Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mathworks

Celkem nalezeno výsledků : 25.

1. Cleve B. Moler z MathWorks obdržel ICIAM Industry Prize 2023
(Matching tags: Cleve B. Mo­le­r,ICIAM Industry Prize 2023,ICIAM,MathWorks,MATLAB)
Ve dnech 20.–25. srpna 2023 se v ja­pon­ském Tokiu konal 10. me­zi­ná­rod­ní kon­gres prů­mys­lo­vé a apli­ko­va­né ma­te­ma­ti­ky (ICIAM). Během ICIAM byla udě­le­na Prů­mys­lo­vá cena ICIAM ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
2. MathWorks představuje MATLAB, Simulink R2022b
(Matching tags: MATLAB,MathWorks,Medical,R2022b,Si­mu­link,Sim­s­ca­pe Bat­te­ry)
Spo­leč­nost MathWorks před­sta­vi­la 20. září verzi 2022b (R2022b) ro­di­ny pro­duk­tů MATLAB a Si­mu­link. R2022b při­ná­ší dva nové pro­duk­ty a ně­ko­lik vy­lep­še­ných funk­cí, které zjed­no­du­šu­jí ...
Čtvrtek, 22 Září 2022
3. MathWorks uvádí na trh sady pro začínající firmy
(Matching tags: MathWorks,MATLAB,Simulink,Start-upy)
Spo­leč­nost MathWorks roz­ší­ři­la svou pod­po­ru pro novou ge­ne­ra­ci pod­ni­ka­te­lů, kteří se snaží pro­mě­nit své tech­nic­ké ná­pa­dy ve sku­teč­nost: Spo­leč­nost nyní na­bí­zí za­čí­na­jí­cím ...
Středa, 11 Květen 2022
4. HDL Verifier automaticky generuje UVM komponenty
(Matching tags: MathWorks,Komponenty,HDL Verifier,UVM,FPGA,ASIC,Elektronické obvody)
Spo­leč­nost MathWorks ozná­mi­la 14. ledna 2020, že HDL Ve­ri­fier po­sky­tu­je pod­po­ru pro Uni­ver­sal Ve­ri­fi­cati­on Me­tho­do­lo­gy (UVM) po­čí­na­je vy­dá­ním 2019b, které je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci. ...
Čtvrtek, 16 Leden 2020
5. MathWorks oznamuje 5G Toolbox pro MATLAB
(Matching tags: MATLAB,MathWorks,Modelování,5G Toolbox,Bezdrátové sítě,Simulace)
5G Toolbox nabízí standardy splňující křivky vln a referenční příklady pro modelování, simulaci a ověření fyzické vrstvy komunikačních systémů 3GPP 5G New Radio (NR), možnost rychlého návrhu ...
Sobota, 13 Říjen 2018
6. MATLAB a Simulink jsou na trhu ve verzi 2018a
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,ADAS,Výpočty)
Společnost Humusoft uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab Release 2018a firmy MathWorks. Matlab R2018a přináší efektivnější ...
Čtvrtek, 03 Květen 2018
7. Humusoft představil novinky programových nástrojů
(Matching tags: DS6001,MathWorks,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,dSpace)
Na tiskové konferenci společnosti Humusoft, konané 11. května v Praze, byla představena nová vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2017a a softwarového inženýrského ...
Úterý, 16 Květen 2017
8. MATLAB a internet věcí
(Matching tags: MathWorks,Simulink,MATLAB,IoT)
... automatizaci až po nasazení v průmyslu. Výpočetní a vývojové prostředí MATLAB a Simulink firmy MathWorks nabízí plnou podporu vývoje aplikací v této oblasti.  ...
Pátek, 13 Květen 2016
9. Risk Management Toolbox pro Matlab
(Matching tags: Výpočty,Risk,toolbox,Management,MATLAB,MathWorks)
Risk Management Toolbox od firmy MathWorks nabízí manažerům hodnotícím rizika sadu funkcí a aplikací v Matlabu pro vývoj a validaci rizikových modelů a provedení simulací rizika, ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
10. MathWorks aktualizuje Simulink Design Optimization
(Matching tags: Design,Simulace,MathWorks,Simulink,Aktualizace,Analýzy,Optimization)
Aktualizovaná verze Simulink Design Optimization nyní obsahuje nový nástroj pro analýzu citlivosti modelu, s podporou možnosti prozkoumání prostoru návrhu. Nástroj, jenž byl součástí verze 2016a, ...
Neděle, 11 Září 2016
11. MathWorks rozšiřuje možnosti Simscape
(Matching tags: MathWorks,Komponenty,Knihovna,Ventily,Simscape,Fluids,2016a,Výměníky,Vedení)
O možnosti modelování a simulace kapalinových systémů byla rozšířena produktová řada Simscape. Knihovna komponent Simscape Fluids je součástí vydání Release 2016a. Nové knihovny a příklady ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2016
12. MathWorks aktualizuje navrhování řídicích systémů
(Matching tags: Release 2016a,Navrhování,Řídicí,Systémy,MathWorks,Simulink,MATLAB,Analýza,Aktualizace,Aplikace)
Nové a aktualizované aplikace pro analýzu a návrh řídicích systémů najdeme v Control System Toolboxu, jenž je součástí edice Matlab Release 2016a. Aplikace Control System Tuner (využívaná ...
Čtvrtek, 30 Červen 2016
13. MathWorks aktualizace na verzi 2016a pro systémy RF MIMO
(Matching tags: RF MIMO,RF Toolbox,SimRF,Antenna Toolbox,Vydání 2016a,MathWorks)
Společnost MathWorks oznámila, že pro systémy RF MIMO jsou určené aktualizace RF Toolboxu, SimRF a Antenna Toolboxu ve vydání  s označením 2016a. Umožňují simulace rádiových frekvencí ...
Čtvrtek, 26 Květen 2016
14. MATLAB a Simulink – Release 2015b na česko-slovenském trhu
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,MathWorks,Simulink,Simulace,Výpočty)
Firmy Humusoft a MathWorks uvedly na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2015b. Významnou novinkou v základním modulu Matlab je nové výkonné ...
Úterý, 15 Září 2015
15. Matlab a Simulink – Release 2015b na česko-slovenském trhu
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,MathWorks,Slovensko,Česká republika,R2015b,Simulace,Výpočty,Vývoj)
Firmy Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2015b. Významnou novinkou v základním ...
Pátek, 02 Říjen 2015
16. Humusoft představil nové verze výpočetních programů
(Matching tags: Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,MathWorks,Simulink,dSpace,MicroLabBox)
Na tiskové konferenci 28. dubna 2015 v Praze seznámila společnost Humusoft novináře s novinkami posledních verzí softwarů Comsol Multiphysics, Matlab a Simulink. Kromě toho také představila MicroLabBox, ...
Středa, 29 Duben 2015
17. Humusoft představil novinky firem MathWorks a Comsol
(Matching tags: Simulace,Humusoft,MATLAB,MathWorks,Simulink,Modelování)
Humusoft s firmou MathWorks uvádějí na trhy České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014a. Matlab R2014a přináší novou nadstavbu a další ...
Pátek, 23 Květen 2014
18. MATLAB ve verzi R2014b
(Matching tags: 2014b,Big data,Simulace,MathWorks,MATLAB)
Nové vydání softwaru Matlab ve verzi 2014b od společnosti MathWorks má nový grafický systém, možnost práce s velkými daty, vylepšené funkce pro spolupráci – pro balení a sdílení kódu a pro ...
Pondělí, 13 Říjen 2014
19. Humusoft představil novinky firem MathWorks a Comsol
(Matching tags: Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,MathWorks,Simulink,R2014a,MF644)
Humusoft s firmou MathWorks uvádějí na trhy České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014a. Matlab R2014a přináší novou nadstavbu a další ...
Čtvrtek, 01 Květen 2014
20. Nobelova nadace využije Matlab
(Matching tags: Simulace,Analýza,Modelování,MATLAB,MathWorks,Monte Carlo,Nobel,Nadace)
Společnost MathWorks oznámila, že Nobelova nadace začala využívat Matlab na podporu strategií řízení aktiv a pasiv svého portfolia v hodnotě 500 miliónů amerických dolarů (3,3 miliard švédských ...
Čtvrtek, 16 Leden 2014
21. Nové vydání Matlabu a Simulinku – 2013b
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,Simulace,Výpočty)
Společnosti Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013b. Ten přináší dvě nové nadstavby a další ...
Pondělí, 09 Září 2013
22. Humusoft uvádí novinky od MathWorks a Comsolu
(Matching tags: Multiphysics 4.3b,MF634,Humusoft,COMSOL,MATLAB,MathWorks)
První novinkou je další vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013a. U něho přepracované grafické rozhraní základních modulů Matlab a Simulink, které bylo poprvé uvedeno na podzim ...
Čtvrtek, 02 Květen 2013
23. MathWorks nabízí podporu DO-178C pro model based design
(Matching tags: Polyspace,DO Qualification Kit,MBD,MathWorks,Simulink)
Podle oznámení MathWorks mohou od verze Release 2012b (R2012b) inženýři používající DO Qualification Kit využít ověřovací nástroje Simulink a Polyspace pro DO-178C a doplňky, včetně DO-331. Podpora DO-178C ...
Středa, 12 Prosinec 2012
24. MATLAB 8 a Simulink 8 na českém a slovenském trhu
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,Verze 8,Release 2012b)
Humusoft a firma MathWorks, přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního ...
Pondělí, 17 Září 2012
25. MathWorks oznamuje vydání MATLABu R2011b
(Matching tags: CAE,MathWorks,Simulink,R2011b,MATLAB)
Společnost MathWorks oznámila vydání nové verze 2011b (R2011b) svých produktů MATLAB a Simulink. Novinkou v této verzi je zavedení aplikace Simulink Code Inspector, která usnadňuje revize kódu generovaného ...
Pondělí, 05 Září 2011