Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo podpora

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. Ness pro podporu a rozvoj informačních systémů ČÚZK
(Matching tags: Podpora,ČÚZK,RÚIAN,Státní správa,Ness,Informační systémy,GIS,Rozvoj)
Český úřad ze­měmě­řic­ký a ka­ta­strál­ní (ČÚZK) si pro roz­voj a pod­po­ru tří in­for­mač­ních sys­té­mů do roku 2027 vy­bral Ness Czech. Jedná se o in­for­mač­ní sys­tém RÚIAN (Re­gis­tr ...
Pondělí, 26 Únor 2024
2. Končí podpora systémů My Cloud OS
(Matching tags: My Cloud,Podpora,Western Digital)
Pokud uži­va­te­lé při­stu­po­va­li ke svým sí­ťo­vým úlo­žiš­tím Wes­tern Di­gi­tal a byli za­re­gis­tro­vá­ni pro po­u­ží­vá­ní služ­by My Cloud, už byli in­for­mo­vá­ni e-mai­lem, že v dů­sled­ku ...
Úterý, 04 Leden 2022
3. Nepřetržitá podpora automatizované kontroly kvality
(Matching tags: R-Series,Kontrola,Kvalita,Optimalizace,Creaform,Podpora,Automatizace)
Cre­a­form ozná­mil 14. října 2020, že bude nyní na­bí­zet 24/7 pod­po­ru pro všech­na svá ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty řady R. Tato slu­ž­ba je doplňkem kom­plex­ní pod­po­ry Cre­a­form ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2020
4. On-line akademie pro podporu výuky od 3E Praha
(Matching tags: Akademie,Podpora,Výuka,on-line,3E Praha Engineering)
Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring při­pra­vi­la pra­vi­del­né vy­sí­lá­ní k pod­po­ře výuky na ško­lách. Vždy v úterý a ve stře­du od 11 do 12 hodin je možné se zú­čast­nit výuky CAD ...
Pondělí, 30 Březen 2020
5. Luxion představuje podporu KeyShot pro Nvidia RTX s OptiX
(Matching tags: RTX,OptiX,Luxion,KeyShot,Nvidia,Podpora,Rendering)
KeyShot, program pro 3D vykreslování a animace se sledováním paprsku v reálném čase, nově umožňuje GPU akceleraci s využitím Nvidia RTX s Nvidia OptiX. Podporuje prozatím jen Windows ...
Čtvrtek, 01 Srpen 2019
6. Autodesk podporuje otevřený formát glTF
(Matching tags: Khronos Group,Podpora,Autodesk,glTF,Otevřený formát,PBR)
Společnost Autodesk se připojila ke Khronos Group, resp. skupině 3D Formats Working Group, aby podpořila otevřený formát souborů Khro­nos glTF a skupinu 3D Commerce Exploratory Group. Jde ...
Pátek, 26 Červenec 2019
7. 20. výroční edice IronCAD s podporou KeyShot 8
(Matching tags: Keyshot 8,20. výroční edice,Podpora,Luxion,IronCAD,3D CAD,Vizualizace)
3D CAD platforma IronCAD v edici 20th Anniversary Edition (IronCAD Design Collaboration Suite 2019) podporuje v modulu Design Ex­ten­si­ons KeyShot 8 od firmy Luxion. Díky této integraci ...
Středa, 16 Leden 2019
8. AR/VR podpora pro HOOPS Visualize od Tech Soft 3D
(Matching tags: Tech Soft 3D,Android,eDrawings,Podpora,iOS,META,AR/VR,HOOPS Visualize)
HOOPS Visualize je grafický engine, který umožňuje vývoj nej­mo­der­něj­ších 3D inženýrských aplikací, nyní s využitím VR brýlí HTC Vive, Microsoft HoloLens, Oculus Rift a Meta 2. Pomocí HOOPS ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
9. Nový software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC
(Matching tags: MOM,FactoryTalk,Rockwell Automation,InnovationSuite,Průmysl,IoT,Podpora,PTC)
Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové soft­wa­ro­vé sestavy FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz ...
Pondělí, 26 Listopad 2018
10. ShapeDiver nyní podporuje externí plug-iny a API
(Matching tags: ShapeDiver,Grasshopper,Externí plug-iny,Rhinoceros 3D,Doplněk,Podpora,API)
ShapeDiver je on-line platforma, jež umožňuje nahrávat a zobrazit definice programovacího jazyka Grasshopper pro Rhinoceros 3D v internetovém prohlížeči, a to i s jejich parametry. ...
Pondělí, 20 Březen 2017
11. Nová verze ArchiCAD Connection podporuje Revit 2017
(Matching tags: Revit 2017,Stavebnictví,BIM,ArchiCAD,Podpora,Connection)
Vzhledem k tomu, že ArchiCAD a Revit jsou dvěma velkými hráči na BIM trhu, je důležitá výměna dat mezi těmito dvěma platformami. Aniž by vyšla oficiální tisková zpráva, zveřejnila firma Graphisoft ...
Čtvrtek, 09 Únor 2017
12. Autopath 2017 a Autosign 2017 nyní podporují BricsCAD v17
(Matching tags: Bricscad,Labs,Analýzy,Podpora,CGS,2017,V17,Autopath,Autosign,Dopravní značení)
Autosign je profesionální software od slovinské firmy CGS plus pro 3D navrhování dopravních značek a značení na vozovce. Autopath je zase určen pro analýzu brzdné a zatáčecí dráhy vozidel. ...
Úterý, 31 Leden 2017
13. Accurate Die Design přidává ke svému názvu Software
(Matching tags: Die,Accurate,Logopress3,SolidWorks,Software,Design,Společnost,Vzdělávání,Podpora,Prodej)
V reakci na změnu směřování svého podnikání, ke kterému docházelo v průběhu několika let, změnila společnost Accurate Die Design svůj název na Accurate Die Design Software. Spolu ...
Úterý, 16 Srpen 2016
14. Dassault Systèmes 3DExperience Lab podpoří startupy
(Matching tags: Dassault,Vývoj,Laboratoř,Lab,Produkt,StartUp,Systèmes,3DEXPERIENCE,Podpora)
Společnost Dassault Systèmes představila 3DExperience Lab. Jde o novou otevřenou inovační laboratoř a podpůrný program pro startupy, jejímž účelem je podpořit a posílit inovativní projekty ...
Středa, 25 Listopad 2015
15. Autodesk Screencast pro Plant 3D
(Matching tags: Podpora,Videa,Plant 3D,Suite,Potrubí,Autodesk,Design,Screencast,Instruktáže)
... Screencast má nahrávací aplikaci pro zachycení nahrávky, její zpracování přímo na webové stránce a následné zobrazení v podobě interaktivního výukového programu. Technická podpora Autodesk Plant ...
Pátek, 12 Červen 2015
16. Malé a střední technologické firmy brzdí byrokracie
(Matching tags: Systèmes,Česko,Výroba,Podpora,Dassault,Export,Byrokracie)
Malí a střední výrobci strojů, součástek a vozidel v Česku na podporu státu spíše nespoléhají. 67 % z nich se domnívá, že pro expanzi do zahraničí pomoc vlády, ani ekonomickou diplomacii nepotřebují. ...
Úterý, 09 Červen 2015
17. 3D myši 3Dconnexion mají podporu v BricsCADu V14
(Matching tags: 3Dconnexion,Bricscad,Podpora,dwg,3D myš,v14,CAD)
BricsCAD V14 nyní podporuje 3D myši společnosti 3Dconnexion. BricsCAD, nabízející všechny známé DWG CAD funkce a přímé 3D modelování (3D Direct modeling), je nyní mnohem výkonnější. Uživatelé mohou současně ...
Úterý, 10 Červen 2014
18. Ocenění za 10 let skvělé podpory GibbsCAMu
(Matching tags: CAD/CAM,Ocenění,Servis,t-support,GibbsCAM,Distribuce,Podpora)
Společnost technology-support byla oceněna společností Gibbs and Associates za vynikající služby, podporu a servis při prodeji technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM, které poskytuje již jedenáctým ...
Úterý, 04 Únor 2014
19. Technická podpora produktů Corel v ČR a SR
(Matching tags: Corel,Podpora,ČR a SR,Design Light,Grafika,CAD)
... projekt CorelPodpora.cz. Na webových stránkách www.corelpodpora.cz naleznete fórum pro technickou podporu produktů Corel. Jde sice rovněž o placenou podporu, ale oproti té oficiální poskytne uživatelům ...
Pátek, 17 Květen 2013
20. Produkty Autodesk 2012 nepodporovány na Windows Vista
(Matching tags: Windows,Vista,Podpora,Autodesk,Microsoft)
... k dispozici už jen Windows 7. Podpora pro běh na Windows XP však zatím pokračuje.  ...
Úterý, 31 Leden 2012