Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo maplesoft

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Maplesoft vydává novou Maplesoft Mathematics Suite
(Matching tags: Mathematics Suite,Matematika,Maplesoft,Software,Vzdělávání)
Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi sady Ma­ple­soft Mathe­ma­tics Suite, která před­sta­vu­je sou­bor soft­wa­ro­vých ře­še­ní, jež asis­tu­jí pe­da­go­gům při po­má­há­ní je­jich stu­den­tům po­ro­zu­mět ...
Pondělí, 13 Březen 2023
2. Maplesoft vydává MapleSim 2022
(Matching tags: Verze 2022,MapleSim,Modelování,Maplesoft,Simulace,CAE,CAD)
Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi soft­wa­ru Ma­ple­Sim, která in­že­ný­rům ještě více usnadňuje na­vr­ho­vá­ní stro­jů, které ob­sa­hu­jí prvky z více tech­nic­kých ob­las­tí. Ma­ple­Sim je po­kro­či­lý ...
Úterý, 14 Červen 2022
3. Maplesoft usnadňuje matematiku pomocí Maple 2020
(Matching tags: Maplesoft,Analýzy,Vizualizace,Maple,Matematika,Nové funkce,2020)
Spo­leč­nost Ma­ple­soft ozná­mi­la 12. břez­na 2020 vý­znam­né nové vy­dá­ní svého pro­duk­tu Maple, vý­kon­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru. Maple po­u­ží­va­jí ma­te­ma­ti­ci, ...
Pondělí, 16 Březen 2020
4. MapleMBSE 2020 nabízí zvýšenou flexibilitu a výkon
(Matching tags: Systémové inženýrství,MapleMBSE,Postupy,2020,Maplesoft,Workflow)
Ma­ple­soft ozná­mil 16. ledna novou verzi soft­wa­ru Ma­pleMB­SE, soft­wa­­­­ru, který spo­leč­nos­tem umožňuje v rámci svých ná­vr­ho­vých pro­jek­tů vy­­u­ží­vat pro­ces mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­ný ...
Pondělí, 20 Leden 2020
5. Nejnovější MapleMBSE mění proces projektování systémů
(Matching tags: Maplesoft,MagicDraw,SysML,MBSE,MapleMBSE,Verze 2019.1)
Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ...
Úterý, 24 Září 2019
6. Maplesoft vydává MapleSim 2019
(Matching tags: Maplesoft,MapleSim,2019,Digitální dvojčata,Simulace)
MapleSim je modelovací nástroj, jenž umožňuje jak tvorbu digitálních dvojčat, tak modelů na systémové úrovni a komplexních inženýrských projektů. Verze MapleSim 2019 nabízí rychlejší simulace, účinnější ...
Úterý, 11 Červen 2019
7. Maplesoft vydává MapleMBSE ve verzi 2019.0
(Matching tags: MBSE,MapleMBSE,Verze 2019.0,Teamwork Cloud,Analýzy,Maplesoft)
MapleMBSE je software, jenž umožňuje využít Model-Based Systems Engineering (MBSE) u konstrukčních projektů, aniž by zúčastnění museli být odborníky na komplexní nástroje MBSE. Nejnovější verze, MapleMBSE ...
Pondělí, 21 Leden 2019
8. MapleSim 2018 s nástroji pro vývoj digitálních dvojčat
(Matching tags: Maplesoft,MapleSim,Simulace,Modelon,Modelica,Verze 2018,Digitální dvojče)
Maplesoft zveřejnil novou verzi softwaru MapleSim, pokročilého modelovacího nástroje na úrovni systému. Od digitálních dvojčat pro virtuální uvedení do provozu po modely na úrovni ...
Pátek, 13 Červenec 2018
9. Nejnovější aktualizace MapleSim
(Matching tags: Model,Gallery,Maplesoft,toolbox,MapleSim,Modelování,Simulace,CAD)
Software MapleSim je určen pro pokročilé modelování a simulace od společnosti Maplesoft. Nová verze nabízí aktualizace i novinky mnoha specializovaných knihoven komponent a nástroje ...
Úterý, 26 Duben 2016
10. CAD Toolbox zjednodušuje import CAD modelů do MapleSim
(Matching tags: toolbox,MapleSim,Nástroje,Maplesoft,Simulace,CAD)
MapleSim CAD Toolbox od společnosti Maplesoft je novým přídavkem pro MapleSim, jenž umožňuje lépe chápat a vylepšit konstrukční řešení. Do MapleSim přidává možnosti CAD sestav, výkonné modelování ...
Pondělí, 07 Prosinec 2015
11. Maplesoft nabízí snadné nasazení MapleSim simulací
(Matching tags: Simulace,Maplesoft,Server,Modelování,MapleSim,Analýzy,2015,3.2.1,Modelica)
Maplesoft oznámil vydání MapleSim 2015 a nejnovějšího člena MapleSim skupiny výrobků, MapleSim Serveru. MapleSim je pokročilá platforma pro modelování a simulace a MapleSim Server je nový ...
Úterý, 26 Květen 2015
12. Maplesoft vydává MapleSim 6.2 pro modelování a simulaci
(Matching tags: MapleSim,Modelování,Maplesoft,Verze 6.2,Hydraulika,Simulace)
Nová verze MapleSim 6.2 kanadské firmy Maplesoft nabízí vylepšení urozhraní, rychlosti vývoje jednoduchých i složitých modelů, doplňky pro rozšíření možností modelování (např. hydrauliku) a vylepšenou ...
Pondělí, 23 Září 2013
13. MapleSim v kombinaci s JMAG FEA pro elektrické motory
(Matching tags: FEA,JMAG,MapleSim,Elektromotory,Analýzy,Maplesoft)
Nový produkt, který uživatelům umožňuje kombinovat výkonný JMAG FEA s fyzickým modelováním a simulačními nástroji MapleSim, vydala společnost Maplesoft. Konektor MapleSim pro JMAG-RT dovoluje vytvářet ...
Středa, 26 Červen 2013
14. Převratná použitelnost matematického softwaru v Maple 16
(Matching tags: Výpočty,CAE,Systems,Maplesoft,Maple 16,Cybernet)
Maplesoft představil 28. března novou verzi svého klíčového produktu – softwaru Maple – který je určen pro matematické výpočty a simulace nejen pro matematiky, ale i inženýry a vědce. S Maple 16 představuje ...
Čtvrtek, 29 Březen 2012