Altair - konference
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo technodat

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Technický on-line workshop CATIA V5
(Matching tags: on-line,CATIA V5,Workshop,Technodat,Vzdělávání)
V sou­čas­né slo­ži­té době, kdy sní­že­ním množ­ství za­ká­zek do­chá­zí k vy­ost­řo­vá­ní kon­ku­renč­ní­ho boje, je nutné se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­su­nem v efek­ti­vi­tě vnitř­ních ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2020
2. Webinář: Jak s pomocí CATIA rozvinout plošnou geometrii
(Matching tags: Webináře,Rozvin,Plechové díly,3DEXPERIENCE,Technodat,CATIA)
Celá řada kon­strukč­ních celků je na­vr­ho­vá­na mimo jiné s ple­cho­vý­mi díly. Spo­leč­nost Tech­no­dat zve 6. 8. zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář, ve kte­rém se za­mě­ří na práci s tě­mi­to ...
Středa, 29 Červenec 2020
3. Webinář Zjednodušte návrh elektrických systémů s CATIA
(Matching tags: Kabeláže,Webináře,3DEXPERIENCE,Technodat,CATIA)
Pokud se za­bý­vá­te ná­vrhem elek­tric­kých svaz­ků a ka­be­lá­že a chce­te si zjed­no­du­šit pro­ces tvor­by sché­mat, 3D mo­de­lů svaz­ků a do­ku­men­ta­ce k vý­ro­bě, na­bí­zí se ...
Pátek, 17 Červenec 2020
4. Webinář CATIA 3DEXPERIENCE | Výhody oproti CATIA V5
(Matching tags: CATIA,Technodat,Webinar,Výhody,3DEXPERIENCE,CATIA V5)
Znáte CAD soft­ware CATIA V5 nebo s ním do­kon­ce pra­cu­je­te? Sly­še­li jste už o CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE, ale ne­ví­te, v čem je proti CATIA V5 jiná? Pře­cho­dem na nové verze se pře­sta­ne­te ...
Pondělí, 18 Květen 2020
5. Pracujte současně na CAD datech z různých softwarů
(Matching tags: CAD data,3DEXPERIENCE,SolidWorks,CATIA,Webinar,Inventor,Technodat)
To je název webi­ná­ře spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, který 5. květ­na 2020 pro­ve­de zá­jem­ce scé­ná­řem, kdy ně­ko­lik uži­va­te­lů pra­cu­je sou­čas­ně na CAD da­tech z růz­ných soft­wa­rů a je­jichž ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
6. Webinář Digitalizace vývoje výrobku – strašák nebo pomocník?
(Matching tags: on-line,Vzdělávání,Semináře,Vývoj,Technodat,Digitalizace,Výrobky)
Pod hes­lem Spo­lu­pra­cuj­te efek­tiv­ně na vý­vo­ji vý­rob­ku i v ka­ran­té­ně zve také Tech­no­dat na sérii on-line se­mi­ná­řů, kde po­ra­dí, jak umož­nit jed­not­li­vým týmům ko­mu­ni­ko­vat ...
Pondělí, 23 Březen 2020
7. Technodat Forum 2019 opět v Mikulově
(Matching tags: Ubytování,Mikulov,Workshopy,2019,Hotel Volarik,PLM,Technodat,Forum)
Jihomoravské město Mikulov znovu uvítá tradiční dvoudenní seminář Technodat Forum, který se uskuteční ve dnech 28. – 29. května 2019 v Hotelu Volarik v Mikulově, 22. dubna 1000/28. Seminář přinese ...
Pondělí, 25 Březen 2019
8. Technodat platinovým partnerem Dassault Systèmes pro rok 2019
(Matching tags: Technodat,Platinum,Partner,Awards,Dassault Systemès)
Podle zprávy v PLM e-zinu 01/2019 získal Technodat pro rok 2019 stejně jako v roce 2018 titul Platinum Partner, a to v České republice i na Slovensku. Jedná se o nejvyšší ...
Pondělí, 25 Březen 2019
9. Technodat PLM e-zin 02/2018 zve na Technodat Forum 2018
(Matching tags: PLM,Seminář,Technodat,Mikulov,Galant,Forum 2018,e-zin,3DEXPERIENCE,3D PLM)
Jak upozorňuje druhé letošní vydání elektronického magazínu Technodat PLM e-zin, blíží se tradiční dvoudenní odborný seminář Technodat Forum 2018, který přinese informace o novinkách z oblasti ...
Pondělí, 14 Květen 2018
10. Letadla Bristell vznikají díky řešení Engineered to Fly
(Matching tags: BRM Aero,Bristell,Letectví,Technodat,Cloud,3DEXPERIENCE)
... Dochází tak k efektivnějšímu navrhování a vyvíjení struktury letounů Bristell. Řešení implementovala společnost Technodat. „Engineered to Fly“, založené na platformě 3DExperience, poskytuje ...
Pondělí, 20 Listopad 2017
11. Výroba letounů Bristell s 3DExperience řešením na cloudu
(Matching tags: Cloud,3DEXPERIENCE,BRM Aero,Bristell,Letectví,Technodat)
Jak se dozvěděli účastníci letošní konference Technodat Forum, za vývojem a výrobou letounu Bristell stojí cloudové řešení 3DExperience dodané společností Technodat. Na sklonku roku ...
Pondělí, 26 Červen 2017
12. Webinář Technodatu: Deformace komplexní geometrie
(Matching tags: Vzdělávání,CATIA,Webinar,Technodat,Deformace geometrie)
Společnost Technodat pořádá 16. června od 10 hodin webinář na téma Deformace komplexní geometrie. Systém Catia na platformě 3DExperience využívá k přetváření 3D geometrie speciální výkonný ...
Středa, 14 Červen 2017
13. Létající kolo zamíří na Expo do Kazachstánu
(Matching tags: Webinar,Technodat,Forum,e-zin,Létající kolo,3DEXPERIENCE)
Aktuální newsletter společnosti TechnodatTechnodat PLM e-zin 3/2017 – přináší zprávu o tom, že létající kolo F-Bike, jehož návrh v 3DExperience řešení a jeho vzlet v roce 2012 ...
Středa, 19 Duben 2017
14. CARAT – dokonalý nástroj pro plánování interiérů
(Matching tags: Carat,Interiéry,Plánování,Technodat)
Program Carat je produktem stejnojmenné německé firmy, zastoupené pro český, slovenský a polský trh zlínskou firmou Technodat Develop, s. r. o. (www.carat.technodat.cz). Software Carat se v průběhu ...
Pátek, 16 Září 2016
15. Interaktivní dokumentace k výrobku snadno a rychle
(Matching tags: Interaktivní,Výrobek,Vzdělávání,CATIA,Dokumentace,Webinar,Technodat,Composer,3D data)
Na téma „Jak snadno a rychle vytvořit interaktivní dokumentaci k výrobku“ pořádá v pátek 17. února 2017 v 10 hodin společnost Technodat webinář s předpokládaným časem trvání ...
Úterý, 14 Únor 2017
16. Webinář Technodatu: Jak na řízení variant výrobků
(Matching tags: Vzdělávání,Webinar,Technodat,3DEXPERIENCE,Management,Konstrukce)
Až 75% úspěšných průmyslových inovátorů řídí systematicky konfigurace svých výrobků. Cesta k ziskovosti závisí na tom, zda a jak výrobci strojů realizují správné postupy pro efektivní ...
Středa, 23 Listopad 2016
17. Úspěšné nasazení Engineering Base v letectví
(Matching tags: Engineering Base,SAZ Aerospace,CAD/CAE,Technodat)
Letecký průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Obdobně jako je tomu již delší dobu u automobilového průmyslu, existují v současné době i v této oblasti samostatné projekční organizace poskytující ...
Středa, 11 Květen 2016
18. Možnosti 3DExperience pro programování NC strojů
(Matching tags: CATIA V5,3DEXPERIENCE,Vzdělávání,Webinar,Programování,Technodat,Platforma,NC stroje)
Na  21. října 2016 od 10.00 hodin připravila společnost Technodat 45minutový webinář o možnostech platformy 3DExperience pro programování NC strojů. Účastí na něm poznáte komplexní ...
Středa, 12 Říjen 2016
19. Minimalizací počtu dílů k rychlejšímu podání nabídky
(Matching tags: Solution,Simple,Selection,Systèmes,3DEXPERIENCE,Dassault,Technodat)
Jak zajistíte, aby váš široký sortiment výrobku odpovídal požadavkům zákazníku a legislativních norem, aniž by se počet spravovaných dílu vymkl z ruky? Chcete plánovat výrobu, kooperace ...
Pondělí, 29 Srpen 2016
20. CARAT – dokonalý nástroj pro plánování interiérů
(Matching tags: Carat,3D CAD,Design,Technodat)
Program CARAT je produktem stejnojmenné německé firmy, zastoupené pro český, slovenský a polský trh zlínskou firmou TECHNODAT Develop, s. r. o. (www.carat.technodat.cz). Software CARAT se v průběhu ...
Středa, 16 Březen 2016
21. Webinář: Jak jednoduše a rychle nasadit PLM
(Matching tags: PLM,Vzdělávání,Webinar,Technodat,Implementace,Nasazení)
Technodat pořádá 27. května 2016 v 10 hodin webinář o něčem, o čem všichni mluví, ale málokdo to používá. Řeč bude o PLM, tedy o strategii řízení životního cyklu výrobku. V dnešní ...
Pondělí, 16 Květen 2016
22. The Beatles Revival na Technodat Foru 2016
(Matching tags: Forum,Duratec,3DEXPERIENCE,QMS,The Beatles,PLM,Vzdělávání,Konference,Seminář,Technodat)
Tradiční dvoudenní seminář společnosti Technodat míří opět do nové lokality, tentokrát do hotelu Park Holiday v Praze, ve dnech 15.–16. června 2016. A jako obvykle nabízí bohatý ...
Středa, 27 Duben 2016
23. Snižujte náklady fulltextovým a 3D vyhledáváním souvislostí
(Matching tags: Fulltext,vyhledávání,Vzdělávání,Data,Webinar,Technodat)
... zorientovat v pracovním prostředí. Klíčem k řešení je rychlá dostupnost informací napříč odděleními. Technodat zve na webinář „Jak najít jehlu v kupce dat?“ na téma jednoduché ...
Čtvrtek, 10 Březen 2016
24. Webinář o efektivním řízení požadavků
(Matching tags: Řízení požadavků,3DEXPERIENCE,Dassault,Vzdělávání,Webinar,Technodat)
Internetový seminář „Efektivní řízení požadavků“ předvede výhody integrovaného řízení požadavků v rámci PLM s návazností na produktové portfolio a vývojové projekty. Koná se 26. ...
Čtvrtek, 11 Únor 2016
25. Datová souhra více profesí
(Matching tags: CAD,PDM,Technodat,Engineering,ECAD,Projektování,Base,eElektro)
Spolupracující inženýring s pomocí Engineering Base výrazně zvyšuje rychlost a efektivitu. Každý projektant ví, že pro svou práci v rámci projektu nezbytně potřebuje informace z jiných ...
Neděle, 19 Duben 2015
26. Technodat Elektro na ELO SYS v Trenčíně
(Matching tags: Elektro,Veletrh,Technodat,ECAD,ELO SYS,P-10)
Od úterka 13. do pátku 16. října se otevírají brány trenčínského areálu Expo Center pro 21. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizace, osvětlení a telekomunikací ...
Pondělí, 12 Říjen 2015
27. Jak urychlit a zlevnit zakázky při současném zajištění kvality
(Matching tags: Vzdělávání,Webinar,Technodat,Průmysl,Řízení jakosti,Audit)
... jak efektivně využít informace z 3D návrhu, analýz rizik a změnových řízení. Výsledkem je ztráta informací i času a následné prodražení zakázky. Zúčastněte se webináře Technodatu, kde ...
Pátek, 21 Srpen 2015
28. Technodat Elektro na Dnech kolejové dopravy
(Matching tags: CAE,Elektro,Technodat,Aucotec,Czech,Raildays,Base,Engineering,ECAD)
Společnost Technodat Elektro se letos účastní Dnů kolejové dopravy (16. až 18. června 2015), kde ji můžete navštívit na stánku č. A2 - 05. Společnost Aucotec, jejíž produkty Technodat Elektro distribuuje, ...
Pondělí, 15 Červen 2015
29. Přehled předprázdninových uživatelských konferencí
(Matching tags: Vzdělávání,Uživatelé,Konference,Delcam,Siemens,SolidVision,Technodat,t-support,Dytron)
... CAD/CAM Technický seminář Delcam 2015 v hotelu Maximus Resort na brněnské přehradě a druhou Technodat Forum 2015 ve Valči a Dalešicích, která pokračuje ještě 4. června.  ...
Pátek, 29 Květen 2015
30. Technodat Forum 2015 ve Valči a Dalešicích
(Matching tags: Forum,2015,Dalešice,Valeč,R200,Dassault,Vzdělávání,Seminář,Technodat)
Ve dnech 3. – 4. 6. 2015 se koná tradiční každoroční setkání – seminář Technodat Forum 2015. Letos budou účastníci přivítáni v malebném prostředí nově zrekonstruovaného Hotelu Zámek Valeč. Program ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
31. Seminář Reálné přínosy platformy 3DExperience
(Matching tags: Vzdělávání,Seminář,Technodat,Konštrukta-Industry,Trenčín,3DEXPERIENCE)
Jak jsme již informovali, společnost Technodat pořádá seminář na téma Poznejte reálné přínosy úspěšné implementace systémů V6 na platformě 3DExperience v podniku Konštrukta-Industry. Seminář se koná ...
Úterý, 17 Březen 2015
32. Přínosy 3DExperience platformy v Konštrukta-Industry
(Matching tags: Konštrukta-Industry,Trenčín,PLM,Seminář,Technodat,e-zin,3DEXPERIENCE)
Na Josefa do Trenčína, tedy na 19. března, zvou společnosti Technodat a Konštrukta-Industry na seminář o reálných přínosech 3DExperience platformy. Na semináři (který se koná v sídle Konštrukty, ...
Středa, 04 Březen 2015
33. Webinář Řízení konfigurací a variant výrobků 27. února
(Matching tags: Webinar,Technodat,Exalead,One Part,Řízení,Projekt,ENOVIA V6)
... Webinář pořádaný firmou Technodat bude zaměřen na poznání tohoto komplexního řešení, pokrývajícího všechny oblasti, které se obvykle při přípravě NC výroby vyskytují a představení nové platformy 3Dexperience ...
Úterý, 24 Únor 2015
34. Technodat spustil nový webový portál 3dexperience.cz
(Matching tags: PLM,Dassault,Webinar,Ocenění,Technodat,e-zin,Magazín,2015,Únor,3dexperience.cz)
V designu zcela odlišném od svého vlastního webu spustil Technodat portál 3dexperience.cz. Pokud se chcete dozvědět více o 4. průmyslové revoluci nebo najít informace o přínosech unikátní ...
Úterý, 17 Únor 2015
35. Lednový Technodat PLM e-zin
(Matching tags: PLM,Technodat,Leden,NC obrábění,Delmia,e-zin,Magazín,3DEXPERIENCE,2015)
Jen stručně a bez úvodníku vyšel Technodat PLM e-zin, navíc s douškou, že tento elektronický magazín je publikován nepravidelně v intervalu 1–3 měsíce. Je tu pozvánka na webinář Pokročilé ...
Úterý, 27 Leden 2015
36. Prosincový Technodat PLM e-zin
(Matching tags: PLM,Technodat,Prosinec,e-zin,Magazín,2014)
Ve středu 17. prosince vyšlo prosincové vydání elektronického měsíčníku společnosti Technodat. V aktualitách je zmínka o novém průmyslovém řešení Engineered to Fly, sekce Představujeme se věnuje unikátní ...
Středa, 17 Prosinec 2014
37. Listopadový Technodat PLM e-zin zve na seminář do Jihlavy
(Matching tags: e-zin,Magazín,3DEXPERIENCE,Listopad 2014,PLM,CATIA,Webinar,Seminář,Technodat)
Řešení pro dodavatele automotive je seminář, na který zve aktuální číslo elektronického měsíčníku společnosti Technodat. Bude se konat 26. listopadu, tedy den před pořádáním webináře o Exalead OnePart, ...
Pátek, 14 Listopad 2014
38. Dekona využije platformu 3DExperience
(Matching tags: Dassault,CATIA,3DVIA,Technodat,Composer,Dekona,Systèmes,V5-6,3DEXPERIENCE)
Společnost Dekona nasadí platformu 3DExperience od Dassault Systèmes. Na transformaci obchodních procesů a dalším rozvoji 3D PLM řešení se Dekona dohodla s firmou Technodat, CAE-systémy. Prohlubuje ...
Středa, 12 Listopad 2014
39. Webinář Exalead OnePart - Reveal & Reuse
(Matching tags: OnePart,CAD,Vzdělávání,Data,Webinar,Technodat,Exalead)
Technodat vás ve svém elektronickém semináři naučí, jak zvýšit hodnotu svých CAD dat nalezením a opakovaným použitím ověřených starších konstrukcí i související technické dokumentace 27. listopadu ...
Čtvrtek, 06 Listopad 2014
40. Komiks Smart and Synchronized v Technodat PLM e-zinu
(Matching tags: PLM,Technodat,Září 2014,Smart and Synchronized,MSV,e-zin,3DEXPERIENCE)
Zářijové vydání elektronického magazínu Technodatu je speciálem k blížícímu se Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně. V něm kromě v nadpisu avizovaného komiksu najdete zmínku ...
Pondělí, 22 Září 2014
41. Webinář Technodatu o Catii V5-6 se blíží
(Matching tags: Systèmes,V5-6,Dassault,Vzdělávání,CATIA,Webinar,Enovia,Technodat)
... se včas s vlastnostmi, funkcemi a výhodami nové verze Catie na webináři pořádaném firmou Technodat 9. září 2014 v 10 hodin. Webinář se zaměřuje na výhody nových verzí Catie a Enovie ...
Pondělí, 01 Září 2014
42. Webinář Catia V5-6 a další informace od Technodatu
(Matching tags: MSV,e-zin,Magazín,PLM,CATIA,Webinar,Technodat,Srpen 2014)
Společnost Technodat vydala srpnový PLM e-zin, ve kterém najdete upoutávku na webinář Catia V5-6 – ověřený nástroj s benefity 3DExperience platformy, který se bude konat 9. září od 10 hodin. To samozřejmě ...
Středa, 20 Srpen 2014
43. Dekona bude implementovat platformu 3DExperience
(Matching tags: Červenec 2014,Dekona,e-zin,Elektronický magazín,PLM,Technodat)
Firmy Dekona a Technodat podepsaly soubor smluv, které řeší transformaci obchodních procesů a rozvoj 3D PLM. Podepsané smlouvy rozšiřují spolupráci mezi oběma firmami, která začala už v roce ...
Čtvrtek, 24 Červenec 2014
44. Dva červnové e-ziny Technodatu
(Matching tags: PLM,Elektro,Technodat,e-zin,2014,Červen)
Hned dva elektronické magazíny připravili v červnu pracovníci společnosti Technodat. Prvním je pravidelně měsíčně vycházející Technodat PLM e-zin a druhým Technodat Elektro e-zin, občasník vycházející ...
Čtvrtek, 26 Červen 2014
45. Carat Fórum 2013 v Hustopečích
(Matching tags: Nábytek,Reportáž,Architektura,Technodat,Carat)
Letos se opět po dvou letech setkali zákazníci společnosti Technodat Develop a zároveň uživatelé softwaru Carat, určeného především pro návrhy kuchyní. Píšu především, protože už několikrát jsem se ...
Úterý, 10 Prosinec 2013
46. Technodat vydal PLM e-zin speciál k akci PLM Forum 2014
(Matching tags: Forum,2014,Bořetice,PLM,Vzdělávání,Seminář,Technodat)
Zve v něm především na tuto každoroční akci, která se tentokrát bude konat v bořetickém hotelu Kraví hora od 4. do 5. června. Účastníci setkání se mohou těšit na bohatý odborný program s přednáškami ...
Čtvrtek, 22 Květen 2014
47. Webinář Aplikace Shape Morphing v Catii
(Matching tags: Formy,CATIA,Webinar,Plasty,Technodat,Vstřikování,deformace)
Technodat zve 21. května 2014 v 10 hod zájemce o problematiku eliminace deformací při vstřikování plastů a lisování plechů na bezplatný webinář. Seminář se zaměřuje na funkce technologie ...
Pátek, 09 Květen 2014
48. Technodat pořádá seminář o Exalead OnePart
(Matching tags: Data,Technodat,Exalead,vyhledávání,OnePart)
V nové budově Technodatu ve Zlíně proběhne 23. dubna 2014 seminář s mottem Exalead OnePart: rychlé vyhledávání v CAD datech a technické dokumentaci. Přínosy Exaleadu OnePart spočívají ve ...
Úterý, 08 Duben 2014
49. Technodat fandí hokeji
(Matching tags: PLM,Technodat,e-zin,Elektronický magazín,Duben 2014)
I tuto informaci získáte z aktuálního dubnového Technodat PLM e-zinu v sekci aktuality, včetně videa s prezentovaným F-Bikem na zlínském zimním stadiónu při zápasu zlínských beranů ...
Středa, 02 Duben 2014
50. Nový Technodat PLM e-zin zve k návštěvě CeBITu
(Matching tags: PLM,Technodat,e-zin,Magazín,Březen 2014)
Úvodem se dr. Kobylík, ředitel společnosti, ještě vrací k výsledkům roku 2013 a uvádí například 44% nárůst prodeje licencí Dassault Systèmes. Bezesporu zajímavě zní pozvánka k návštěvě expozice ...
Středa, 05 Březen 2014