Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo flow

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. VR HTC VIVE během Black Friday levnější než kdy dřív
(Matching tags: Pro 2,Eye,Headsety,HTC Vive,Flow,Pro,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HTC VIVE od­ha­li­la 25. lis­to­pa­du Black Fri­day slevy pro le­toš­ní rok, které ob­sáh­nou prak­tic­ky celé port­fo­lio he­ad­se­tů. Fa­nouš­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty navíc ke všem he­ad­se­tům ...
Pátek, 25 Listopad 2022
2. Vydán Simcenter SPH Flow 2206
(Matching tags: 2206,SPH,Simcenter,Flow,CFD,Simulace)
Úroveň slo­ži­tos­ti ře­še­ní apli­ka­cí v au­to­mo­bi­lo­vém a zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu se zvy­šu­je s úrov­ní po­ža­do­va­né věr­nos­ti. Vý­po­čto­vé si­mu­la­ce dy­na­mi­ky te­ku­tin ...
Pátek, 08 Červenec 2022
3. HTC VIVE Flow již v prodeji
(Matching tags: Vive,HTC,Flow,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní ...
Pátek, 25 Únor 2022
4. Webinář Ověření návrhu – simulace výrobku
(Matching tags: Plas­tics,Si­mu­lati­on,Novi­nky,Si­mu­la­ce,Ově­ře­ní ná­vr­hu,Solidworks 2022,Flow)
No­vin­ky verze Solid­works 2022 budou po­u­ži­ty v ná­zor­ných pří­kla­dech na webi­ná­ři „Ově­ře­ní ná­vr­hu – si­mu­la­ce vý­rob­ku po­mo­cí no­vi­nek Si­mu­lati­on, Flow a Plas­tics 2022“ ...
Pondělí, 14 Únor 2022
5. Nová řada 2300 tiskáren Arizona od Canonu
(Matching tags: Arizona 2300,Xpert,XTF,GTF,Velkoformátovy,Flatbed,Flow,Arizona,Canon,Tiskárny)
Spo­leč­nost Canon sta­ví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tis­ku a uvá­dí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky no­vou řa­du Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí růz­né mož­nos­ti in­kous­to­vých ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
6. Nová řada 2300 tiskáren Arizona od Canonu
(Matching tags: Xpert,XTF,GTF,2300,Flatbed,Flow,Arizona,Velkoformáty,Hardware,Tiskárny)
Spo­leč­nost Canon staví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tisku a uvádí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky novou řadu Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí různé mož­nos­ti ...
Středa, 02 Září 2020
7. Čtyři tiskárny CraftBot nové řady Flow od CraftUnique
(Matching tags: 3D tiskárny,Flow,FFF,CraftBot,Řady,CraftUnique,IDEX)
Ma­ďar­ský vý­rob­ce CraftUnique před­sta­vu­je no­vou řa­du 3D tis­ká­ren Craft­Bot, kte­rá bu­de mít ná­zev Craft­Bot Flow a ob­sa­ho­vat FFF tis­kár­ny no­vé ge­ne­ra­ce se čtyř­mi růz­ný­mi sys­témy: ...
Pátek, 15 Listopad 2019
8. PTC vydává ThingWorx 8.4 pro IIoT
(Matching tags: IIoT,Mashup Builder,8.4,ThingWorx,Flow,Vuforia,FactoryTalk,PTC)
... i vizualizace. Mezi další novinky v ThingWorx 8.4 patří aktualizované uživatelské rozhraní o nástroj ThingWorx Mashup Builder nebo integrace ThingWorx Flow do firemních systémů.  ...
Čtvrtek, 07 Březen 2019
9. 22minutový webinář – Proudění a termomechanika
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Seminář,Simulation,MIloš Hrazdíra,Flow)
Sofistikované výrobky vyžadují sofistikovaný přístup k vývoji. Ve we­bo­vém semináři zaměřeném na Solidworks Flow Simulation si pomocí praktických příkladů ukážeme jak řešit proudění médií ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
10. Partnerství Velo3D a Incodema3D v aditivní výrobě
(Matching tags: Sapphire,Aditivní výroba,Flow,Velo3D,Intelligent Fusion,Incodema3D,Kovový 3D tisk,Partnerství)
... spojí se softwarem Flow. Sys­tém Sapphire nabízí jako jeden z mála zabudovanou metrologii a kon­t­ro­lu uzavřených smyček v reálném čase, takže výrobci mají plnou kon­t­ro­lu nad kvalitou ...
