Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoCAD WS pro iPad

Tags: AutoCAD WS | Autodesk | iPad

novotny-01AutoCAD – aplikace, která už několik let neměla existovat – to z pohledu některých uživatelů – a měla přežívat ve stínu především strojařského programu Inventor i dalších oborově orientovaných CAD aplikací. Leč nestalo se, protože druhá skupina uživatelů, i když je jejich oblíbený AutoCAD poněkud přežitý, se jej nechtěla a mnohdy spíše nemohla vzdát. Naopak se stal pravý opak – dostalo se mu nově cti stát se aplikací z dílny firmy Autodesk, pracující v sítovém prostoru.

Práce v oblacích

Jestli AutoCAD WS splňuje všechny parametry Cloud Computing, je stěží možné stanovit, protože ani vývojáři, ani vizionáři nemají (a ani nemohou mít) zcela jasno, jak má toto nové „IT hnutí" do detailu vypadat. Především chybí zkušenosti poskytovatelů i uživatelů, zatím není výrazná až masová poptávka po takovýchto službách a při stanovování standardů zajisté bude platit, že textový editor bude muset splňovat a naplňovat jiné očekávání a mít jiné parametry než jakýkoli Cloud CAD. Nemluvě o nástupu 3D2 CAD programů, které pro zajištění konkurenceschopnosti té či oné softwarové firmy budou muset (by měly) být pro nasazení v síťovém světě pro podnikovou klientelu uvažovány.

Jisté je, že rozvoj a rozšiřování mobilních zařízení mezi lidmi (notebook je přenosný, ale do kategorie mobilní zařízení se příliš nehodí) a paralelně s dostupností (technickou i finanční) rychlých počítačových sítí se uplatnění Cloud Computing nabízí právě z důvodu eliminace zjevných nevýhod – malý výpočetní výkon (v porovnání se stacionárním zařízením ze stejného období) a krátké efektivní užití v důsledku malé energetické kapacity. Pak přenos pouhého obrazu na vhodné mobilní zařízení je cestou, jak hardwarově náročné řešení dostat mimo pracovní stanice či výpočetní centra.

Nezávislost na platformě

AutoCAD WS má další specifikum. Zatím co firma Autodesk řadu let vyvíjela programy pouze pro MS DOS a posléze Windows, i když programem AutoCAD se v roce 2010/2011 vrátila k Apple, AutoCAD WS jako součást mobilního zařízení pracuje na iOS (OS X, pokud někdo raději toto označení) v iPhonu a iPadu, a v zařízeních s mobilním operačním systémem Android. Je otázkou času, kdy se Android objeví ve stolních zařízeních (PC a další); řekněme do té doby lze v programu AutoCAD WS v podobě internetové aplikace pracovat z webového prohlížeče Windows, Mac OS, Linuxu. Zde je další přínos pro uživatele i vývojáře – nezávislost na platformě. Pro poskytovatele Cloud služby tak roste počet uživatelů, které je firma poskytující tato řešení schopna oslovit.

Historie programu AutoCAD WS je poměrně dlouhá. Začala jej vyvíjet izraelská firma PlanPlatform (dříve Visual TAO), kterou v roce 2009 koupila firma Autodesk. AutoCAD WS se na iPad a iPhone instaluje přes iTunes prostřednictvím synchronizačního kabelu z PC/MAC nebo rovnou do zařízení přes wi-fi. Program je poskytován zdarma a je až s podivem, proč instalace programu AutoCAD na PC zabere několik GB (to i bez knihoven), když instalační balíček AutoCAD WS má 10,8 MB. Při jeho praktickém použití uživatel zjistí, že jeho funkčnost je omezená, s trochou nadsázky v poměru instalovaných GB na PC ku instalovaným MB na iPad. Realita praktického použití je taková, že nabízí většinu toho, co je pro mobilní práci potřeba. Pokud potenciální uživatel očekává funkčnost plnohodnotného CAD programu, ať si ani tablet, ani AutoCAD WS nepořizuje. Pokud už objevil kouzlo tabletu, nemá problém si při čtení článku o AutoCAD WS představit, jak edituje, připomínkuje, sbírá inspiraci či navrhuje nová řešení při cestě vlakem, pracovním obědě, montáži a výrobě, i při „válení si šunek" v prostředí práci zapovězeném.

novotny-02

Manipulace se zařízením i soubory

AutoCAD WS plnohodnotně využívá funkčnosti i výkonu zařízení iPad. Ovládání se provádí dotyky prstů, avšak při přesnější práci uživatel s chutí vyhledá stylus. Díky poměru stran tabletu iPad 4:3 na ploše vedle lišt s nástroji zůstává prostor pro zobrazení CAD objektů.

Jsou liché obavy uživatelů, že se bude s programem AutoCAD WS po letech pracovat rychlostí na úrovni AutoCAD 12 na PC s procesorem 486 DX2, kdy 5MB soubor byl pro tento počítač neřešitelnou záležitostí. Pouhý první kontakt uživatele s iPad 2 osazeným dvoujádrovým procesorem nedokáže nalézt výkonové hranice zařízení. Pro potřeby AutoCAD WS je tak dostatečný, že práce na souborech probíhá přímo v prostředí a za využití prostředků tabletu. Manipulace i s velkými *.dwg soubory (zkoušeno do 10 MB) je svižná, jejich načítání, změna zobrazení – přibližování a posun je srovnatelný s prací na stolním PC. Při velmi velkém přiblížení nastává problém se zobrazením křivek, stejně jako na stolním PC, a výkres se musí překreslit – ale to je problém na úrovni dwg formátu, nikoli hardwaru. AutoCAD WS zatím nějaké „kouzelné" tlačítko pro tento úkon neobsahuje.

Kreslení úseček, kružnic i dalších objektů, editování, připomínkování, změna textů, přidání textů, mazání, kopírování a další funkce jsou obdobné jako u „velkého" AutoCADu. S tím rozdílem, že nástroje jsou umístěny dole (aby si uživatel rukou zbytečně nezakrýval pracovní plochu) a ikonky mají jinou grafickou úpravu, než jaká je aktuální napříč produkty firmy Autodesk. Nepotřebné pracovní nástroje se ihned skryjí, aby na ploše nezakrývaly místo. V další fázi vývoje programu můžeme nejspíš očekávat sjednocení ovládání AutoCADu WS s jeho bratry v triku a například ribbon wheel a další vychytávky z Autodesk Inventoru 2012 by pro práci s programem AutoCAD WS byly jako stvořené. Zda by byly s ohledem na jejich velikost (ovládacích prvků) a velikost lidského prstu pro práci použitelné, mohou zatím posoudit jen vývojáři.

Zobrazení obsahu dwg je možné volit barevné podřízené typu čar a hladin, nebo černobílé – pak se shoduje se zobrazením na tištěném výkrese. Upravené či připomínkované soubory se ze zařízení zpětně aktualizují až do stolního PC. Editované soubory lze sdílet s dalšími uživateli, přičemž autor jakožto vlastník může nastavit, zda jej může daná osoba editovat či stahovat.

novotny-03

Pozor na bezpečnost dat

I když se jedná o novinku z dubna letošního roku, je možné uživatelské funkce programu AutoCAD WS shledat jako užitečné a dostatečné. Avšak programu lze vytknout nesystémovost ve správě a organizaci dat. Problém je v tom, že se na první pohled zdá, že se nejedná podnikové řešení a mnohé je ponecháno na libovůli uživatele programu AutoCAD. Ten si organizuje a spravuje, co na web, potažmo iPad pošle – co na něm uvidí, a tak ochrana firemních dat bere za své. Do vyřešení této situace nezbývá než učinit službu řádovým zaměstnancům bez vlastnictví patřičných „prověrek" nepřístupnou nebo pravidla a oprávnění cíleně řídit a organizovat jinými prostředky a nástroji. Toť realita jinak velmi nadějné a životaschopné technologie.

Druhým problémem je paralelní existence dalších aplikací, např. Inventor Publisher Mobile Viewer (něco si o něm řekneme v příštím vydání časopisu), jejichž webový přístup je naneštěstí založen na odlišné registraci, i když rovněž u společnosti Autodesk. Dovedl bych si představit řešení „All-In-One" se správou složek (databázového prostoru–souborů, když už jsme u Apple) pro všechny aktuální i připravovaná řešení. Nepochybuji o tom, že tlak běžných uživatelů a podnikové klientely takto pomůže dotvořit raná Cloud řešení.

Závěrečné hodnocení

V textu jsme se zaměřili především na AutoCAD WS pro práci na mobilním zařízení. Vedle toho, jak bylo upozorněno, lze s dwg soubory pracovat ve webovém prostředí a zajímavá je integrace nových nástrojů do programu AutoCAD pro rychlé publikování dat pro AutoCAD WS. V každém případě se jedná o zajímavý počin firmy Autodesk, který při odvaze (a obhajitelné opodstatněnosti) investování uživatelů do mobilních technologií bude mít mnohé přínosy.


Mohlo by vás zajímat: