společnosti Sykora Data Center.


Mohlo by vás zajímat: