E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Modelováno přírodou

Studio pha bylo založeno v roce 1994 Janem Šestákem a Ondřejem Gattermayerem jako architektonická kancelář navazující na spolupráci započatou v rámci společnosti Atelier P-H-A, existující již od roku 1988. V roce 2005 dochází ke změně struktury společnosti a ke změně sídla. Novým společníkem se stává Marek Deyl. Studio pha se zabývá zajištěním veškerých projektových prací, jak v oblasti staveb a urbanismu, tak v oblasti interiérů a designu, s důrazem na architektonickou kvalitu díla. Následující článek se zabývá využitím softwaru Autodesk 3ds Max ve Studiu pha pro vytvoření nepřehlédnutelného výstavního objektu z materiálu Barrisol.

Stánek pro unikátní materiál

Architekti ze Studia pha byli se zadáním netypické výstavní realizace osloveni přímo firmou CS Lyon Praha, která je výhradním dovozcem materiálu Barrisol v České republice. CS Lyon Praha také disponuje atypickou výrobou a dodává tak architektům, designérům a dalším klientům kompletní servis.

Barrisol je předpínaná fólie a vyrábí se v mnoha barevných a povrchových úpravách. Umožňuje jak konkávní, tak konvexní tvarování ve všech směrech. Kromě standardních použití na bazénové a koupelnové podhledy, výstavní expozice a podsvícené panely se s ním dá velmi kreativně pracovat v prostoru. To také architekti ze Studia pha úspěšně vyzkoušeli před několika lety na realizaci designového obchodu Scott v centru Prahy. Prodejna sportovních kol a doplňků byla jedním z prvních interiérových řešení, při kterém byl v komplexní míře použit právě moderní materiál Barrisol. Atypické možnosti využití v interiérovém designu ovšem předpokládají nejen perfektní zvládnutí technologie, ale především vynikající prostorovou imaginaci a jí odpovídající softwarové řešení.
Výstavní stánek

„Klient nás díky mnohaleté vzájemné spolupráci oslovil s požadavkem na návrh vlastního výstavního stánku, protože věděl, že tento vysoce sofistikovaný a inovativní materiál řadu let používáme. Měli jsme navrhnout mobilní výstavní stánek, jež by byl multifunkční, rozebíratelný a použitelný při více typech akcí. Měl demonstrovat široké možnosti použití tohoto materiálu – jak v exaktně rovných plochách, což je použití nejrozšířenější (většinou jako podhled do koupelen a bazénů), tak v eleganci zborcených ploch definovaných mimoběžnými liniemi i jistou mírou překvapení.“
MgA. Marek Deyl, Studio pha

Od skicy do 3D

Řešení odpovídající těmto požadavkům studio pha nalezlo v renderovacím softwaru Autodesk 3ds Max. Ačkoliv na začátku úvah architektů byla pouhá jedna skica, nebylo by možné celý prostorový koncept vytvořit bez odpovídajícího softwaru. Obvyklá projekční cesta z 2D do třírozměrných vizualizací byla u tohoto výstavního stánku obrácena a architekti nejprve modelovali celý prostor třírozměrně. Na začátku byla jejich inspirace elementárními přírodními tvary. Nejprve definovali tři základní tvary, tzv. ovoidy, pomocí nichž tvarovali a 'řezali' daný hranol stánku. Od prvotní skicy v programu Autodesk 3ds Max postupovali směrem k virtuální prohlídce stánku, zkoušeli různé varianty, až se nakonec vrátili zpátky k prvotnímu řešení. To se pro jejich zadání ukázalo optimální. Komplexní vizualizace stánku přesvědčily klienta o správnosti zvoleného řešení a poté architekti postupovali „zpátky“, tj. vytvářeli detailní projektovou dokumentaci a hledali správná technická řešení a dimenzování nosné konstrukce.

Vypnuté plochy

Software Autodesk 3ds Max pomohl architektům nalézt správné optické vyvážení ploch působících ve vypnuté folii. Stánek dále prezentuje různorodost typů tohoto materiálu - transparentní, matný a lesklý povrch Barrisolu. Na tento projekt jsou použity dvě barvy: bílá a zelená. Stánek je 10 metrů dlouhý, 5 metrů široký a 6 metrů vysoký. Konstrukčně je tvořen subtilní lehkou ocelovou konstrukcí s příhradovými nosníky, na kterých je osazeno vnitřní osvětlení. Materiál Barrisol je vypínán do typizovaných hliníkových profilů, jež jsou použity atypicky. To znamená, že jsou v některých liniích deformovány ve 3D. Podlaha je pro udržení celkové materiálové čistoty složena z hliníkových plechů bez povrchové úpravy.
Výstavní stánek

Výzvy projektu

Ačkoliv mají oba architekti s použitím Barrisolu dlouholeté zkušenosti, věděli od začátku, že tak složité tvarování základního hranolu, bude tím hlavním oříškem. „Aby dokázali do prostoru přenést svou ideu, inspirovanou hlavně přírodou, potřebovali najít odpovídající nástroje. Vzhledem k tomu, že jejich spolupracující vizualizátoři pracují na druhém konci Prahy, posílali všechny soubory elektronicky. Rychlost a efektivita jsou u výstavních stánků a obdobných realizací základním předpokladem úspěchu. V relativně krátké době musíte s daným rozpočtem vytvořit maximálně poutavý objekt s příběhem. Přírodní tvary byly přesně tím základem příběhu, který se oběma autorům podařilo do zdánlivě běžného zadání vložit. Mohla to být výstavní „krabice“ jako každá jiná, výsledek ale předčil očekávání klienta. Stánek skvěle demonstruje technickou vyspělost materiálu, přirozeně dává vyniknout světlu a stínům a především odpovídá za hlavní výzvu, s níž se potýká řada architektů. Jak lze v dnešní době zcela moderními prostředky a technologiemi interpretovat okolní přírodu? Jak utilitární design výstavního stánku posunout dál? Architekti ze studia pha pomocí jednoduché myšlenky a komplexního modelovacího softwaru na tyto otázky odpovídají velmi přesvědčivě. „Inspirováno přírodou, modelováno výkonným softwarem,“ shrnuje architekt Marek Deyl.

Řešení

Architektonické studio pha pro návrh výstavního stánku s úspěchem použilo software Autodesk 3ds Max, který se používá pro renderování a 3D modelování nejen v architektuře. Funkce a možnosti programu výrazně napomohly zefektivnit práci, a to jak architektům, tak externím dodavatelům, kteří připravovali vizualizace. Jednotlivé verze návrhu byly posílány elektronickou poštou a vizualizátoři obratem doplňovali do finální verze stánku připomínky. Na začátku práce byla jednoduchá skica a inspirace organickými tvary známými z přírody, které se podařilo pomocí komplexního softwaru přenést do podoby velmi netradičního stánku. Ten skvěle reprezentuje firmu dodávající fólii Barrisol. Potvrdilo se to také při podzimní přehlídce Designblok 2007, kde byl v tomto solitérním objektu umístěn obchod s designovými doplňky. Pozornost, kterou nasvícený stánek vzbuzoval, byla opravdu velká. Jako správné se ukázalo řešení v maximální míře zdůrazňující technické i estetické vlastnosti materiálu Barrisol. Příprava celého stánku včetně realizace trvala necelé dva měsíce. Architekti studia si dnes už bez výkonného softwaru návrh nedovedou představit. Některé technické detaily a řešení u tohoto stánku se na papír nakreslit prostě nedají. A jejich platnost se musí ověřit ve 3D formě.
Výstavní stánek

„Software Autodesk 3ds Max využívám několik let a jeho 3D modelovací a renderovací funkce plně odpovídají mému přirozenému založení. Rád pracuji ve třírozměrném modu a tento nástroj je z mého pohledu optimální. Ačkoliv imaginaci a nápad žádný software nevygeneruje, 3ds Max mi dokáže být skvělým pomocníkem.“
MgA. Marek Deyl
společník architektonického Studia pha

Popis projektu:

  • Multifunkční rozebíratelný výstavní stánek pro firmu CS Lyon Praha
  • Požadavek demonstrovat možnosti a technické parametry použitého materiálu Barrisol
  • Převod jednoduché skicy inspirované přírodními tvary do třírozměrného návrhu
  • Autodesk 3ds Max umožnil realistickou vizualizaci, která byla nástrojem k další práci
  • Architekti nejprve modelovali ve výkonném 3D programu a teprve poté připravovali výkresovou dokumentaci

 

Výstavní stánek firmy Barrisol
Investor: CS Lyon, Jiří Karvánek
Realizace: 2007
Užitná plocha: 50 m2
Autoři: MgA. Marek Deyl,
MgA. Jan Šesták / studio pha
Spolupráce: Martin Hašek
Foto: Filip Šlapal