Google překladač: English Deutsch

Nová řada 2300 tiskáren Arizona od Canonu

Autor článku: TZ Canon   

Tags: Arizona | Arizona 2300 | Canon | Flatbed | Flow | GTF | Tiskárny | Velkoformátovy | Xpert | XTF

Dirk Brouns, viceprezident pro velkoformátovou grafiku, a Martijn van Hoorn, senior viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti Canon Production Printing.Spo­leč­nost Canon sta­ví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tis­ku a uvá­dí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky no­vou řa­du Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí růz­né mož­nos­ti in­kous­to­vých ka­ná­lů (4, 6 a 8), dí­ky nimž pod­po­ru­je roz­ma­ni­té spek­trum ap­li­ka­cí. Pat­ří sem tři kom­pakt­ní mo­de­ly GTF (Ari­zo­na 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF) s roz­mě­ry sto­lu 1,25 m × 2,5 m a tři vel­ké mo­de­ly XTF (Ari­zo­na 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF) s plo­chou 2,5 m × 3,08 m. Zá­kaz­ní­ci si mo­hou pro­hléd­nout mo­del Ari­zo­na 2380 XTF v kon­fi­gu­ra­ci s vo­li­tel­nou ro­lo­vou jed­not­kou on-line ne­bo pros­třed­nict­vím ži­vých uká­zek ze zá­kaz­nic­kých cen­ter Canon (Customer Ex­pe­rien­ce Cent­res) v Aus­trá­lii, Ni­zo­zem­sku, Vel­ké Bri­tá­nii, Fran­cii a USA.

Chytrá produktivita

Nová řada tiskáren Arizona 2300 je postavena na technologii Arizona FLOW, která přináší převratné změny v konstrukci rovinných (flatbed) tiskáren. Tato technologie přisávání proudem vzduchu kombinuje rozložení stolu bez zón se snadno použitelnými pneumatickými registračními kolíčky, které zajišťují bezpečné umístění médií na stole. Výsledkem je o 20 % vyšší produktivita ve srovnání s předchozími generacemi tiskáren Arizona, protože obsluha nemusí trávit čas maskováním stolu nebo uchycením médií páskou. To umožňuje rychlejší přechod od jedné úlohy k druhé, zkrácení doby potřebné pro nastavení a bezproblémové přepínání úloh.

Technologie FLOW usnadňuje více než kdykoli před tím tisk na neobvyklá a náročnější média typu kartón, dřevo a sklo, nebo dokonce tisk velkých obrazů na více deskách. Tisknout je možné bezokrajově, od jednoho okraje média k druhému, čímž se odpad sníží až na nulu, vytiskne se více a získají úplně nové možnosti.

„Trh s velkoformátovou grafikou pohání inovace a my se naplno věnujeme programu výzkumu a vývoje našeho flatbed řešení Arizona. S řadou Arizona 2300 představujeme novou revoluční flatbed technologii: unikátní vakuový systém, který zjednodušuje pracovní proces zákazníkům a urychluje výrobní postupy. Jsme rádi, že můžeme tento produkt uvést na trh a pomoci našim zákazníkům využít nové příležitosti k růstu.“
Dirk Brouns, viceprezident pro velkoformátovou grafiku, a Martijn van Hoorn, senior viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti Canon Production Printing

Nová řešení z rodiny Arizona jsou schopná tisknout rychlostí až 95 m2/h při zachování kvality tisku. Automatizovaný systém údržby navíc umožňuje provést údržbu tiskové hlavy bez nutnosti manuálního zásahu. Tím omezuje čas, kdy je stroj mimo provoz, protože obnoví funkčnost trysky během několika sekund – a to i u bílého inkoustu, u něhož bývá obvykle údržba složitější. Nová řada Arizona 2300 znamená také konec čekání na zahřátí tiskárny, protože nabízí možnost okamžitého zapnutí díky systému vytvrzování LED-UV. Výsledkem je rychlejší zpracování expresních zakázek. Systém zarovnání s pomocí kamery s vysokým rozlišením navíc umožňuje snadné, rychlé a přesné zarovnání tiskových hlav a mapování flatbed stolu.

Díky softwaru Arizona Xpert má řada Arizona 2300 navíc schopnost samostatného učení, což zákazníkovi dává možnost vytvářet – a poté opakovat – složité vícevrstvé projekty. Tiskárna si pamatuje „recept“ pro příští tisk podobných aplikací, čímž ušetří čas potřebný pro nastavení a dále automatizuje výrobní proces.

