Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo komponenty

Celkem nalezeno výsledků : 26.

1. KJ­‑MA SYSTEM se připojuje k MagiCAD Cloudu
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Cloud,MagiCAD,Komponenty,Potrubní systémy,KJ­‑MA SYSTEM)
V Ma­gi­CAD Clou­du uví­ta­li novou znač­ku KJ­‑MA Sys­tem. KJ­‑MA Sys­tem je vy­so­ce kva­lit­ní li­ti­no­vý po­trub­ní sys­tém pro od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu, který je na trhu již více než ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
2. DENSO nasazuje softwarové portfolio firmy Siemens
(Matching tags: DENSO,Simcenter,Komponenty,Teamcenter,Automobily,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 24. červ­na, že spo­leč­nost Denso Cor­po­rati­on, glo­bál­ní vý­rob­ce au­to­mo­bi­lo­vých kom­po­nen­tů, si vy­bra­la soft­wa­ro­vé port­fo­lio spo­leč­nos­ti ...
Sobota, 26 Červen 2021
3. Nová verze databáze EPLAN Data Portal
(Matching tags: ePULSE,Data Portal,Portal,Komponenty,Databáze,Eplan,Cloud)
V čer­vnu 2020 by­la uve­de­na na trh nej­no­věj­ší ver­ze we­bo­vé­ho por­tá­lu EPLAN Da­ta Por­tal, kte­rá pos­ky­tu­je uži­va­te­lům da­ta kom­po­nent a za­ří­ze­ní po­třeb­ná pro kon­struk­ční prá­ci. ...
Středa, 18 Listopad 2020
4. Komponenty SelfLube jsou nyní ve VISI CAD
(Matching tags: SelfLube,VISI,3D modely,Knihovna,Komponenty,Formy,CAD)
Spo­leč­nost Sel­fLu­be ozná­mi­la, že od 26. února jsou 3D mo­de­ly celé pro­duk­to­vé řady přes­ných sou­čás­tí forem a zá­pus­tek plně za­čle­ně­ny do kom­po­nent­ní knihov­ny VISI CAD. Uži­va­te­lé ...
Středa, 04 Březen 2020
5. HDL Verifier automaticky generuje UVM komponenty
(Matching tags: MathWorks,Komponenty,HDL Verifier,UVM,FPGA,ASIC,Elektronické obvody)
Spo­leč­nost MathWorks ozná­mi­la 14. ledna 2020, že HDL Ve­ri­fier po­sky­tu­je pod­po­ru pro Uni­ver­sal Ve­ri­fi­cati­on Me­tho­do­lo­gy (UVM) po­čí­na­je vy­dá­ním 2019b, které je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci. ...
Čtvrtek, 16 Leden 2020
6. Prototypy PCIe SSD disků 4. generace pod značkou XPG
(Matching tags: Hardware,Prototypy,Komponenty,4. generace,SSD,CES 2020,XPG,PCIe,DRAM)
Spo­leč­nost ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných DRAM mo­du­lů a pro­duk­tů vy­u­ží­va­jí­cích NAND Flash, vy­sta­vi­la na ve­letr­hu CES 2020 pro­to­ty­py no­vých PCIe SSD disků čtvr­té ...
Úterý, 14 Leden 2020
7. Lamborghini s komponentami vytištěnými technologií Carbon
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Komponenty,Carbon,Lamborghini)
Během intenzivního průzkumu v oblasti odbytu zjistila společnost Lamborghini, že mnoho komponent vozidel je ideálními kandidáty na rychlejší a účinnější digitální výrobu pomocí 3D tisku. Proto se spojila ...
Středa, 13 Únor 2019
8. Zuken spolupracuje s firmami CADENAS a ECAD-Port
(Matching tags: ECAD-Port,Zuken,Projektová data,Knihovny,ECAD,Spolupráce,CADENAS,Komponenty)
Zuken podepsala partnerství s firmami CADENAS, předním po­s­ky­to­va­te­lem on-line knihoven komponent, a ECAD-Port, nabízející kniho­vnu elektrických komponent. Uživatelé nástrojů pro elektrické ...
Pátek, 23 Listopad 2018
9. CADSoftTools vydává CADViewX verze 14
(Matching tags: Verze 14,CADViewX,CAD,Komponenty,ActiveX,Soubory)
CADViewX 14 je novou verzí ActiveX komponenty určené pro práci s CAD soubory. Vylepšen byl import a export souborů DWG a DXF, export souborů PDF, import souborů DWF, HPGL, CGM a SVG, ...
Pátek, 02 Listopad 2018
10. Nová řada komponent pro vysoké teploty od E3D
(Matching tags: Komponenty,Materiály,PEI,E3D,Vysoké teploty,PAEK,PPA,PEEK,3D tisk)
Společnost E3D ve spolupráci s firmou Victrex vyvinula nový materiál PAEK pro 3D tisk, vlákno pro vysoké teploty. K jeho využití jsou však potřeba různé komponenty pro vysoké teploty, které ...
Neděle, 28 Říjen 2018
11. CADENAS spouští verzi 8 portálu PARTcommunity
(Matching tags: Komponenty,3D modely,Portal,CADENAS,Verzi 8,PARTcommunity)
Portál PARTcommunity (www.partcommunity.com) slouží k pu­b­li­ko­vá­ní a stažení 3D CAD modelů známých výrobců komponent. V sou­ča­s­né chvíli se zde nachází miliony modelů z více ...
Pátek, 08 Červen 2018
12. Novinky v ModuleWorks verze 2018.04
(Matching tags: Komponenty,2018.04,ModuleWorks,Simulace,CAM,Strojírenství,Obrábění)
ModuleWorks nabízí CAD/CAM komponenty pro tvorbu a simulace dráhy nástroje. Nejnovější verze CAM komponent ModuleWorks 2018.04 je první velkou aktualizací v tomto roce a nabízí nové funkce ...
Úterý, 01 Květen 2018
13. Dassault spouští 3DEXPERIENCE Marketplace
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Výrobci,Dassault Systemès,Cloud,Stroje,Komponenty,Marketplace)
Společnost Dassault Systèmes oficiálně spustila 3DExperience Mar­ket­pla­ce, svůj on-line ekosystém, jak jej sama nazývá, kde mohou spolupracovat inovátoři a navzájem si vyměňovat průmyslové a ser­vis­ní ...
Pátek, 02 Únor 2018
14. 3D tisk leteckých dílů od Norsk Titanium s FAA certifikací
(Matching tags: Norsk Titanium,Ti64,Certifikace FAA,Aditivní výroba,Letectví,Komponenty,Konstrukce)
Společnost Norsk Titanium, dodavatel aditivně vyráběných konstrukčních komponentů z titanu standardu Ti64, oznámila první dodávku konstrukčních dílů schválených FAA pro montáž na Boeing 787 Dreamliner. ...
Pondělí, 19 Červen 2017
15. Fujitsu nabízí 3D rozšířenou realitu pro kontrolu komponent
(Matching tags: 3D rozšířená realita,VisuaLine,Solution,Kontrola,Komponenty,Fujitsu,Industry,Manufacturing)
... Product Design Diagnostic. To využívá rozšířenou realitu a 3D modely pro virtuální kontrolu produktů a výrobních komponent. Stačí nahrát obrázek každé komponenty do chytrého telefonu nebo ...
Středa, 04 Leden 2017
16. EPLAN Smart Wiring již nyní k dispozici
(Matching tags: Instalace,Wiring,ECAD,Messe,Smart,Rozvaděče,Hannover,Eplan,Komponenty)
Software EPLAN Smart Wiring, představený na letošním veletrhu Hannover Messe, je nyní k dispozici uživatelům. Software určený pro podporu při zapojování komponent v rozváděčích v sobě skrývá velký potenciál. ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
17. ModuleWorks přichází s 2016.08 CAD/CAM komponenty
(Matching tags: ModuleWorks,2016.08,3osé,4osé,SWARF,CAD/CAM,Simulace,Obrábění,Komponenty)
ModuleWorks, přední dodavatel CAD/CAM komponent pro generování a simulaci dráhy nástroje, oznámil nejnovější verzi svých CAM komponent, ModuleWorks 2016.08. Jde o druhou velkou aktualizaci v tomto ...
Středa, 14 Září 2016
18. MathWorks rozšiřuje možnosti Simscape
(Matching tags: MathWorks,Komponenty,Knihovna,Ventily,Simscape,Fluids,2016a,Výměníky,Vedení)
... zahrnují tepelné výměníky, vedení, ventily a další komponenty. Díky tomu lze pracovat na návrzích tlaku kapaliny, zahřívání i chlazení, přenosu a aplikacích typu hydraulických ovladačů ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2016
19. Integrace komponent C3D s nanoCAD Plus
(Matching tags: Komponenty,Nanosoft,nanoCAD,Modeler,ASCON,C3D,Plus,Platforma,C3D Labs,Solver,Converter)
Společnost C3D Labs, dceřiná společnost Ascon Group, oznámila, že Nanosoft udělil licenci svých C3D komponent pro platformu nanoCAD Plus. Nanosoft nabízí komponenty C3D Modeler, C3D Solver a C3D Converter ...
Neděle, 07 Srpen 2016
20. Verze 2015.04 CAD/CAM komponent od ModuleWorks
(Matching tags: Komponenty,CAD/CAM,2015.04,ModuleWorks)
Společnost ModuleWorks vydává nejnovější verzi svých CAD/CAM komponent ModuleWorks 2015.04. Nová verze nabízí další funkce pro 5osé, 3osé a portové obrábění a pro simulace. ModuleWorks SWARF nyní ...
Neděle, 10 Květen 2015
21. ModuleWorks vydává verzi 2014.12 CAD/CAM komponent
(Matching tags: Komponenty,CAD,Obrábění,CAM,2014.12,SWARF,ModuleWorks)
Třetí velká aktualizace tohoto roku komponent ModuleWorks – 2014.12 – nabízí nové funkce pro 3osé, 5osé a obrábění otvorů a pro simulace cest nástroje. U pětiosého obrábění najdeme novinky ...
Úterý, 30 Prosinec 2014
22. Nová verze Eplan Data Portalu
(Matching tags: Eplan,Portal,Schémata,ECAD,Výrobci,Komponenty,3D prohlížeč,Náčrtky,Makra,Data)
Od srpna 2014 je k dispozici nová verze Eplan Data Portalu, která přináší uživatelům mimořádné úspory času a zvýšenou kvalitu projektu. Umožní do projektu automaticky naimportovat data s údaji ...
Pondělí, 15 Září 2014
23. Catia V6: řešení pro firmy zabývající se problematikou v oblasti kompozitů
(Matching tags: Beko,Software,Dassault,CATIA,Kompozity,Komponenty)
Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje procesně orientované řešení, které se nezaměřuje pouze na jednu fázi procesu, ale uzavírá celý cyklus od návrhu a analýzy až po výrobu na jedné ...
Pátek, 06 Prosinec 2013
24. ModuleWorks vydává CAM komponenty 2014.04
(Matching tags: CAD/CAM,Komponenty,ModuleWorks,2014.04)
Německá společnost ModuleWorks, nabízející CAD/CAM komponenty pro tvorbu a simulaci cest nástroje, vydala nejnovější verzi svých CAM components, s označením 2014.04. Mezi novinkami je možnost ...
Pondělí, 05 Květen 2014
25. EPLAN Data Portal má již více než 43 000 uživatelů
(Matching tags: Portal,Komponenty,Eplan,Elektro,Uživatelé,Data)
Eplan Data Portal od svého uvedení na trh v roce 2008 intenzivně roste. Počet výrobců se rozrostl na současných 48 - mezi novými jsou výrobci komponent Sick a Saia-Burgess. Uživatelé mohou do svých projektů ...
Pondělí, 25 Březen 2013
26. Výrobce cyklistických doplňků používá PLM řešení od PTC
(Matching tags: PTC,PLM,SRAM,Cyklistika,Komponenty)
... zákazníků je jízda na kole do práce, horská cyklistika či silniční závody. Cyklistické komponenty SRAM musí výrobcům poskytovat využívání nejnovějších na trhu dostupných technologií, s cílem poskytovat ...
Pátek, 18 Leden 2013