Minerva - Siemens APS
CADservis
Lomax
Google překladač: English Deutsch
Minerva - Siemens 300-600
Alvao
Infor

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo on-line

Celkem nalezeno výsledků : 28.

1. Universal Robots spouští nový koncept on-line webinářů
(Matching tags: Webináře,Universal Robots,on-line,Robotika,Vzdělávání)
Dán­ská spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots spouš­tí nový kon­cept webi­ná­řů v Česku, Slo­ven­sku, Pol­sku, Ma­ďar­sku, Ru­mun­sku a Rusku. Vy­chá­zí tak vstříc po­ža­dav­kům, které při­ná­ší sou­čas­ná ...
Čtvrtek, 09 Duben 2020
2. On-line kurzy na CAM ESPRIT
(Matching tags: PIMPEL,on-line,ESPRIT,Semináře,Obrábění,Kurzy,CAM)
... pří­pra­vu i sa­mot­ný pro­ces vý­ro­by. Pokud vás tato na­bíd­ka za­u­ja­la, mů­že­te si o trial verzi na­psat, nebo rov­nou on-line po­žá­dat. V on-line kur­zech na­bí­zí spo­leč­nost ...
Úterý, 07 Duben 2020
3. CAD Studio školí produkty Autodesku on-line
(Matching tags: LIVE 2021,Webináře,on-line,CAD Studio,Školení,Vzdělávání,Autodesk)
Jak už jsme čte­ná­ře por­tá­lu CAD.​cz in­for­mo­va­li, po­řá­dá spo­leč­nost CAD Stu­dio v rámci opat­ře­ní v boji s ko­ro­na­vi­rem celou řadu on-line akcí, včet­ně webi­ná­řů, spe­ci­a­li­zo­va­ných ...
Úterý, 07 Duben 2020
4. Leica tour 2020 on-line
(Matching tags: BLK2GO,Geosystémy,Tour,COVID-19,Laserové skenování,on-line,Leica,Geodézie,Novinky,Gefos)
Leica Tour 2020 star­to­va­la 9. břez­na 2020 v Ústí nad Labem a v plánu bylo pro­jet s ní trasu Kar­lo­vy Vary, České Bu­dě­jo­vi­ce, Praha, Par­du­bi­ce, Os­t­ra­va, Olo­mouc a Brno. ...
Pondělí, 06 Duben 2020
5. On-line akademie pro podporu výuky od 3E Praha
(Matching tags: Akademie,on-line,Výuka,Podpora,3E Praha Engineering)
Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring při­pra­vi­la pra­vi­del­né vy­sí­lá­ní k pod­po­ře výuky na ško­lách. Vždy v úterý a ve stře­du od 11 do 12 hodin je možné se zú­čast­nit výuky CAD ...
Pondělí, 30 Březen 2020
6. Konference Autodesk LIVE 2021 28. dubna 2020
(Matching tags: 2021,Live,on-line,CAD Studio,Konference,Autodesk)
V úterý 28. dubna 2020 na­jde­te na webu www.cadstudio.cz/live2021 živé vy­sí­lá­ní on-line kon­fe­ren­ce „Au­to­de­sk LIVE 2021“, kde spo­leč­nost CAD Stu­dio před­sta­ví nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk. ...
Pondělí, 30 Březen 2020
7. Webinář Digitalizace vývoje výrobku – strašák nebo pomocník?
(Matching tags: Technodat,on-line,Semináře,Vzdělávání,Digitalizace,Vývoj,Výrobky)
Pod hes­lem Spo­lu­pra­cuj­te efek­tiv­ně na vý­vo­ji vý­rob­ku i v ka­ran­té­ně zve také Tech­no­dat na sérii on-line se­mi­ná­řů, kde po­ra­dí, jak umož­nit jed­not­li­vým týmům ko­mu­ni­ko­vat ...
Pondělí, 23 Březen 2020
8. CAD Studio pořádá krátká on-line školení zdarma
(Matching tags: Webináře,on-line,Inventor,CAD Studio,Školení,Vzdělávání,Autodesk)
... bez­plat­ných, krát­kých a cí­le­ných on-line ško­le­ní k pře­ko­ná­ní ak­tu­ál­ní­ho ne­leh­ké­ho ob­do­bí a po­sí­le­ní zna­los­tí kon­struk­té­rů, kte­ré vy­u­ži­jí pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020
9. Květnové novinky v Onshapu
(Matching tags: Květen,Onshape,on-line,Novinky,3D CAD)
V CAD oblasti najdeme vylepšení u BOM tabulky, kterou lze nyní v Onshape Drawing rozdělit, při práci se souřadnicovými rozměry dovolují nové funkce přemístit krokové body, u náhledů výkresů v Onshapu ...
Středa, 08 Květen 2019
10. Nový on-line postprocesor od SimScale
(Matching tags: Izopovrchy,Postprocesor,SimScale,on-line,Animace,Simulace,Vizualizace)
On-line procesor je určen pro zobrazení a průzkum výsledků simulace. Jeho nová verze nabízí rychlejší nahrávání dat, jejich zobrazení i rychlejší práci s nimi, kliknutím na místo povrchu ...
Neděle, 29 Červenec 2018
11. APWORKS nabízí průmyslový 3D tiskový hub AMXpert
(Matching tags: AMXpert,3D tiskový hub,Ověření,APWorks,Náklady,on-line,Optimalizace)
Společnost Apworks, která poskytuje služby a produkty 3D tisku, spustila novou on-line platformu AMXpert jakožto prodejní portál pro aditivním způsobem vyráběné kovové díly. Platforma nabízí funkce ...
Pondělí, 23 Červenec 2018
12. On-line Vectary aktualizoval na verzi 2.0
(Matching tags: Vectary,Verze 2.0,Thingiverse,on-line,Sketchfab,Modelování,Aktualizace,Knihovny)
Po dvou letech od spuštění on-line 3D modelovacího nástroje Vectary přichází aktualizovaná verze Vectary 2.0, nabízející funkce pro vzájemnou spolupráci v prostředí Google Docs, vykreslování ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
13. iNEST nabízí zdarma on-line platformu pro nesting
(Matching tags: iNEST,Platforma,Nesting,on-line,Zdarma)
Nový CAD/CAM nestingový software, iNEST, je k dispozici zcela zdar­ma (otázkou je, na jak dlouho) a v on-line platformě. Nesting je způ­sob umístění dílů specifickým způsobem do daného ...
Sobota, 21 Duben 2018
14. Festo Design Tool 3D v on-line verzi
(Matching tags: FDT,Design Tool 3D,Konfigurace,on-line,Festo,CADENAS)
Festo vydává novou, on-line verzi svého konfiguračního softwaru Festo Design Tool 3D, vyvinutého ve spolupráci s firmou Cadenas. Bez ja­ké­ko­liv instalace nebo doplňku a nezávisle na internetovém ...
Pátek, 26 Leden 2018
15. 3D tisková služba i.materialise nabízí nový materiál
(Matching tags: Šperky,Měď,Rhodium,on-line,i.materialise,Výroba,Služby,3D tisk)
Rhodiem pokrytá mosaz je nejnovějším kovovým materiálem pro 3D tisk od společnosti i.materialise. Bude dostupná všem, kteří využijí on-line služby této firmy. Hladký a lesklý povrch rhodia se hodí ...
Čtvrtek, 30 Březen 2017
16. Vectary v beta verzi – 3D modelovací nástroj zdarma
(Matching tags: Vectary,Betaverze,on-line,3D Modelování,3D modely,Cloud,Zdarma)
Modelovací 3D on-line nástroj Vectary umožňuje vytvářet komplexní návrh přímo v prohlížeči pomocí série obrazovek. Modely se automaticky ukládají do cloudu, takže je snadné i jejich sdílení. ...
Úterý, 03 Leden 2017
17. Assemble a iSqFt nabízejí 3D platformu pro správu nabídek
(Matching tags: on-line,Assemble,iSqFt,3D platforma,Nabídky,Stavebnictví,Data,3D modely,Systems,Správa)
Společnosti Assemble Systems, nabízející řešení pro správu konstrukčních dat, a iSqFt, jež nabízí on-line správu nabídek pro stavební průmysl, přicházejí s novou integrovanou 3D platformou pro ...
Úterý, 14 Červen 2016
18. Číslo 2017 žije!
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,AutoCAD,Nicom,Sdílení,on-line,A360,2017,Text)
Pojednání třetí: AutoCAD – co dodat? V předchozím článku z našeho CAD týmu Autodesk ATC NICOM, a. s., jste se mohli seznámit s novinkami v aplikaci 3ds Max. My vám ale dlužíme ...
Pátek, 13 Květen 2016
19. BIMfo.cz pomůže s praktickým využitím BIM
(Matching tags: CAD,BIM,Stavebnictví,Studio,Portal,on-line,Ateliér,CASUA,BIMfo.cz)
Akciová společnost CAD Studio a významný český ateliér CASUA představují nový on-line portál BIMfo.cz plný novinek, zajímavostí a užitečných informací o přínosech moderní technologie informačního ...
Pondělí, 18 Duben 2016
20. SkyCiv​​ představuje komplexní on-line Structural 3D
(Matching tags: Stavební,on-line,Analýza,Konstrukce,3D software,SkyCiv,Struktura)
... komplexních 3D statických konstrukcí. Software SkyCiv Structural 3D je přístupný on-line přes cloudové prostředí, pouze prostřednictvím internetového prohlížeče. Uživatelé z celého světa nemusejí ...
Úterý, 01 Prosinec 2015
21. CADSoftTools nabízí on-line převod z PDF do DWG
(Matching tags: CADSoftTools,on-line,Převod,Data,Zdarma,Služba)
Společnost CADSoftTools připravila internetovou službu s možností on-line převodu souborů v PDF do DWG zdarma. Formát PDF je obtížné editovat a je tedy nutné jej převést do některého ...
Pondělí, 23 Listopad 2015
22. Dassault vylepšil on-line službu 3D ContentCentral
(Matching tags: Dassault,Služba,Systèmes,on-line,vyhledávání,3D ContentCentral,Konfigurování)
Společnost Dassault Systèmes spustila novou verzi 3D Content- Central. Jde o on-line službu, která je určena k vyhledání, konfigurování a stahování součástek, komponent a sestav od certifikovaných ...
Středa, 18 Listopad 2015
23. 3DVIA Make personalizuje zboží v on-line maloobchodu
(Matching tags: 3D tisk,Dassault,3DVIA,Systèmes,Make,Web,on-line,Obchod,Personalizace)
Dassault Systèmes představil aplikaci 3DVIA Make, která umožní maloobchodníkům nabízet zákazníkovi personalizované produkty bez nutnosti velkých skladových zásob nebo zdlouhavých dodávek. Maloobchodníci ...
Úterý, 01 Září 2015
24. Podpora publikování WebGL pro CityPlanner
(Matching tags: GIS,CAD,3D vizualizace,on-line,Agency9,WebGL,CityPlanner)
Společnost Agency9, poskytovatel interaktivních on-line 3D vizualizací, především projektů městské výstavby, podporuje nově WebGL publikování u svého plánovacího nástroje CityPlanner, založeném na ...
Čtvrtek, 09 Říjen 2014
25. EuroBLECH 2014 s on-line soutěží „Mistři zpracování plechu“
(Matching tags: CAD,CAM,Soutěž,Veletrh,Hannover,EuroBLECH,on-line,Zpracování plechu)
23. mezinárodní veletrh zpracování plechu EuroBLECH 2014 představuje novou online soutěž, jejímž cílem je ocenit vysoký standard, nejlepší postupy, inovaci a vynikající kvalitu při zpracování plechu. ...
Pondělí, 14 Červenec 2014
26. i GET IT velí: Je čas se vrátit do školy
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Kurzy,CATIA,Inventor,AutoCAD,Tata Technologies,on-line,i GET IT)
V úterý 20. srpna rozeslal web i GET IT, provozovaný firmou Tata Technologies, nabídku 30% slevy na absolvování on-line inženýrských kurzů. Učení nikdy nekončí, říká se v zaslané zprávě, a je ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2013
27. Trimble spouští on-line výukový program
(Matching tags: on-line,Trimble Imaging,Vzdělávání,Kurzy,Trimble)
Společnost Trimble představila svůj Online Training Program for Imaging, tedy výukový on-line program pro zpracování obrázků. Kurzy se dají objednat přes Trimble Learning Center a jsou přístupné 24 hodin ...
Pondělí, 24 Červen 2013
28. Tinkercad končí
(Matching tags: Tinkercad,on-line,3D CAD,Cloud,3D modely)
... dubna se změní všechny účty zdarma na jen ke čtení, od konce srpna všechny akademické účty zrovna tak, a koncem roku skončí i placené účty. Tinkercad patřil od roku 2011 mezi on-line služby pro tvorbu ...
Úterý, 02 Duben 2013