Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mkp

Celkem nalezeno výsledků : 25.

1. Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu
(Matching tags: MKP,FEM,Soft­ware,Kon­t­ro­la,Ana­lý­zy po­hy­bu,GOM,Měření,Automatizace)
GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí ...
Pátek, 23 Srpen 2019
2. Free Field Technologies vydává Actran 19
(Matching tags: MKP,FEM,Akustika,Sea,MSC Software,Free Field Technologies,Actran 19)
Společnost Free Field Technologies (FFT), součást firmy MSC Soft­wa­re, vydává Actran 19. Tato nová verze se věnuje především akustice v návrhu. Zcela nový modul Actran SEA je založen na principech ana­lý­zy ...
Středa, 28 Listopad 2018
3. CADWorx & Analysis Solutions vydávají GT STRUDL 2018 R1
(Matching tags: Analýzy,Hexagon,CADWorx,Konstrukce,Stavebnictví,CAD,MKP,PPM,Analysis Solutions,GT STRUDL 2018 R1)
Software GT STRUDL je určen pro stavební konstrukci a analýzu no­s­ní­ků metodou konečných prvků. GT STRUDL obsahuje všechny ná­s­tro­je potřebné k analýze široké škály problémů se stavebním ...
Středa, 29 Srpen 2018
4. Carbon vydává svůj 3D tiskový software v nové verzi
(Matching tags: 3D tisk,MKP,Software,Cloud,FEA,Nástroje,Podpory,Carbon)
Společnost Carbon ze Silicon Valley, zaměřující se na oblast 3D výro­by, oznámila novou verzi svého softwaru pro 3D tisk, která rozšiřuje možnosti navrhování, projektování a výroby ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
5. Proto Labs nabídne prototypy 3D tištěných nosičů kol
(Matching tags: Proto Labs,Prototypy,CAD,FEM,MKP,3D tisk,Nosiče.Kola,Auxtail)
Firma Auxtail je výrobcem zařízení pro jednoduché připevnění bicyklů na auta. Nově začala spolupracovat s Proto Labs, aby společně nabídli 3D tiskem vyrobený nosič kol pro auta. Na rozdíl ...
Pondělí, 28 Srpen 2017
Wilson Sporting Goods Co. je jedním z předních světových výrobců velmi kvalitních sportovních potřeb, oblečení a doplňků. Po více než jedno století tvoří, navrhuje a vyrábí sportovní vybavení pro sportovce, ...
Pondělí, 05 Prosinec 2016
7. Bremar Automotion využívá program Altair RADIOSS
(Matching tags: RADIOSS,Bremar,FIA,Altair,MKP)
... CAMS a FIA udělily firmě Bremar Automotion povolení k udílení certifikací na motorsportové ochranné rámy navrhované pomocí konečněprvkových analýz (MKP). Toto prestižní povolení k certifikaci se uděluje ...
Úterý, 29 Listopad 2016
8. e-Xstream engineering vydává Digimat 2017
(Matching tags: MKP,MSC Software,PFA,e-Xstream,Digimat,SFRP,DFC,2017,Engineering,Kompozity,FEA)
... řešičů (výpočty pomocí metody konečných prvků – MKP). Nově lze modelovat DFC (nespojité kompozity vláken) delaminace mezi jednotlivými kusy. Virtuální testy u jednosměrných (UD) a tkaných materiálů ...
Úterý, 24 Leden 2017
9. Pevnostní analýzy v SOLIDWORKS Simulation
(Matching tags: Simulace,MKP,FEM,SolidWorks,pevnostní analýza)
Pevnostní analýzy v SOLIDWORKS jsou založeny na numerické metodě konečných prvků (MKP, FEM). Řešení napětí ve strojních součástech je jednou z mála specifikací, kde se tato metoda používá. Uplatnění našla ...
Pátek, 10 Červenec 2015
10. Altair vydává SimLab ve verzi 14.0
(Matching tags: HyperWorks,SimLab,Modelování,Altair,MKP,FEM,Simulace,14.0)
Společnost Altair vydává SimLab 14.0, určený pro zjednodušené modelování pomocí konečných prvků a řešení nejčastějších komplexních problémů. Umožňuje rychlé nastavení simulací a automatizuje ...
Neděle, 01 Listopad 2015
11. Autodesk – simulace v roce 2015
(Matching tags: CFD,Simulace,Software,PLM,CAD,CAM,CAE,Autodesk,MKP)
Aktivity firmy Autodesk jsou v oblasti výpočtového modelování stále intenzivnější. Nelze se divit, neboť CAD už „umí každý". Že Autodesk CAD umí, o tom není pochyb. Ale jaké umí MKP? Na to ...
Úterý, 20 Leden 2015
12. IronCAD nově integruje AMPS pro multifyzikální simulace
(Matching tags: Iintegrace,Multifyzikální,MPIC,AMPS,IronCAD,Analýzy,FEA,MKP,Simulace)
IronCAD v sobě integruje nové, aktualizované multifyzikální (MPIC) řešení od AMPS. Upgrade vychází z řady podnětů od uživatelů, a týká se jak předpřípravy, tak post procesingu. Novinky se ...