Canon představil také novou verzi softwaru Arizona Xpert 2.1 s novými funkcemi a „recepturami“, které dále zvyšují produktivitu. Aplikace je schopna tisknout na stole inteligentní obrysy médií pro dokonalé umístění bez lepení nebo maskování. Arizona Xpert 2.1 podporuje vyladěné pracovní postupy zahrnující tisk a řezání díky integraci se softwarem Canon ProCut. Oboustranný tisk i tisk na víc panelů jsou nyní díky maximální automatizaci snadnější a díky nulové chybovosti také zcela bezodpadové. Softwarová aplikace rovněž umožňuje snadné sdílení „receptů“ mezi dodavatelem tisku a designerem. Výsledný produkt si obě strany mohou prohlédnout ve 3D náhledu v Adobe Creative Suite, čímž mizí prostor pro nepochopení se a možnou nespokojenost s výsledkem už ve fázi návrhu.


Canon představil novou řadu Arizona 2300 pro inteligentní výrobu bez maskování.

Navrženo pro udržitelnost

Série Arizona 2300 používá technologii vytvrzování pomocí LED-UV, která snižuje spotřebu energie o 40 % ve srovnání s ostatními rovinnými tiskárnami. Vděčí za to své okamžité schopnosti tisku (není nutná žádná doba pro zahřátí), životnosti lampy i její připojitelnosti do běžné napájecí sítě. Nabízí také nízkou spotřebu inkoustu – v průměru méně než 8 ml inkoustu na vytištěný metr čtvereční, a to včetně údržby.

Série Arizona 2300 se vyrábí v Německu a úspěšně prošla náročnými testy německých organizací TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), které potvrzují, že stroje jsou v souladu se zdravotními a bezpečnostními předpisy, snahami o minimalizaci dopadu na životní prostředí i bezpečí prostředí pracovního. UV inkousty získaly certifikaci UL GREENGUARD Gold, která potvrzuje, že jsou výtisky vhodné i pro použití ve školách, hotelech a nemocnicích. Aby tiskárna splňovala stanovené požadavky na ventilaci vzduchu, je zde volitelný systém filtrace vzduchu, který pomáhá udržet zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance.

Nová dimenze možností

Výjimečné kvality tisku je se zástupci nové řady Arizona 2300 možné dosahovat u každého výstupu, na širokém spektru médií i při nejvyšších výrobních rychlostech díky tiskovému režimu high-key, kompenzaci umísťování pixelů, vylepšenému screeningu a oceňované technologii tiskových hlav VariaDot třetí generace. Dají se přidat další inkoustové kanály (ze čtyř na šest a až do osmi kanálů) – včetně nejjasnější sady bílého inkoustu a křišťálově čirého lesklého laku.


Nová řada má k dispozici různé možnosti inkoustových kanálů (4, 6 a 8), které podporují rozmanitou škálu aplikací.

Řada Arizona 2300 dokáže tisknout na tvrdé plastové materiály, jako je akrylát, polykarbonát a styren. V konfiguraci s volitelnou rolovou jednotkou navíc umožňuje využívat širokou škálu médií v rolích, včetně těch tenkých a citlivých na teplo až do 220 cm. Zvládne tak přechod mezi tiskem na pevná a flexibilní média i bez časově náročného přenastavování zařízení. Nonstop výroba s bezpečným, bezobslužným nočním tiskem a možností plně robotizovaného pracovního procesu, včetně automatického nakládání a vykládání desek, se stává skutečností.

Řadu Arizona 2300 je možné vybavit tiskovým softwarem Touchstone pro reliéfní tisk od Canonu, který umožňuje tisknout aplikace, jako jsou například výrobky pro interiér včetně tapet a panelů pro nábytek, nebo funkční aplikace, jako je Braillovo písmo s efektem reliéfní textury.

„Jsme přesvědčeni, že řada Arizona 2300 umožní našim zákazníkům zvyšovat zisky, rozšiřovat možnosti aplikací, nalézat nové tržní příležitosti a současně dosahovat výjimečných výsledků v provozu. Rozšířením našeho portfolia o tuto novou řadu flatbed tiskáren můžeme společně s našimi tiskárnami Colorado UVgel typu roll-to-roll nabídnout řadu velkoformátových řešení, která vyhoví všem potřebám každého zákazníka.“
Wouter Derichs, ředitel prodeje a marketingu pro velkoformátovou grafiku Canon Europe

www.canon.cz


Mohlo by vás zajímat: