Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo servis

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. PTC kupuje ServiceMax
(Matching tags: FSM,Silver Lake,ServiceMax,Servis,Akvizice,PTC,PLM)
PTC ozná­mi­lo, že do­kon­či­lo akvi­zi­ci firmy Ser­vi­ce­Max od sub­jek­tu, jehož vět­ši­no­vým vlast­ní­kem je spo­leč­nost Sil­ver Lake. Tato akvi­zi­ce doplňuje na­bíd­ku PTC v ob­las­ti ří­ze­ní ...
Pátek, 06 Leden 2023
2. WEROCK rozšiřuje nabídku servisu a záruky
(Matching tags: Záruka Plus,Odolné,Robustní,WEROCK,Servis,Hardware)
Werock Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vých odol­ných table­tů, no­te­boo­ků a ka­pes­ních mo­bil­ních po­čí­ta­čů, roz­ši­řu­je a zkva­litňuje na­bíd­ku ser­vi­su a zá­ru­ky ...
Středa, 05 Říjen 2022
3. Silná aliance v oblasti dálkového laserového svařování
(Matching tags: Partnerství,Servis,svařování,Obchod,Blackbird Robotersysteme,ABICOR BINZEL)
Spo­leč­nost Blac­kbi­rd Ro­bo­ter­sys­te­me, za­bý­va­jí­cí se dál­ko­vým la­se­ro­vým sva­řo­vá­ním, na­va­zu­je part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Abi­cor Bin­zel. Tato spo­lu­prá­ce umožňuje po­sky­to­vat ...
Pátek, 29 Červenec 2022
4. Dassault Aviation přechází na platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: Aviation,Servis,Letectví,Dassault,PLM,Kvalita,Systèmes,3DEXPERIENCE)
... civilního i vojenského letectví právě platformou 3DExperience. Dohoda je součástí firemního plánu, který má Dassault Aviation pomoci dosáhnout vyšší optimalizace kvality, nákladů a servisních ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
5. Solidworks Composer
(Matching tags: Servis,Lanete,Dokumentace,PLM,PDM,SolidWorks,Composer)
Tímto článkem bych rád poukázal na skryté výhody používání aplikací určených pro technickou komunikaci, jakou je například Solidworks Composer. Zaměřme se nejprve na klasický postup a potřeby ...
Neděle, 18 Leden 2015
6. Ocenění za 10 let skvělé podpory GibbsCAMu
(Matching tags: CAD/CAM,Ocenění,Servis,t-support,GibbsCAM,Distribuce,Podpora)
Společnost technology-support byla oceněna společností Gibbs and Associates za vynikající služby, podporu a servis při prodeji technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM, které poskytuje již jedenáctým ...
Úterý, 04 Únor 2014