Alvao
Vítkovice Cylinders
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo pcb

Celkem nalezeno výsledků : 24.

1. Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365
(Matching tags: A365,Altium 365,PCB,Návrhy,Plošné spoje,Prohlížeč,Altium,ECAD)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč ...
Středa, 26 Únor 2020
2. CADSync s nativním konektorem Solidworks
(Matching tags: CADSync,EMA Design Automation,PCB,EDA,Plošné spoje,ECAD,Konektory,MCAD,SolidWorks)
... který po­sky­tu­je efek­tiv­ní způ­sob přes­né­ho pře­dá­vá­ní vy­so­ce věr­ných ná­vr­ho­vých dat a změn mezi Ca­den­ce PCB a So­li­dworks. Sou­čas­ný stav „spo­lu­prá­ce“ ECAD/MCAD ob­vykle ...
Pondělí, 20 Leden 2020
3. Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů
(Matching tags: Verze 20,PCB,Návrhy,Plošné spoje,Designer,Altium)
Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če ...
Pátek, 06 Prosinec 2019
4. Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020
(Matching tags: Solidworks 2020,PCB,Dassault Systemès,Electrical,3DEXPERIENCE,PDM)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, ...
Pátek, 25 Říjen 2019
5. Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR
(Matching tags: eCAD­STAR,Spuštění,PCB,Zuken,EDA,Plošné spoje)
Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019
6. LDM systém DragonFly od Nano Dimension
(Matching tags: Hensoldt,LDM,Tevhnologie,Dragonfly,Nano Dimension,PCB,Plošné spoje)
... Pro, jenž přišel na trh v roce 2017 a byl určen k tisku ví­ce­vrst­vých desek plošných spojů (PCB), antén, kondenzátorů a senzorů. LDM tyto možnosti rozšiřuje o nepřetržitou ...
Úterý, 30 Červenec 2019
7. Vychází Altium Designer 19.1
(Matching tags: Octopart,Altium 365,365 Viewer,19.1,PCB,Plošné spoje,BOM,Prohlížeč,Designer,Altium,Cloud)
Poskytovatel systémů pro návrh elektronických plošných desek, společnost Altium, vydává Altium Designer 19.1 a prohlížeč Altium 365 Viewer, on-line nástroj zdarma pro prohlížení projektů a návrhů z Altium ...
Pátek, 14 Červen 2019
8. Altium Designer 19 využívá C3D Toolkit
(Matching tags: Designer 19,C3D Toolkit,PCB,C3D Labs,Plošné spoje,Altium,MCAD)
Společnost Altium nabízí software pro návrhy tištěných desek plo­š­ných spojů (PCB), který nyní vychází ve verzi Altium Designer 19. Nabízí zcela nové funkce pro 3D modelování založené na kom­po­nen­tech ...
Pátek, 08 Únor 2019
9. Eremex Delta Design 2.6 s C3D jádrem
(Matching tags: Delta Design 2.6,Eremex,PCB,Plošné spoje,ECAD)
Eremex rozšiřuje možnosti svého softwaru Delta Design pro návrhy PCB (desek s plošnými spoji). Obsahuje tři nové funkce pro mo­de­lo­vá­ní, vyvinuté díky modulům z balíčku C3D Toolkit od C3D ...
Pondělí, 08 Říjen 2018
10. Stopařův průvodce PCB navrhováním
(Matching tags: EMA Design Automation,Stopařův průvodce,PCB,Navrhování,Plošné spoje,ECAD,Design)
... Guide to PCB Design (česky tedy Stopařův průvodce PCB na­vr­ho­vá­ním), jenž vychází ze slavného románu Douglasu Adamse Stopařův průvodce Galaxií, nebo po Galaxii, chcete-li. Provede čtenáře ...
Středa, 15 Srpen 2018
11. Siemens vydává Solid Edge 2019
(Matching tags: Wiring Design,2019,PCB,P&ID,Solid Edge,Siemens,Elektro)
... Edge 2019 k tomu přidává technologie pro návrh elektrických obvodů a tištěných desek plošných spojů (PCB), nové možnosti správy, plně integrované simulační analýzy, nejnovější nástroje pro subtraktivní ...
Pátek, 08 Červen 2018
12. Výkon a stabilita 64bitové platformy – Altium Designer 18
(Matching tags: AD 18,64bitová,Verze 18,PCB,Designer,Altium)
Altium Designer 18 byl poprvé v historii vydán v 64bitové edici. Díky tomu si návrháři mohou užívat jeho vyššího výkonu. Mimo větší RAM dokáže k vybraným operacím použít i všechna jádra ...
Čtvrtek, 15 Únor 2018
13. Končí možnost registrace na EDU konferenci SolidVisionu
(Matching tags: Registrace,PCB,Eureka,EDU,SolidVision,Konference,SolidCAM,Vzdělávání,SolidWorks)
... školní licence, řešení příkladů s obvyklými versus profesionálními postupy. Také se seznámí se Solidworks Apps for Kids nebo návrhem elektroniky humanoidního robota v Solidworks PCB.  ...
Pátek, 27 Říjen 2017
14. Prvním komerčním uživatelem DragonFly 2020 PCB je Jabil
(Matching tags: 2020,Uživatel,Komerční,Dragonfly,Nano Dimension,PCB,Plošné spoje,ECAD,3D tiskárna,Jabil)
Společnost Nano Dimension Technologies při vývoji své 3D tiskárny DragonFly 2020 oslovila v rámci testovacího beta programu od roku 2016 více firem. Tiskárna umožňuje produkci desek plošných ...
Středa, 06 Září 2017
15. Zuken nabídne XJTAG DFT Assistant pro CR-8000
(Matching tags: Ověření,DFT Assistant,XJTAG,CR-8000,PCB,Návrh,Zuken,ECAD)
Společnosti Zuken a XJTAG se spojily při vylepšení produktově orientovaného 3D návrháře plošných spojů CR-8000 od Zukenu o možnost testování návrhu (design for test – DFT), jež je založena ...
Pátek, 21 Červenec 2017
16. SPiiPlusSPC od ACS Motion Control pro ovládání strojů
(Matching tags: ACS,SPiiPlusSPC,ovládání,PCB,Control,Stroje,Motion,CAD)
Software SPiiPlusSPC (smart processing commander) nabízí ovládání strojů, kdy integruje, spravuje a koordinuje systém řízení pohybu laseru a dalších periferií strojů (videokamera, galvanometr ...
Středa, 01 Únor 2017
17. Seica nabízí nástroj Valor Process Preparation
(Matching tags: Preparation,Seica,Nástroj,Process,PCB,Valor,Plošné spoje,ECAD,Graphics,Mentor)
... Pilot Flying Probe Testers (FPT) a umožňuje usměrnit vstup dat návrhu desek plošných spojů (PCB) a spustit testovací programy. Software Valor Process Preparation nabízí komplexní řešení pro elektrické ...
Středa, 16 Listopad 2016
18. PADS Roadshow zavítá i do České a Slovenské republiky
(Matching tags: PADS,PCB,ECAD,Graphics,Mentor,Roadshow,Semináře)
Do redakční pošty nám přistál e-mail, u kterého jsme zpočátku nevěděli, jestli nejde o nějaký hoax. Především proto, že v nadpisu je uvedeno PADS Roadshow Čedca a Skrireaská ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
19. Zuken CR-8000 2016 s novými funkcemi
(Matching tags: STEP,Zuken,PCB,2016,Plošné,Spoje,CR-8000,MCAD,ECAD)
CR-8000 nabízí novou víceuživatelskou funkci pro souběžný PCB design, vylepšení správy úloh ECAD/MCAD u nativních 3D návrhů a možnost návrhy znovu použít, nebo také funkci pro dřívější validaci. ...
Čtvrtek, 09 Červen 2016
20. Cadence Design nabízí OrCAD 17.2-2016
(Matching tags: Design,ECAD,Designer,Capture,PCB,Flex,Plošné,Spoje,Cadence,OrCAD,17.2-2016,PSpice,Rigid-Flex)
Nová verze programu OrCAD 17.2-2016 nabízí nové možnosti pro OrCAD Capture, PSpice Designer a PCB Designer, určené pro ohebné flex a rigid-flex plošné spoje, a také pro simulaci smíšeného ...
Úterý, 10 Květen 2016
21. Digital Dimensions vylepšuje integrovaná kritická návrhová data
(Matching tags: PCB,Dimensions,Plošné,Spoje,Digital,ECAD,Altium)
Prodejce produktů Solidworks s přidanou hodnotou, Digital Dimensions, rozšiřuje svou řadu inženýrského a návrhového softwaru o Altium MCAD. Tento doplněk umožňuje návrhářům ECAD a MCAD ...
Pondělí, 18 Leden 2016
22. Altium Designer ve verzi 16
(Matching tags: Průvodce,Off-line,PCB,Altium,Designer)
Společnost Altium vydává novou verzi svého nástroje pro návrh desek plošných spojů (PCB), Altium Designer 16. Aktualizace obsahuje několik vylepšení pro tvorbu návrhu a automatizaci a je zdarma ...
Pondělí, 16 Listopad 2015
23. Cadstar Essential pro PCB design za 999 dolarů
(Matching tags: Plošné spoje,PCB,CADSTAR,Zukem,Essential,Schémata,ECAD)
Společnost Zuken vydává jako součást rodiny produktů Cadstar balíček pro navrhování schémat a plošných spojů pro začátečníky. Cadstar Essential umožňuje stáhnout si software, naučit se základy a začít ...
Úterý, 16 Září 2014
24. Mentor Graphics vydává Valor pro PCB Design
(Matching tags: Design,Mentor,Graphics,ECAD,Plošné spoje,Návrh,ODB++,Valor,DFM,PCB)
Nové řešení od Mentor Graphics Corporation propojuje návrh desek s plošnými spoji a výrobní operace. Projektanti tak mohou připravit a nastavit modely produktu podle přání výrobce. Např. ...
Pátek, 28 Březen 2014