Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Peopoly představila 3D tiskárnu Phenom XXL V2 MSLA

Autor článku: Redakce   
Úterý, 10 Leden 2023 00:29

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Peopoly | Phe­nom XXL | V2 MSLA | Vlare Core

Peopoly Phenom XXL V2 MSLA-2302Hon­g­kon­gský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Pe­o­po­ly uvedl na trh novou 3D tis­kár­nu Phe­nom XXL V2 MSLA s vy­so­kým roz­li­še­ním a bo­ar­dem Vlare. Phe­nom XXL V2 je ak­tu­a­li­zo­va­ná verze pů­vod­ní tis­kár­ny XXL a nej­vět­ší 3D tis­kár­na Pe­o­po­ly z řady Phe­nom. Je pod­po­ře­na novou ří­di­cí jed­not­kou Vlare Core a vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii MSLA a přes­ný pa­ra­lel­ní zdroj svět­la, jakož i vlast­nos­ti, které usnad­ní, zrych­lí a zpřes­ní tisk.

Podle spo­leč­nos­ti má 3D tis­kár­na 22­krát větší objem se­sta­ve­ní než For­mlabs Form 3.

Vlast­nos­ti 3D tis­kár­ny Phe­nom XXL V2 MSLA

Objem tis­kár­ny Phe­nom XXL V2 je 527 296 × 550 mm. Je o 500 % větší než Phe­nom a více než čty­ři­krát větší než Form 3L, uvádí spo­leč­nost. Tis­kár­na XXL V2 je ide­ál­ní pro vel­ko­sé­ri­o­vou vý­ro­bu a mi­mo­řád­ně velké mo­de­ly díky pa­ne­lu s roz­li­še­ním 4K v prů­mys­lo­vém pro­ve­de­ní. Phe­nom XXL V2 je díky novým kon­struk­cím kon­strukč­ních desek stej­ně jed­no­du­chý na po­u­ží­vá­ní jako ostat­ní Phe­no­my, pro­to­že do­ká­že tisk­nout velké mo­de­ly bez pře­ru­še­ní. XXL V2 po­u­ží­vá stej­né prys­ky­ři­ce Deft a Neo jako Phe­nom, což uži­va­te­lům umožňuje mít na skla­dě stej­ný spo­třeb­ní ma­te­ri­ál.

Phe­nom XXL V2 vy­u­ží­vá fir­m­ware/soft­ware Vlare Core, což uži­va­te­lům umožňuje rych­lý up­gra­de ze stá­va­jí­cí menší LCD tis­kár­ny.

Tis­kár­na je podle spo­leč­nos­ti jed­no­du­chá na údrž­bu. 3D tis­kár­na vy­u­ží­vá po­kro­či­lou tech­no­lo­gii pa­ra­lel­ních LED diod pro vyšší roz­li­še­ní, vyšší ener­ge­tic­kou účin­nost a nižší hluč­nost ven­ti­lá­to­ru. Podle spo­leč­nos­ti Pe­o­po­ly má 3D tis­kár­na 7pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, za­tím­co pů­vod­ní model XXL měl 4,5pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Mezi po­u­ži­tel­né sli­ce­ry patří Ly­chee Sli­cer, Tango Vo­xel­dan­ce a Vlare Sli­cer. Nově je k dis­po­zi­ci WiFi a in­fra­čer­ve­ná ka­me­ra pro vzdá­le­né sle­do­vá­ní a sprá­vu a ří­di­cí deska Vlare Core s pod­po­rou Open File For­ma­tu a ve­sta­vě­ným úlo­žiš­těm EMMC.

Technické specifikace

Panel 3840 × 2160 (UHD) (4k)
Objem tisku 527 × 296 × 550 mm
Rozteč pixelů 137 um
Poměr stran 16:9
Výkon UV světla 340 W
Velikost tiskárny 78 × 57,1 × 112 cm
Velikost zásilky 95 x 75 x 145 cm
Objem nádoby 6,5 kg
Materiál kov s akrylem
Barva tmavě šedé tělo + oranžové okno
Hmotnost 115 kg
Přepravní hmotnost 130 kg
Spotřeba energie 48 V 9,7 A

 


Mohlo by vás zajímat: