Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ios

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nové uživatelské rozhraní Sygicu odhaluje budoucí trendy
(Matching tags: Rozhraní,Sygic,iOS,Android,Design,GPS,Navigace,GIS)
Sygic ur­ču­je tren­dy v ob­las­ti GPS na­vi­ga­cí a teď při­ná­ší nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ne­jed­ná se nicmé­ně o pou­hou změnu barev a kon­tras­tů. Sygic při­ná­ší lepší uspo­řá­dá­ní ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2023
2. eMan vyvinul aplikaci pro ABB na správu robotů
(Matching tags: In­fo­ser­vis,Apli­ka­ce,Roboty,ABB,Správa,iOS,Android,Automatizace,Robotika)
... či sprá­vu ro­bo­tů v jed­nom in­tu­i­tiv­ním pro­stře­dí. Webo­vá a mo­bil­ní apli­ka­ce ABB In­fo­ser­vis pro iOS a An­dro­id je do­stup­ná na PC, te­le­fo­nu či table­tu. Už po mě­sí­ci ...
Neděle, 05 Listopad 2023
3. Aplikace Auta Super místo návštěvy showroomu
(Matching tags: Showroom,Auta Super,Rozšířená realita,Aplikace,iOS,Android,Automobily,Virtuální realita)
... (VR), která tu sku­teč­nou věrně na­po­do­bu­je, do­vo­lu­je. Apli­ka­ce je do­stup­ná pro za­ří­ze­ní iOS i pro An­dro­id a do­ko­na­le si­mu­lu­je re­ál­nou ná­vště­vu fi­rem­ní­ho showro­o­mu v Praze. ...
Pondělí, 15 Únor 2021
4. Aktualizovaná aplikace Počasí & Radar s novou funkcí
(Matching tags: GIS,Meteoradar,Počasí & Radar,WetterOnline,Aplikace,iOS,Android)
Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li ...
Úterý, 15 Září 2020
5. Interiérová mapa v Apple Maps usnadňuje orientaci po terminálech Letiště Praha
(Matching tags: Letiště Praha,Apple Maps,Interiérové mapy,Terminály,iPadOS,iOS,Orientace)
Le­tiš­tě Praha spus­ti­lo ve spo­lu­prá­ci s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Apple di­gi­tál­ní mapu, která de­tail­ně zob­ra­zu­je in­te­ri­ér le­tišt­ních ter­mi­ná­lů. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Apple ...
Pátek, 10 Leden 2020
6. BIM 360 Project Management aktualizován
(Matching tags: Telefony,RFI,BIM 360,Project Management,iOS,Aktualizace,Tablety)
V prů­bě­hu lis­to­pa­du se ob­je­vi­ly no­vin­ky u 2D a 3D pro­jek­to­vé­ho a te­ch­­nic­ké­ho soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk. BIM 360 Pro­ject Ma­nage­ment ny­ní ve své iOS ...
Úterý, 26 Listopad 2019
7. Basemark GPU 1.2 Beta je připraven
(Matching tags: Beta,API,iOS,MacOS,Testy,1.2,Basemark,GPU,Grafika)
... GPU 1.2 při­dá­vá k již pod­po­ro­va­ným ope­rač­ním sys­té­mům An­dro­id, Win­dows a Li­nux také iOS a macOS. Při­by­la pod­po­ra pro gra­fic­ká API Open­GL ES 3.1, Open­GL 4.5, Vul­kan ...
Sobota, 12 Říjen 2019
8. Artec 3D přichází s aplikací na vzdálené ovládání Artec Ray
(Matching tags: Vzdálené ovládání,Artec Ray,Android,3D skenování,iOS,Artec 3D,Aplikace)
... le­ta­del apod.), bez nut­nos­ti při­po­je­ní k no­te­boo­ku a se sub­mi­li­me­t­ro­vou přes­nos­tí ze vzdá­le­nos­ti 110 met­rů. Apli­ka­ce je ur­če­na jak pro An­dro­id, tak pro iOS (ke sta­že­ní ...
Čtvrtek, 12 Září 2019
9. Procore BIM pro 3D modely
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,iPhone,Procore,iOS,iPad,Technologies,Správa)
... mo­de­lům na je­jich iOS za­ří­ze­ních. Tý­my mo­hou pu­b­li­ko­vat sou­řad­né 3D mo­de­ly pří­mo do iOS apli­ka­ce Pro­ci­te, pří­pad­ně si je pro­hléd­nout z ja­ké­ho­ko­liv za­ří­ze­ní Apple. Pro­co­re ...
Pondělí, 19 Srpen 2019
10. Aplikace Počasí & Radar nabízí sněhové zpravodajství
(Matching tags: Aplikace,iOS,Android,Počasí&Radar,Sněhové-zpravodajství,GIS)
Při výběru správného lyžařského střediska nyní pomůže aplikace Počasí & Radar. Kromě aktuální předpovědi počasí poskytne informace o výšce sněhu, stavu sjezdovek či počtu spuštěných vleků ve více ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
11. Aktualizace v Autodesk SketchBooku
(Matching tags: Opravy,Windows 10,Autodesk,iOS,Android,SketchBook,Aktualizace)
Autodesk vydal aktualizaci SketchBooku, a to jak pro Apple iOS, tak Windows 10 (UWP) a Android. Pro použití už není nutné vytvářet nebo se přihlašovat k účtu na Autodesk. Nová ...
Pondělí, 04 Únor 2019
12. AR/VR podpora pro HOOPS Visualize od Tech Soft 3D
(Matching tags: Tech Soft 3D,Android,eDrawings,Podpora,iOS,META,AR/VR,HOOPS Visualize)
... o mobilní AR aplikace. So­lid­works, dlouholetý partner Tech Softu 3D, například využívá HOOPS Vi­su­a­li­ze v rámci eDrawings pro mobilní aplikace iOS a Android.  ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
13. Aplikace EPLAN View Mobile pro zařízení s Androidem
(Matching tags: ECAD,Eplan,iOS,Mobile,View,Android,Fluid,Pro Panel,Electric P8,Preplanning)
EPLAN View Mobile slouží pro přímý přístup k systémové dokumentaci (uložené v cloudovém prostředí) a je nyní dostupná jak pro iOS, tak nově i pro Android. V nové verzi najdeme ...
Čtvrtek, 14 Červen 2018
14. Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
(Matching tags: Car Navigation,Pioneer,iOS,Sygic,Android,Navigace,GPS)
Společnosti Sygic a Pioneer Electronics oznámily uzavření partnerství. Technologie Sygic je dostupná pro majitele chytrých telefonů se sy­s­té­my iOS a Android, přičemž aplikace Sygic Car ...
Pátek, 01 Červen 2018
15. Graphisoft nabízí BIMx Presenter
(Matching tags: Presenter,Graphisoft,BIMx,Stavby,iOS,Android,Interiéry,ArchiCAD)
Prezentační a komunikační BIM aplikace BIMx, určená pro iOS i Android zařízení, nově nabízí funkci Presenter. Ta umožňuje vybrat nejlepší zobrazení 3D modelů nebo výkresů, půdorysu i sekčních ...
Středa, 16 Květen 2018
16. MapFactor Navigator vydán pro iOS
(Matching tags: Navigace,GPS,iPhone,Navigator,iOS,MapFactor,OpenStreetMaps)
Navigator, nejlépe hodnocenou off-line GPS navigační aplikaci pro zařízení s OS Android, mohou nyní používat i uživatelé iPhonů. MapFactor GPS Navigation je zcela bezplatná navigační aplikace, ...
Čtvrtek, 03 Květen 2018
17. CorelCAD Mobile pro iOS
(Matching tags: iPhone,Aplikace,Mobile,iPad,iOS,dwg,CorelCAD)
Aplikace CorelCAD Mobile se objeví poprvé i na zařízeních iPhone a iPad, doposud byla dostupná jen v mobilních zařízeních s An­dro­idem. Nabízí kompletní sadu nástrojů pro ...
Pondělí, 26 Březen 2018
18. Vectorworks přidává rozšířenou realitu do mobilní aplikace
(Matching tags: CAD/BIM,iTunes,iPhone,Rozšířená realita,iOS,Vectorworks,iPad,mobilní aplikace)
Do mobilní aplikace Nomad určené pro využití v prostředí iOS (11 a vyšší), která je zdarma ke stažení na iTunes, přidává společnost Vec­tor­works technologii rozšířené reality (AR). Pro zobrazení ...
Čtvrtek, 18 Leden 2018
19. EyeCue Vision nabízí mobilní aplikaci pro 3D skenování
(Matching tags: 3D tisk,3D skenování,Technologies,Aplikace,iOS,EyeCue,Qlone,Vision)
Izraelská společnost EyeCue Vision Technologies je známá svými interaktivními hračkami a hrami. Její první mobilní aplikace s názvem Qlone umožňuje 3D skenování a následný 3D tisk reálných ...
Středa, 12 Červenec 2017
20. Aplikace Sketchfab App pro iOS a Android
(Matching tags: iOS,Komunita,Android,Aplikace,Sketchfab,Virtuální realita)
Začátkem července se objevila v příslušných obchodech iTunes a Google Play Store nová aplikace Sketchfab, díky níž mají uživatelé přístup k práci celé komunity Sketchfab – což je přes jeden ...
Úterý, 11 Červenec 2017
21. Rozšířená realita v aplikaci pro Sygic GPS navigaci
(Matching tags: Navigace,GPS,GIS,iOS,Android,Aplikace,Sygic,Rozšířená realita)
Tvůrce pokročilé aplikace pro GPS navigaci, Sygic, oznámil 28. června uvedení nové funkce rozšířené reality (Augmented reality). Více než 200 milionů uživatelů Sygic po celém světě tak získá možnost ...
Středa, 28 Červen 2017
22. Vychází Prospect 1.4 od irisVR
(Matching tags: Scope,IrisVR,Prospect,1.4,Gear VR,Windows,iOS,Android,Virtuální realita)
Software irisVR je určen pro virtuální realitu, a na rozdíl od svých větších rivalů umožňují jeho nástroje v této oblasti spolupráci s formáty Revit, SketchUp, OBJ, Rhino a Grasshopper. ...
Pátek, 09 Červen 2017
23. Autodesk aktualizoval SketchBook pro iOS na verzi 4.0
(Matching tags: Autodesk,SketchBook,iOS)
SketchBook 4.0 pro iOS je nejnovější verzí aplikace pro tvorbu digitálních výkresů. Aktualizace nabízí předělané vykreslovací jádro, novou maximální velikost plátna 100 megapixelů a podporu neomezeného ...
Středa, 24 Květen 2017
24. Dotty Digital vydává DottyAR
(Matching tags: Prohlížeč,Rozšířená realita,Cloud,3D modely,Apple,iOS,DottyView,DottyAR)
Cloudový prohlížeč 3D modelů pro rozšířenou realitu je určen pro iOS a umožňuje sdílení 3D modelů s kamarády nebo spolupracovníky pomocí platformy DottyView nebo služby DropBox nastavené pro ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
25. OrthoGraph I ve verzi 1.5 a soutěž
(Matching tags: Laser,Měření,Android,iOS,OrthoGraph I,Verze 1.5,Leica Disto D2,CAD,Soutěž,Stavebnictví)
Software OrthoGraph I, určený pro stavební průzkum, vychází ve verzi 1.5. Nabízí průzkum plánu prostorového uspořádání a tvorbu CAD. Aplikace funguje na mobilních zařízeních iOS a Android ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
26. Nová verze OrthoGraphu I
(Matching tags: Aplikace,Vylepšení,iOS,Android,Stavebnictví,Stavební dozor,Barvy,OrthoGraph I)
OrthoGraph I v nejnovější verzi je ke stažení jak na AppStoru, tak na Google Play. Aplikace je určena pro stavební dozor a nově lze přidávat k lokacím barvy, aby byly ...
Pondělí, 30 Leden 2017
27. CADLearning Mobile pro Android v beta verzi
(Matching tags: CADLearning,Mobile,Windows,iOS,Android,Beta verze,Autodesk)
Společnost 4D Technologies vyvíjí inovativní obsah a nástroje pro podporu aplikací. Nyní nabízí první mobilní výukovou aplikaci, prozatím v beta verzi. CADLearning Mobile pro Android nabízí uživatelům ...
Středa, 21 Prosinec 2016
28. Stavební průzkumy v mobilu díky OrthoGraphu I
(Matching tags: Stavební průzkumy,Mobilní telefony,OrthoGraph I,BIM,Android,iOS)
Pro uživatele zařízení s iOS (verze 7 a vyšší) a Android (verze 4.4 a vyšší) je zde zdarma OrthoGraph I. Umožňuje spravovat kompletní stavební průzkumy přes mobilní přístroje, vytvářet ...
Středa, 26 Říjen 2016
29. Kolečková aplikace – Caster CAD 3D – nyní i pro Android
(Matching tags: Group,Android,iOS,Aplikace,Colson,Caster,CAD 3D,Odlévání,3D katalog)
Přibližně jeden rok po uvedení první průmyslové aplikace s modely koleček oznámila společnost Colson Group USA, že na četná přání zákazníků je nyní Caster CAD 3D k dispozici také pro ...
Pátek, 19 Srpen 2016
30. DWG FastView pro iOS ve verzi 2.2.0
(Matching tags: FastView,2.2.0,Mobile,iOS,dwg,GstarCAD)
DWG FastView for Mobile od firmy GStarCAD je určen pro prohlížení, editaci a ukládání DWG výkresů v mobilních zařízeních s operačními systémy iOS a Android. Pro novou verzi 2.2.0 ...
