Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Moderní mapový framework nad Esri ArcGIS Server platformou

Autor článku: Marek Gába   

Tags: ArcGIS | ESRI | framework | GIS | Manager | Mapy | Server

GeocortexDonedávna byla jedním z rozhodujících limitů pro masívní nasazení technologií GIS vysoká náročnost příslušného softwaru – ten byl „pouze pro experty" a velmi drahý. V posledních zhruba dvou až třech letech došlo k zásadnímu posunu, kdy je možné stejnou úlohu řešit na různých úrovních technické a finanční náročnosti. Stejná data a úlohy je nyní možné zpřístupnit desítkám uživatelů na jim plně vyhovující úrovni, přičemž takto vynaložené investice nemusejí dosáhnout ani výše částky dříve nutné pro zakoupení jedné instalace „expertního" systému. Z druhé strany není správné degradovat GIS na jednoduché prohlížení základních dat, ale pro jistou skupinu uživatelů je třeba uvažovat o řešení „pro náročnější", dnes typicky o softwaru z kategorie „desktop GIS".

Na vrcholku pomyslné pyramidy pak stojí vysoce sofistikované „high end" mapové frameworky s kompletním arzenálem administračních, editačních, analytických a kartografických funkcí, pomocí kterých je možné řešit řadu atraktivních úloh.

Výhody mapových frameworků obecně:

  1. Rychlejší vývoj – Programové prostředí s univerzálními, požadovanými a snadno konfigurovatelnými funkcemi nabízející značný náskok.
  2. Méně nákladů a riskování – Administrátoři mohou velmi snadno konfigurovat aplikace dle specifických potřeb a požadavků bez nutnosti spoléhat se na vlastní zdrojové programovací kódy.
  3. Lepší výsledky – Je možné využít opakovaně použitelné sady nástrojů, rutin a podporované infrastruktury k dosažení vysoce kvalitních aplikací.
  4. Vývoj mapových úloh lze přesunout od softwarových inženýrů a programátorů k uživatelům a tvůrcům GIS. Na druhou stranu zůstává možnost aplikačního napojení GIS systémů na ostatní informační systémy.

Racionální budování GIS by tedy mělo být založeno na takovém softwaru, jehož tvůrce pracuje se standardními nástroji ve výše uvedeném smyslu a nevytváří izolované partikulární řešení, které do budoucna může skončit ve slepé uličce.

Geocortex-DemoHTML5-klient1
Geocortex-DemoHTML5-klient2

Pro realizaci výše uvedených požadavků je nutné zvolit určitou softwarovou „linii", tj. vybrat si jako základ svého řešení konkrétní GIS technologii. Přes vzájemné prolínání a sbližování přístupů jednotlivých světových výrobců stále existují vzájemně se lišící produkty. Dominantní postavení na českém trhu má společnost Esri, jejímž distributorem v ČR je společnost ArcDATA Praha.

Orientace na SW firmy Esri poskytuje solidní záruky do budoucna, neboť se jedná o předního světového producenta GIS SW a služeb s velkou dynamikou vývoje a dobrou podporou stávajících zákazníků. Díky širokému zákaznickému zázemí je firma schopna při současné cenové politice držet vývoj pravděpodobně nejširšího spektra softwaru pro GIS.

Geocortex-pasportizace
Geocortex

Nad touto GIS technologií existuje několik zajímavých mapových frameworků, z nichž výrazně převyšující schopnosti jiných je Geocortex Essentials od kanadské společnosti Latitude Geographics. V podstatě se jedná o mapový redakční systém nad Esri ArcGIS server platformou s nástroji pro řízení a správu business procesů a jejich elektronizaci a optimalizaci. Geocortex Essentials umožňuje vytvářet a spravovat mapové úlohy a řídit publikace webových a nativních mobilních mapových aplikací pro OS Windows, Android a iOS v prostředích vývoj, testování a produkce. Geocortex Essentials je plně dokumentovaná sada komponent, postupů a dalšího vybavení a opatření, která umožňuje tvorbu a správu mapových úloh a mapových aplikací. Geocortex Essentials řeší věci, které jsou již standardně řešeny základní mapovou technologií Esri – ArcGIS for Server a navíc řídí jejich zpřístupnění pro daného uživatele aplikace či parametrizaci základní mapové technologie. Administrace je realizována v grafickém uživatelském rozhraní webového prohlížeče. Geocortex Essentials podporuje provádění hromadných operací, díky čemuž minimalizuje zbytečné zadávání identické konfigurace. Geocortex Essentials umožňuje v plném rozsahu tvorbu mapových úloh nejen správci GIS, ale i třetími stranami.

Výhradním distributorem SW Geocortex pro Českou republiku, Slovensko a Polsko je společnost Vítkovice IT Solutions.


Mohlo by vás zajímat: