Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo openfoam

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Připojte se k 10. virtuální konferenci OpenFOAM
(Matching tags: Integrace procesů,ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference)
ESI ozná­mi­la datum ko­ná­ní 10. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Po­zna­me­nej­te si do ka­len­dá­ře 8. lis­to­pad 2022. Je vidět, že ESI si ne­chce dělat pro­blémy s pří­pad­nou další pod­zim­ní vlnou ...
Čtvrtek, 07 Duben 2022
2. ESI OpenCFD vydala OpenFOAM v2112
(Matching tags: v2112,ESI Group,CFD,OpenFOAM,OpenCFD,CAE)
Open­C­FD ozná­mi­la 23. pro­sin­ce 2021 vy­dá­ní Open­FO­AM v2112. Tato verze roz­ši­řu­je funk­ce Open­FO­AM-v2106 v mnoha ob­las­tech kódu. Nové funk­ce před­sta­vu­jí vývoj spon­zo­ro­va­ný zá­kaz­ní­ky ...
Úterý, 04 Leden 2022
3. Registrace na 9. OpenFOAM konferenci je otevřena
(Matching tags: ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference,CAE)
Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní ...
Úterý, 20 Červenec 2021
4. Webinář OpenFOAM v20.12
(Matching tags: v20.12,ESI Group,CFD,OpenFOAM,Webinar)
ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FOAM (v20.12), bez­plat­né­ho soft­wa­ru CFD s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­ným pri­már­ně spo­leč­nos­tí Open­C­FD od roku 2004, v pro­sin­ci 2020. ...
Úterý, 26 Leden 2021
5. Virtuální konference OpenFOAM 13.–15. října 2020
(Matching tags: Virtuální,ESI,CFD,OpenFOAM,Konference,CAE)
V dů­sled­ku ne­jis­tot kolem pan­de­mie covid-19 se na­plá­no­va­ná kon­fe­ren­ce ESI Open­C­FD změ­ni­la na vir­tu­ál­ní, pouze on-­li­ne kon­fe­ren­ci. Pokud byste chtě­li ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
6. Osmá OpenFOAM konference 13.–15. října 2020
(Matching tags: ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference,Simulace,CAE)
ESI Group ozná­mi­la, že na svých webo­vých strán­kách zve­řej­ni­la pro­gram kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Klik­nu­tím sem zob­ra­zí­te další po­drob­nos­ti. Pro­gram 8. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM do­pl­ní ...
Pondělí, 14 Září 2020
7. ESI OpenFOAM vydán ve verzi 20.06
(Matching tags: Charles Mockett,v20.06,ESI Group,CFD,OpenFOAM,OpenCFD,Webinar)
ESI Group ozna­mu­je červ­no­vé vy­dá­ní bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru Open­FO­AM (v20.06) s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně fir­mou Open­C­FD od roku 2004. Při té pří­le­ži­tos­ti ...
Úterý, 07 Červenec 2020
8. Webinář – OpenFOAM-v1912 – 26. března 2020
(Matching tags: Webinar,Software,v1912,OpenFOAM,CFD,ESI Group)
ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FO­AM (v1912), bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně Open­C­FD Ltd od roku 2004. K dis­po­zi­ci je toto vy­dá­ní ...
Úterý, 10 Březen 2020
9. OpenCFD vydává OpenFOAM ve verzi 1912
(Matching tags: OpenCFD,OpenFOAM,Simulace,verze 1912)
Open­FO­AM je dis­tri­bu­o­ván pod li­cen­cí GPL jako zdro­jo­vý kód pro kom­pi­la­ci na ja­kém­ko­liv li­nu­xo­vém sy­té­mu, před­kom­pi­lo­va­ná bi­nár­ní in­s­ta­la­ce pro Linux nebo Mac OS X nebo in­sta­lač­ní ...
Pondělí, 06 Leden 2020
10. CFDTool s integrovaným solverem OpenFOAM
(Matching tags: Kapaliny,OpenFOAM,CFD,MATLAB,toolbox,CFDTool,Dynamika,FEATool)
... na verzi 1.3. Ta v sobě integruje CFD solver OpenFOAM a nabízí podporu dynamiky stlačených plynů a další vylepšení u výpočetní jednotky a tvorby sítí (např. import z formátů ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
11. FEATool Multiphysics ve verzi 1.8
(Matching tags: Verze 1.8,PDE,FEATool,OpenFOAM,CFD,Multiphysics,MATLAB,FEM,Simulace)
... najdeme například integraci CFD solveru OpenFOAM, a díky tomu rozhraní s FEM vý­po­če­t­ním zařízením FEniCS a externí generátory sítí jako DistMesh, GiD, Gmsh a Triangle. Nové a jednoduché ...
Pondělí, 21 Květen 2018
12. Tecplot 360 vychází ve verzi 2018 R1
(Matching tags: 360,OpenFOAM,VTK,Řezy,Izoplochy,Akima,Sineman,SZL-Server,2018 R1,Tecplot)
... OpenFOAM, VTK a SZL-Serveru.  ...
Úterý, 20 Březen 2018
13. Pointwise v nové verzi v17.1 R4
(Matching tags: Pointwise,17.1 R4,Program Development Co.,OpenFOAM,CFD,CAE)
Software Pointwise verze 17.1 R4 obsahuje několik nových funkcí a opravu chyb verze předešlé. Pointwise nyní čte a zapisuje soubory pro GridPro, software pro strukturované mřížky od Program Development ...
Středa, 02 Říjen 2013
14. SGI koupila OpenCFD
(Matching tags: SGI,OpenFOAM,CFD,CAE)
... OpenCFD je lídrem v oblasti open source softwaru CFD a má velkou aktivní uživatelskou základnu od komerčního inženýrství, vědu až po veřejný sektor. Společnost OpenCFD vyvinula software OpenFOAM, který ...
Pondělí, 29 Srpen 2011