Pátek, 19 Srpen 2016
31. BIMx od Graphisoftu má přístup k BIM datům odkudkoliv
(Matching tags: Přístup,Odkudkoliv,Android,iOS,Graphisoft,BIMx,Pro,Data,BIM)
... (dříve jen v placené PRO verzi), takže již nejsou nutné PDF prohlížeče zdarma pro přístup k projektové dokumentaci Archicadu. Verze BIMx PRO je placená a nabízí v iOS měřicí funkce ...
Neděle, 07 Srpen 2016
32. Mobilní prohlížeč formZ pro iPad a iPhone
(Matching tags: iPhone,Viewer,formZ,AutoDesSys,Mobilní,Prohlížeč,iOS,Mobile,iPad)
Společnost AutoDesSys, známá svou 3D modelovací aplikací formZ, přichází s mobilním prohlížečem formZ Mobile Viewer, určeným pro zařízení iPad a iPhone s iOS. Nová mobilní aplikace není ...
Pondělí, 18 Červenec 2016
33. Siemens představil Catchbook pro 2D návrhy
(Matching tags: Catchbook,2D návrhy,Windows,Android,iOS,Software,Siemens,PLM)
... pak převádí výkresy a nákresy do přesného 2D návrhu. Catchbook má jednoduché uživatelské rozhraní, u něhož lze použít jak doteky prstem, tak stylus, a funguje v OS Android, iOS i Windows. ...
Středa, 18 Květen 2016
34. Aplikace Mastercam Community pro iOS
(Matching tags: Software,CNC,Community,iOS,Mastercam,Aplikace)
Společnost CNC Software vydává aplikaci pro iOS, která funguje jako užitečný logistický nástroj pro uživatele Mastercamu, ale nejen pro ně. Aplikace Mastercam Community nabízí praktické informace a kalkulátory ...
Středa, 23 Březen 2016
35. IronCAD vydává COMPOSE Mobile 2016
(Matching tags: Design,CAD,DCS,Collaboration,Compose,Suite,IronCAD,iOS,Mobile)
IronCAD COMPOSE Mobile je iOS verzí produktu IronCAD COMPOSE. Umožňuje návrhářům zabezpečené sdílení návrhů uvnitř firmy nebo se zákazníky. Stažení je zdarma buď na stránkách IronCAD, nebo v Apple App ...
Úterý, 15 Březen 2016
36. ESI Group vydává Visual-Environment ve verzi 11.5
(Matching tags: CAE,Simulace,Visual-Environment,ESI,Group,Windows,iOS,Modelica,11.5,RNTBCI)
Platforma Visual-Environment vychází ve verzi 11.5. Nabízí správu simulačních procesů v jediném unifikovaném prostředí od předpřípravy po následné zpracování přes tvorbu sítí, zobrazení výsledků či ...
Úterý, 08 Březen 2016
37. ODA nabízí platformu Teigha ve verzi 4.1.1
(Matching tags: iOS,Open,DGN,PDF,9.1,Design,4.1.1,Aliance,Alliance,Teigha)
... vícefázovým ořezáváním, podporu analytické geometrie a flexibilnějšího klienta API. Rovněž jsou zde vylepšení exportu 2D a 3D PDF, importu do DGN, import a nově i podpora iOS 9.1. ...
Neděle, 20 Prosinec 2015
38. CAD Pockets od ZWSOFTu vychází ve verzi 2.3.1
(Matching tags: Pockets,Verze 2.3.1,Aplikace,iOS,ZWSOFT,Android,CAD)
Nový mobilní produkt CAD Pockets firmy ZWSOFT dospěl do verze 2.3.1. Má rozsáhlé editační nástroje a vylepšenou mobilní technologii, přičemž novinky se týkají orto módu a koordinačního systému. ...
Pátek, 11 Prosinec 2015
39. Autodesk + Frame = Revit v prostředí Mac
(Matching tags: Frame,Fra.me,OS X,Autodesk,Mac,AutoCAD,Cloud,iOS,Revit,Android)
Na Autodesk University představily společnosti Autodesk a Frame oficiálně certifikované verze Autodesk Revit a AutoCAD pro Frame Cloud. Takže nyní je možné Autodesk Revit spouštět na počítačích ...
Úterý, 08 Prosinec 2015
40. SketchUp 2016 – novinky ve školicím středisku NICOM
(Matching tags: SketchUp,Nicom,Viewer,Školení,Vzdělávání,Kurzy,2016,iOS,Android,Trimble)
Společnost Trimble, uvolnila novou verzi 3D skicáře SketchUp 2016. Školicí středisko akciové společnosti NICOM je připraveno ve svých kurzech, ať už základním nebo pokročilém, tyto novinky zahrnout. ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
41. Křížová platforma OrthoGraph Genius
(Matching tags: iOS,Windows,Android,Aplikace,Genius,OrthoGraph,Intergeo,CAD,Stuttgart)
... interní název), která poběží na operačních systémech iOS, Android a Windows. Nové rozhraní má moderní styl, využít půjde i dotykovou obrazovku, a také ergonomické prvky jsou intuitivnější. ...
Úterý, 01 Září 2015
42. SketchUp Mobile Viewer nově ve verzi 2
(Matching tags: Viewer,SketchUp,SKP,Mobile,iOS,Aplikace,Android,Trimble,Connect,Dropbox)
... na 3D Warehouse). SketchUp Mobile Viewer nyní podporuje kromě tabletů i mobilní telefony s iOS nebo Androidem. Dalšími novinkami jsou vylepšený přenos souborů a vylepšená integrace s 3D ...
Pondělí, 18 Květen 2015
43. Programovací aplikace pro snadné uvedení do robotiky
(Matching tags: National Instruments,Robotika,LabVIEW,Mindstorms,Apple,iOS,Lego)
... pro školy k výuce robotiky, klíčových prvků vědy, technologií, inženýrství a matematiky. Programovací aplikace pro tablety Apple iOS se objeví v březnu tohoto roku a bude obsahovat ...
Úterý, 27 Leden 2015
44. Aktualizovaná aplikace PARTcommunity pro 3D CAD modely
(Matching tags: Modely,3D CAD,vyhledávání,PARTcommunity,Android,CADENAS,Aplikace,iOS)
Aplikace PARTcommunity pro 3D CAD modely byla od svého uvedení v roce 2012 stažena 450 000krát. Nabízí přístup k miliónům 3D CAD modelů z více jak 400 certifikovaných katalogů výrobců, ...
Pondělí, 17 Listopad 2014
45. Aplikace pro 3D prezentace v zařízeních iOS
(Matching tags: iPhone,CL3VER,3D prezentace,Prohlížení,iPad,iOS,Apple Store)
Společnost CL3VER vydává novou aplikaci, určenou pro iOS zařízení, kterou je možné stáhnout na Apple Store. Po instalaci aplikace lze jakoukoliv 3D prezentaci, vytvořenou v prostředí CL3VER, přímo ...
Pátek, 14 Listopad 2014
46. Aktualizace SimLab Composeru 2015 servisním balíčkem
(Matching tags: WebGL,Export,2015,Soft,iOS,SP1,Simulation,Android,Composer,3D PDF,SimLab)
... do mechanických systémů, přidat omezení a regulátory, spustit simulaci a podívat se na její vykreslení. Export animace byl vylepšen o 3D PDF, WebGL, iOS a Android. Dále zde jsou nové ...
Úterý, 04 Listopad 2014
47. Nová iPad aplikace BIM 360 Layout
(Matching tags: Cloud,Apple,App Store,iOS,360,Topcon,Layout,BIM)
Autodesk dále rozšiřuje své portfolio služeb Autodesk BIM 360 Cloud Service. Novinkou je aplikace Autodesk BIM 360 Layout určená pro iOS. Aplikace využívá cloudové služby BIM 360 a nabízí stavebním ...
Čtvrtek, 16 Říjen 2014
48. Navitel Navigator – navigace (nejen) pro chytré telefony
(Matching tags: Windows Phone,Navitel,Windows CE,Symbian,Bada,BlackBerry,Navigace,GPS,GIS,iOS,Android,Navigator)
... „chytrých“ zařízení, PND a palubních počítačů – Android, iOS, Windows CE, Windows Phone, Symbian, Bada a jako jeden z mála také na telefonech BlackBerry.  ...
Středa, 17 Září 2014
49. Mobilní aplikace MakerBot pro 3D tiskárny Replicator
(Matching tags: Apple,iOS,Replicator,MakerBot,Mobile,3D tisk,Thingiverse)
... je určena zatím jen pro uživatele iOS zařízení a umožňuje monitorovat a kontrolovat tiskárnu a průběh tisku z mobilního zařízení. A nejen to – díky propojení s cloudovým úložištěm ...
Středa, 11 Červen 2014
50. Tekla Field3D pro iOS ke stažení
(Matching tags: iOS,Tekla,AEC,Stavebnictví,BIM,Field3D)
Software Tekla Field3D je určen pro AEC (architektonické projekty a stavebnictví) a pro BIM (informační modely staveb). Dokáže pracovat s velkým množstvím dat a podrobnými modely. Nyní ...
Úterý, 03 Červen 2014