Čtvrtek, 13 Září 2018
11. Velo3D dodává řešení pro velkoobjemovou aditivní výrobu
(Matching tags: Velo3D,Sapphire System,Intelligent Fusion,Tisk kovů,3DMT,Flow,Aditivní výroba)
Pro aditivní výrobu pomocí kovů je určeno koncové řešení od Velo3D, které zahrnuje Sapphire System, software Flow pro tiskovou přípravu a technologii Intelligent Fusion. Společně mají řešit některé ...
Středa, 22 Srpen 2018
12. Flow Science vydává FLOW-3D Cast verze 4.2
(Matching tags: Vysokotlaké,Verze 4.2,WYSIWYN,Flow,Science,Cast,Simulace,Vstřikování,FLOW-3D)
Software FLOW-3D Cast je určen pro průmyslové odlévání kovů. Nová verze 4.2 nabízí uživatelské rozhraní stylu WYSIWYN (co vidíš, to potřebuješ), procesně orientované pracovní postupy a nový model ...
Pátek, 01 Červenec 2016
13. Project Calrissian v Autodesk Labs
(Matching tags: Flow,Calrissian,Ventus,Analýzy,Projekt,CFD,Výpočty,Autodesk,Design)
Jde o již třetí projekt, jenž se věnuje dynamice vzduchu či kapalin. Prvním byl projekt Falcon, který již Autodesk Labs opustil, a ten simuloval tok vzduchu kolem vozidel, budov, venkovního zařízení, spotřebního ...
Pondělí, 27 Červen 2016
14. Flow Science vydává FLOW-3D/MP ve verzi 6.1
(Matching tags: Software,Simulace,6.1,Flow,Science,CFD,Kapaliny,FLOW-3D/MP)
Společnost Flow Science oznámila nové vydání svého CFD softwaru FLOW-3D/MP, a to ve verzi 6.1. Verze 6.1 je plně synchronizována s nejnovější verzí FLOW-3D verze 11.1, včetně aktivní kontroly ...
Pondělí, 25 Leden 2016
15. Flow Science vydává FLOW-3D Cast v4.1
(Matching tags: 4.1,Flow,Science,FLOW-3D Cast,Lití,Vstřikování,Slévárenství)
Společnost Flow Science oznámila vydání nové verze FLOW-3D Cast, softwaru pro odlévání kovů. Verze FLOW-3D Cast v4.1 nabízí mezi novými funkcemi např. aktivní kontrolu simulace, kdy lze kontrolovat ...
Čtvrtek, 10 Prosinec 2015
16. Vylepšení a nové funkce ve FLOW-3D v11.1
(Matching tags: Proudění,FLOW-3D,11.1,CFD,Simulace,GIS,Reporty,Cirkulace,Model,Flow)
Společnost Flow Science vydává ve verzi 11.1 svůj CFD software FLOW-3D pro řešení problémů s tokem po volných površích. Vylepšeny byly pracovní postupy a jejich ovládání uživatelem, ...
Pátek, 13 Listopad 2015
17. Webinář „Chlazení – větrání – proudění – pohodlí“ již dnes!
(Matching tags: Proudění,Simulation,Flow,Simulace,Webinar,SolidWorks,Vzdělávání,HVAC)
... prostorách se koná ve středu 29. dubna 2015 od 10:00. Seznámí vás se softwarem Solidworks Flow Simulation a jeho doplňkovými moduly Electronic Cooling a HVAC. Tématem nebude jen tepelná analýza, ...
Středa, 29 Duben 2015
18. MassMotion Flow jako otevřená beta
(Matching tags: MassMotion,Oasys,Chodci,Dav,Model,Flow,BIM,Software,Lidé)
Software MassMotion Flow se blíží finálnímu vydání a nyní je k dispozici jako veřejná beta verze zdarma s kompletní nabídkou funkcí. Program umožňuje vyvíjet prostředí s pohybem chodců, ...
Pátek, 19 Prosinec 2014
19. Flow Science vydává FLOW-3D/MP ve verzi 6
(Matching tags: FLOW-3D/MP,Verze 6,CFD,Simulace,Flow,Science,FlowSight)
Společnost Flow Science oznámila vydání FLOW-3D/MP ve verzi 6. Jde o vysoce výkonnou výpočetní verzi jejich CFD softwaru, FLOW-3D. Oba programy jsou plně synchronizovány (FLOW-3D verze 11), a nechybí ...
Pátek, 10 Říjen 2014
20. Flow Science vydává FLOW-3D v11
(Matching tags: Flow,Science,FLOW-3D,Vodní toky,Simulace)
Společnost Flow Science vydává verzi 11 svého softwaru FLOW-3D. Nabízí nové možnosti post processingu, funkci FlowSight, vylepšené síťování (včetně částečného překrývání sítí a práce s dílčími ...
Úterý, 03 Červen 2014