Středa, 29 Duben 2015
13. Snižování nákladů na vývoj výrobku s využitím MKP softwaru SIMULIA Abaqus
(Matching tags: MKP,Plasty,Simulace,Optimalizace,Abaqus,SIMULIA,fe-safe)
Snižování nákladů bylo vždy aktuální téma. Někdy však vede k určité standardizaci procesů, což má za následek omezení v oblasti inovací. U vývoje výrobku naopak optimalizace přímo inovaci ...
Úterý, 27 Květen 2014
14. Využití FEM pro analýzu procesu frézování
(Matching tags: Frézování,CAM,Simulace,MKP,FEM,Analýzy)
Frézování patří mezi základní technologické operace ve strojírenství. Pomocí této metody se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se nástrojem s více řeznými hranami – frézou. Při frézování ...
Sobota, 16 Listopad 2013
15. Univerzální pre- a postprocesory v oblasti FEM výpočtů
(Matching tags: FEM procesory,Software,MKP,Výpočty)
Proces řešení libovolné MKP úlohy můžeme obecně rozdělit do tří základních částí – preprocesing, procesing na postprocesing. Takováto klasifikace platí pro každou úlohu, bez ohledu na typ použitého softwaru ...
Pátek, 29 Listopad 2013
16. Scia Engineer vydán ve verzi 14
(Matching tags: Scia,Engineer,Analýzy,MKP,FEM,BIM,Nemetschek,Výpočty,Verze 14)
Společnost Nemetschek Scia, která vyvíjí software pro stavební inženýrství a výrobu, vydal Scia Engineer ve verzi 14. Nová verze se zaměřuje na tři klíčové oblasti: otevřený design, BIM součinnost ...
Středa, 28 Květen 2014
17. Řešení pohyblivých mechanismů pomocí FEM analýzy
(Matching tags: Analýza FEM,MKP,Humusoft,COMSOL,Multiphysics)
Práce konstruktéra spočívá nejenom v návrhu jednotlivých dílenských částí navrhovaného zařízení, ale také v návrhu sestav mechanismů nebo jejich částí. Kromě kinematiky pohyblivých částí a kontroly ...
Středa, 04 Září 2013
18. DST vydala SimWise v9.0
(Matching tags: Simulace,MKP,DST,SimWise,9.0,FEA)
Prvního července 2013 oznámila společnost DST (Design Simulation Technologies) dostupnost SimWise v9.0. Tato verze představuje významné nové integrované optimalizační schopnosti jako standardní funkci ...
Pondělí, 15 Červenec 2013
Pod pojmem „self contact" rozumíme v oblasti tvorby výpočetních modelů pro nejrůznější analýzy pomocí metody konečných prvků (MKP) takový typ úlohy, kdy je nezbytné definovat kontakt, který vzniká v důsledku ...
Neděle, 11 Listopad 2012
20. Analýza ocelových lan pomocí metody konečných prvků
(Matching tags: FEM,MKP,lana,Abaqus,Analýzy)
Ocelová lana nacházejí své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích zejména z toho důvodu, že mají všestranné využití. Podle účelu použití se při výrobě ocelových lan využívají různé technologické postupy. ...
Pondělí, 08 Duben 2013
Analýza pomocí metody konečných prvků (MKP) se využívá při řešení široké škály problémů v různých vědních oborech. Nezbytným předpokladem pro získání relevantních výsledků s dobrou vypovídací hodnotou ...
Středa, 21 Listopad 2012
22. Brno přivítá světovou špičku ve statice
(Matching tags: Výpočty,CAE,Konference,MKP,Stavebnictví,IDEA RS,MIDAS IT,Mosty,Geotechnika)
... Sillicon Valley, spolupořádá s IDEA RS v Brně konferenci „Pokročilé MKP řešení pro mostní a geotechnické inženýrství“. Na konferenci a doprovodných workshopech vystoupí přední čeští odborníci i zahraniční ...
Čtvrtek, 05 Duben 2012
23. Nejnovější verze Femapu – lepší simulace ve vývoji produktů
(Matching tags: Femap,FEA,MKP,Siemens,Software,PLM,FEM)
Siemens PLM Software představil 13. října 2011 nejnovější verzi softwaru Femap, světového pre- a post-procesoru pro modelování metodou konečných prvků (FEA) v operačním systému Windows. Rozšířená verze ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2011
24. NEi Software představuje NEi Nastran in-CAD 2011
(Matching tags: CAE,Software,MKP,NEi,Nastran,FEA)
NEi Software představuje NEi Nastran in-CAD 2011, řešení založené na analýze metodou konečných prvků (MKP) dodávané ve tří-dimenzionálním (3D) prostředí. S produktem NEi Nastran in-CAD mohou týmy navrhující ...
Pátek, 26 Srpen 2011
25. FEMAP jako komplexní otevřený simulační systém
(Matching tags: CAD,MKP,Simulace)
FEMAP od společnosti SIEMENS PLM Software je otevřený simulační systém nezávislý na CAD datech. Ta je možné importovat ze širokého spektra CAD systémů (Solid Edge, SolidWorks, NX, AutoCAD, MicroStation, ...
Pondělí, 21 Prosinec 2009