Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Phrozen uvádí 3D tiskárnu Sonic Mini 8K S

Autor článku: Redakce   
Úterý, 09 Květen 2023 00:08

Tags: 3D tiskárny | LCD | Phrozen | Pryskyřice | Sonic Mini 8K S

Sonic-Mini-8K-S-2319Tcha­jwan­ský startup Phro­zen, který se spe­ci­a­li­zu­je na LCD 3D tis­kár­ny, ozná­mil uve­de­ní prys­ky­ři­co­vé 3D tis­kár­ny Phro­zen Sonic Mini 8K S, nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do řady Phro­zen 8K. Tis­kár­na Sonic Mini 8K S je na­vr­že­na tak, aby zpřístup­ni­la prys­ky­ři­co­vý 3D tisk ve vy­so­kém roz­li­še­ní ši­ro­ké ve­řej­nos­ti, a pod­po­ru­je tak vizi spo­leč­nos­ti ma­so­vě zpří­stup­nit 3D tisk.

Tis­kár­na s 8K LCD dis­ple­jem a XY roz­li­še­ním 22 µm na­bí­zí vy­so­kou kva­li­tu a přes­nost tisku.

Tis­kár­nu lze předob­jed­nat od 17. květ­na od 10:00 EDT (16:00 CEST) za cenu 349,99 USD, při­čemž cena před­ob­jed­náv­ko­vé­ho ba­líč­ku za­čí­ná na pou­hých 299,99 USD včet­ně do­pra­vy a jedné prys­ky­ři­ce Aqua 8K zdar­ma.
Když se již nyní za­re­gis­tru­je­te, zís­ká­te další 10% slevu, takže ko­neč­ná cena bude 269,99 US do­la­rů (v aktuálním kurzu cca 5750 Kč).

Díky těmto níz­kým cenám je Sonic Mini 8K S ce­no­vě do­stup­něj­ší šir­ší­mu okru­hu zá­jem­ců o tisk ve vy­so­kém roz­li­še­ní, při­čemž Phro­zen tento stroj oz­na­ču­je za nej­do­stup­něj­ší 3D tis­kár­nu s 8K LCD dis­ple­jem na trhu.

Tis­kár­na také na­bí­zí roz­hra­ní pří­vě­ti­vé pro za­čá­teč­ní­ky, takže je vhod­ná zejmé­na pro ty, kteří s 3D tis­kem za­čí­na­jí. Díky vy­so­ké­mu roz­li­še­ní a kva­li­tě tisku se navíc tis­kár­na Sonic Mini 8K S hodí pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí, včet­ně mi­ni­a­tur, šper­ků a fi­gu­rek.

 

Sonic Mini 8K S Specifikace

Systém Phrozen OS
Obsluha 3.5" dotykový panel
Konstrukční typ 3D tiskárna s pryskyřičnou technologií - typ LCD
Zdroj světla LED modul s lineární projekcí
Kompatibilní formát souborů open-format .PRZ
Software pro krájení Chitubox, Lychee, VoxelDance Tango a další
Rozlišení XY 22 µm
Tloušťka vrstvy 0,01-0,30 mm
Maximální rychlost tisku 80 mm/h
Požadavek na napájení 24 V / 2A
Příkon systému max 48 W
Velikost tiskárny (D × Š × V) 29 x 29 x 43 cm
Tiskový objem ( D × Š × V) 16,5 x 7,2 x 17 cm
Hmotnost tiskárny 10 kg

Mohlo by vás zajímat: