Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dji

Celkem nalezeno výsledků : 13.

1. V Hřensku pomáhají hasičům tři typy průmyslových dronů
(Matching tags: DJI,Mavic 2,Hřensko,Hasiči,Průmyslové drony,DJI TELINK,Matrice 30T)
V Hřen­sku, které se stále po­tý­ká s les­ní­mi po­žá­ry, po­u­ží­va­jí zá­chra­ná­ři celou řadu dronů. Prů­mys­lo­vé drony jsou vy­ba­ve­né ter­moka­me­rou, schop­nou najít i skry­tá lo­žis­ka ...
Pondělí, 08 Srpen 2022
2. DJI Air 2S – kvalita obrazu a letový výkon
(Matching tags: OcuSync,MasterShots,Air 2S,Drony,DJI)
DJI uved­la na trh dron DJI Air 2S, nový stan­dard pro po­ři­zo­vá­ní ne­u­vě­ři­tel­ných sním­ků a 5.4K videa. Tento pře­nos­ný ka­me­ro­vý dron je ře­še­ní typu „vše v jed­nom“, které na­bí­zí ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021
3. Souboj závodního dronu DJI s Nissanem GT-R Nismo
(Matching tags: Nissan,FPV,DronPro,Drony,DJI,Hardware)
Při pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní dlou­ho oče­ká­va­né­ho zá­vod­ní­ho dronu od spo­leč­nos­ti DJI firma Dron­Pro zor­ga­ni­zo­va­la závod dronu se spor­ťá­kem Nissan GT-R Nismo. Po­ko­chej­te se ex­klu­ziv­ní­mi ...
Pondělí, 08 Březen 2021
4. Budoucnost komerčních dronů na AirWorks 2020 podle DJI
(Matching tags: Drony,Shell,DJI,LiDAR,SDK,GIS)
Spo­leč­nost DJI v úterý 25. srpna 2020 na páté vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Air­Works od­ha­li­la nové sen­zo­ro­vé sys­témy a in­te­gra­ci dat pro své pro­fe­si­o­nál­ní plat­for­my dronů, pro­to­že ...
Středa, 26 Srpen 2020
5. Konference DronEdge 2019
(Matching tags: DronEdge,Droby,UAVA,ELIOS2,WingtraOne,eBee,Konference,DJI)
Již pátý roč­ník kon­fe­ren­ce Ali­an­ce pro bez­pi­lot­ní le­tec­ký prů­my­sl – Dro­nE­d­ge 2019, která kromě vý­rob­ců, pro­vo­zo­va­te­lů dronů sdru­žu­je rov­něž uni­ver­zi­ty, vý­zkum­né ústa­vy a další ...
Pondělí, 04 Listopad 2019
6. Zachyťte video v kinematografické kvalitě s Osmo Mobile 3
(Matching tags: Osmo,DJI,Mobile 3,Mimo,Stabilizátor,Gimbal)
Spo­leč­nost DJI ozná­mi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do re­no­mo­va­né série Osmo – pře­nos­ný sklá­da­cí sta­bi­li­zá­tor mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu Osmo Mo­bi­le 3. Osmo Mo­bi­le 3, na­va­zu­jí­cí na ...
Pátek, 23 Srpen 2019
7. Řada dronů Mavic 2 se dvěma variantami kamery
(Matching tags: Hardware,Mavic 2,Mavic 2 Pro,Mavic 2 Zoom,Hasselblad,Mavic Pro,DJI,Drony)
DJI představil 23. srpna novou éru kamerových dronů dvěma přírůstky do své slavné série Mavic – Mavic 2 Pro, první dron na světě s in­te­g­ro­va­nou kamerou Hasselblad s 1" senzorem a Mavic ...
Pátek, 24 Srpen 2018
8. Dohoda Skycatch a DJI o dodávce dronů pro Komatsu
(Matching tags: Stavebnictví,Skycatch,Explorer1,Komatsu,DJI,Drony,3D mapy,Těžařství)
Společnosti Skycatch a DJI rozšířily své partnerství o výrobu a do­dá­v­ku flotily vysoce přesných průmyslových dronů pro společnost Ko­ma­t­su Smart Construction. Každý dron je vyroben ...
Úterý, 27 Březen 2018
9. 3DR aktualizuje Site Scan
(Matching tags: DJI,Drony,Field,3DR,Site Scan,Manager,Aktualizace,Skenování)
Čtyři nové funkce jsou nyní dostupné v softwaru Site Scan, a to jak v Site Scan Field, mobilní aplikaci pro plánování letů, tak Site Scan Manager, internetové aplikaci pro snadnější sběr, zpracování ...
Neděle, 10 Prosinec 2017
10. Spolupráce Viewpoint a DroneDeploy na využití dronů
(Matching tags: Viewpoint,DroneDeploy,DJI,Drony,Stavebnictví,Spolupráce,Team)
... s daty z jakéhokoliv dronu a nabízí automatický let pro drony DJI. Stačí vyznačit hranice mapování a dron vzlétne, proletí danou trasu, zachytí snímky a následně sám přistane. ...
Pátek, 27 Říjen 2017
11. DJI Mavic Pro Free Rental Program pro cestující kreativce
(Matching tags: Mavic Pro,Půjčení,National Geographic,DJI,Dron)
Jako součást spolupráce s National Geographic oznámila společnost DJI spuštění půjčovního programu dronů otevřený všem kreativcům po celém světě. Na této iniciativě se mohou podílet ...
Čtvrtek, 07 Září 2017
12. Chytré brýle Epson Moverio BT-300 pro pilotování dronů
(Matching tags: Brýle,Moverio,BT-300,DJI,Osmo,Si-OLED,DJI GO,Dron,Hardware,Epson)
... realitou na trhu, byly speciálně upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám pilotů dronů a fotografů při záběrech ze vzduchu. Brýle BT-300 jsou kompatibilní s aplikací GO od DJI, která ...
Čtvrtek, 22 Prosinec 2016
13. Dron DJI Phantom 4 byl představen i v ČR
(Matching tags: Phantom,DJI,Model 4,Ruda z Ostravy,DJI OSMO,Drona.cz,Telink,Dron,Olympus,Hardware)
Po oficiálním představení nového dronu Phantom 4 od firmy DJI na začátku března 2016 byl tento model představen 21. března i v Praze v golfovém centru Erpet, za hojné ...
Úterý, 29 Březen 2016