Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gefos

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Záznam Leica Tour 2021 online
(Matching tags: Gerodetické přístroje,Leica Tour,3D skenery,GNSS,Gefos)
... po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Gefos, ob­chod­ním za­stou­pe­ním Leica Ge­o­sys­tems pro ČR. Proto její re­a­li­zač­ní tým při­pra­vil vy­stou­pe­ní, která ve dvou ter­mí­nech od­vy­sí­lal on-line. Pro ty, ...
Pondělí, 22 Březen 2021
2. Leica Tour jen on-line
(Matching tags: Leica Ge­o­sys­tems,Ge­o­Te­am,Leica Tour,3D skenování,Gefos,GIS)
Po­řa­da­te­lé se sice tě­ši­li na osob­ní se­tká­ní při le­toš­ní Leica Tour, ale vzhle­dem k okol­nos­tem se akce usku­teč­ní pouze on-line. Při­pra­veny jsou pre­zen­ta­ce, ce­no­vé akce i ob­lí­be­ná ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021
3. Nový mobilní ruční skener BLK2GO v nabídce Gefosu
(Matching tags: Leica,3D skenery,BLK2GO,Hardware,Gefos)
Spo­leč­nost Gefos na­bí­zí nový mo­bil­ní ruční ske­ner BL­K2­GO, který v sobě spo­ju­je dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z vý­vo­je nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní ...
Úterý, 05 Květen 2020
4. Leica tour 2020 on-line
(Matching tags: Novinky,Geodézie,Leica,on-line,Gefos,Laserové skenování,COVID-19,Tour,Geosystémy,BLK2GO)
Leica Tour 2020 star­to­va­la 9. břez­na 2020 v Ústí nad Labem a v plánu bylo pro­jet s ní trasu Kar­lo­vy Vary, České Bu­dě­jo­vi­ce, Praha, Par­du­bi­ce, Os­t­ra­va, Olo­mouc a Brno. ...
Pondělí, 06 Duben 2020
5. Workshop Digitální realita přináší skutečnou efektivitu
(Matching tags: Efektivita,Digitální realita,Green Point,Hexagon,Geospatial,Praha,Workshop,Gefos)
He­xa­gon Ge­o­spa­tial ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Gefos po­řá­dá ve čtvr­tek 24. října 2019 v Kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point, Praha–Straš­ni­ce, od­bor­ný work­shop za­mě­ře­ný na té­ma ...
Pátek, 18 Říjen 2019
6. Workshop série Smart Future s tématem Big Data
(Matching tags: Big data,Smart Fututre,Vzdělávání,Seminář,Workshop,Gefos,Intergraph)
Společnost Intergraph zve na bezplatný odborný workshop série Smart Future, tentokrát na aktuální téma Big Data. Budou představeny možnosti nejmodernějších technologií pro výjimečně efektivní správu geoprostorových ...
Neděle, 01 Březen 2015
7. Odborná rada pro BIM i v říjnu s novými členy
(Matching tags: Jan Binter,Jaroslava Urbánková,BIM,CAD Studio,Gefos,CzBIM)
Také v říjnu přivítala Odborná rada pro BIM nové členy, čímž konkrétně rozšířila svoji členskou základnu o společnosti CAD Studio a Gefos inženýring. Oba noví kolektivní členové svým rozhodnutím ...
Čtvrtek, 13 Listopad 2014
8. Malé ohlédnutí za BIM-Fórem 2014
(Matching tags: BIM-Fórum,CAD,BIM,Autodesk,CAD Studio,Revit,Gefos)
Ve čtvrtek 16. ledna se na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze konala konference BIM-Fórum 2014, za hojné účasti zájemců o tuto problematiku. Již několik dní předem museli pořadatelé ukončit ...
Pátek, 17 Leden 2014
9. Gefos – již 17 let s vámi
(Matching tags: Gefos,3D skenování)
Dnešní dynamický svět klade stále vyšší nároky na rychlost a kvalitu rozhodovacích procesů, a proto stále více a více organizací požaduje okamžitý přístup k aktuálním vizuálním informacím. Naštěstí se ...
Úterý, 24 Květen 2011