Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HUMUSOFT pořádá Technical Computing Camp 2019

Středa, 17 Červenec 2019 08:03

Tags: COMSOL | dSpace | Humusoft | MATLAB | Multiphysics | TCC | Technical Computing Camp

TCC2018 XT200685-1929Společnost Humusoft zve k účasti na šestém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí Matlab, Comsol, Mul­ti­phy­sics a dSpace. Technical Computing Camp 2019 se bude konat 5. a 6. září 2019 v Hotelu Fontána na Brněnské přehradě. V průběhu Te­ch­ni­cal Computing Campu budou představeny moderní nástroje pro te­ch­ni­c­ké výpočty a simulace Matlab, Comsol Multiphysics a dSpa­ce. Sou­čá­s­tí budou přednášky o technických tématech, in­ter­ak­ti­v­ní ukázky ap­li­ka­­cí, soutěž, tvořivá dílna i prostor pro ne­for­mál­ní dis­ku­se.

Mezi hlavní témata letošního ročníku patří datová analytika, prediktivní údržba, počítačové vidění, Deep Learning, Model-Based Design, Low-Cost Hardware, robotika, simulace fyzikálních dějů a autonomní řízení. Přednášet budou odborníci z firmy Humusoft, MathWorks i další zvaní přednášející.
V rámci Technical Computing Campu bude probíhat soutěž o nejlepší uživatelský projekt. Studenti se mohou zúčastnit se svou diplomovou či bakalářskou prací. Zúčastněte se této soutěže a ukažte ostatním účastníkům výsledky své práce nebo svůj domácí projekt!
Setkání je určeno všem, kteří se v neformálním prostředí chtějí dozvědět více o možnostech využití inženýrských nástrojů Matlab, Comsol Multiphysics a dSpace. Na své si přijdou jak stávající uživatelé uvedených systémů, tak začátečníci a příznivci výpočetních, modelovacích a simulačních systémů. Nástroje si budete moci vyzkoušet a následně své poznatky a dotazy diskutovat s dalšími účastníky. Pořadatel neopomněl vyčlenit dost času také na společensko-zábavné aktivity a dobré pivo i jídlo.
Jsou zváni všichni techničtí pracovníci z komerčního sektoru i zájemci z řad akademické obce. Informace o setkání Technical Computing Camp2019 včetně průběžně aktualizovaného programu a registračního formuláře jsou k dispozici na www.humusoft.cz/tcc.


Mohlo by vás zajímat: