Minerva
Google překladač: English Deutsch

MATLAB 8 a Simulink 8 na českém a slovenském trhu

Autor článku: Humusoft   

Tags: Humusoft | MathWorks | MATLAB | Release 2012b | Simulink | Verze 8

MATLAB8 Simulink8 R2012bHumusoft a firma MathWorks, přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB R2012b. MATLAB R2012b přináší novinky v mnoha oblastech. Změny v základních modulech MATLAB a Simulink jsou tak významné, že autoři povýšili po osmi letech základní číslo verze na 8. V MATLABu bylo přepracováno grafické rozhraní, jehož novou podobu tvoří toolstrip. Nový aplikační systém MATLAB Apps usnadní výměnu a sdílení uživatelských aplikací.

Ještě významnější změny přináší Simulink v podobě nového editoru, který nejen zlepšuje grafický vzhled modelů, ale též umožňuje krokování simulací dopředu i zpět v čase, rychlou navigaci v modelech a mnoho dalších funkcí. Novinkou je i produkt MATLAB Production Server umožňující spouštění programů vytvořených v MATLABu jako součást webových, databázových nebo podnikových aplikací.

V souladu se současnými trendy bylo přepracováno ovládání základního modulu MATLAB, kde byly panely nástrojů a menu nahrazeny grafickým rozhraním toolstrip. Toolstrip, tedy sada záložek s ikonami, usnadňuje navigaci v nástrojích a urychluje práci s MATLABem. Společně s toolstripem byl do rozhraní přidán Quick Acces Toolbar, uživatelsky konfigurovatelný panel nástrojů pro okamžitý přístup k nejčastěji prováděným operacím a políčkem pro přímé vyhledávání v dokumentaci. Sama dokumentace byla též značně přepracována, nabízí přehlednější filtrování výsledků hledání, zaměřuje se více na obsah než na formu obsahu, a jednotlivé stránky lze zobrazit ve více záložkách.

MATLAB nově umožňuje vytvářet ucelené uživatelské aplikace připravené k distribuci a sdílení s jinými uživateli MATLABu. Systém MATLAB Apps obsahuje grafické nástroje pro zabalení aplikací, jejich dokumentaci a na druhé straně distribučního procesu nabízí jejich snadnou instalaci. Přehled nainstalovaných aplikací naleznete v galerii MATLAB Apps v rámci toolstripu. Kromě uživatelských aplikací jsou součástí MATLAB Apps i vestavěná GUI MATLABu a dalších toolboxů.

Součástí MATLABu R2012a je nový produkt MATLAB Production Server, který umožní spouštění programů vytvořených v MATLABu jako součásti webových, databázových nebo podnikových aplikací.

Revoluční novinky nabízí také Simulink, nadstavba MATLABu pro modelování a simulaci dynamických systémů. Hlavní změnu představuje zcela nový editor, který je jednotný na všech podporovaných platformách (Windows, Linux, MAC OS) a přináší nejen zdokonalený grafický vzhled modelů, ale též řadu užitečných funkcí. Mezi nejdůležitější patří možnost krokování simulací dopředu i zpět v čase, zadávání grafických breakpointů k signálům, zakomentování bloků či inteligentní kreslení cest signálů s průběžným zobrazením změn při přesunu bloků. V neposlední řadě přináší editor mnoho vylepšení pro rychlou a snadnou navigaci v modelech. V okně editoru lze vytvářet záložky, zoom je ovládán kolečkem myši nebo můžete využít Explorer bar, tedy zobrazení cesty k subsystémům, která funguje velice podobně jako procházení složek v Microsoft Exploreru na platformě Windows 7.

Rozšířena byla také podpora přímého spouštění vytvořených modelů na výukovém hardware, která nyní zahrnuje platformy Arduino, LEGO MINDSTORMS NXT, BeagleBoard a PandaBoard. Součástí jsou doplňkové knihovny bloků pro připojení periferií, senzorů a akčních prvků těchto platforem. Daná koncepce umožňuje zařadit do výuky nejrůznější úlohy, jejichž výstupem je hardwarová realizace, při zachování maximální jednoduchosti použití, která je pro Simulink charakteristická.

Stateflow, nástroj pro modelování stavových automatů a řídicí logiky, byl plně integrován do nového editoru Simulinku. Umožňuje tak plynulé procházení mezi subsystémy v Simulinku a diagramy Stateflow, podporuje krokování simulací včetně krokování uvnitř diagramu, a je zde i možnost vkládání grafických breakpointů ke stavům a přechodům mezi stavy. Do stateflow byl také doplněn zcela nový typ tvorby stavového modelu, který využívá tabulkovou formu zápisu. Grafický model pak může být z tabulkového zápisu automaticky vygenerován.

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 1000 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo pět tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy   Windows XP, Windows XP 64-bit , Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linux 64-bit a Macintosh (Intel).
Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 59 980 (pro školy Kč 17 980), cena Simulinku činí Kč 89 980 (pro školy Kč 16 980), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6980 do Kč 314 980. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.
Studentská verze MATLAB & Simulink je k dispozici za Kč 1180. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Mohlo by vás zajímat: