Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo topgis

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. Mapy jsou pro každého 2024 – 10. ročník konference
(Matching tags: 10. ročník,TopGis,Pozvánka,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá při­pra­vu­jí již 10. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho a k zvou zá­jem­ce k účas­ti. Udá­lost se bude konat 24. a 25. ...
Středa, 27 Březen 2024
2. Mapy.cz nově využívají letecké snímky z ČÚZK
(Matching tags: Letecké snímky,TopGis,ČÚZK,Mapy.cz)
Mapy.​cz roz­ši­řu­jí do­da­va­te­le le­tec­kých sním­ků. Vedle stá­va­jí­cí­ho po­sky­to­va­te­le fotek To­p­Gis zís­ká­va­jí nově Mapy.​cz pod­kla­dy také od Čes­ké­ho úřadu ze­měmě­řič­ské­ho a ka­ta­strál­ní­ho ...
Středa, 20 Březen 2024
3. TopGis letos snímkoval fjordy i severskou krajinu
(Matching tags: Gi­sOn­li­ne.cz,Mobilní mapování,Chytrémapy.cz,Norsko,TopGis,Mapy.cz,GIS)
Le­ta­dla br­něn­ské spo­leč­nos­ti To­p­Gis, tu­zem­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na le­tec­ké sním­ko­vá­ní, kři­žo­va­la letos v létě nebe nad Nor­skem. Během čtyř mě­sí­ců po­ři­zo­va­la firma pro tamní ...
Středa, 14 Prosinec 2022
4. Národní park Podyjí k prohlížení i on-line
(Matching tags: Národní park Podyjí,TopGis,on-line,ČÚZK,Mapy)
Ma­po­vé apli­ka­ce kom­bi­nu­jí­cí ak­tu­ál­ní or­to­fo­to­ma­py s in­for­ma­ce­mi o in­že­nýr­ských sí­tích, do­prav­ním zna­če­ní či mo­bi­li­á­řích patří do tra­dič­ní­ho port­fo­lia ná­stro­jů ...
Úterý, 08 Listopad 2022
5. Mobilní mapování TopGisu až v rychlosti 90 km/h
(Matching tags: ICT­sys­tem,ATE­sys­tem,Gi­sOn­li­ne.cz,Mobilní mapování,TopGis,GIS)
S pa­no­ra­ma­tic­ký­mi sním­ky z mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní se lidé nej­čas­tě­ji se­tká­va­jí v ma­po­vých apli­ka­cích. Je­jich uplat­ně­ní je ale mno­hem širší, města a obce vý­stu­py ...
Čtvrtek, 06 Říjen 2022
Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
7. Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky území středu ČR
(Matching tags: Střed České republiky,Letecké snímky,TopGis,Seznam.cz,Mapy.cz,Aktualizace,GIS)
Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho ...
Úterý, 11 Květen 2021
8. Mapy jsou pro každého
(Matching tags: GIS,Nadace Partnerství,Mapy jsou pro každého,TopGis,Hotel Luna)
Jak jsme vás již informovali, nadace Partnerství letos pořádá pátý ročník odborné konference na téma geografického informačního systému. Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro každého letos proběhne v termínu ...
Pondělí, 06 Květen 2019
9. Digitální modely terénu a 3D modely budov při plánování mobilních sítí
(Matching tags: Plánování,Mobilní operátoř,Digitální model terénu,TopGis,3D modely,Budovy,Sítě,DMT)
Mít pokrytí co nejširšího území Česka a nabízet svým zákazníkům co nejlepší signál je společným cílem všech mobilních operátorů. Při plánování sítí proto využívají aktualizovaných digitálních modelů ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
10. Co vše se dá zjistit v aplikaci Chytremapy.cz
(Matching tags: RÚIAN,Katastr,Kanalizace,Chytrémapy.cz,Vodovod,Vytápění,Rozměry,TopGis)
Jak je velký pozemek, na kterém leží váš vysněný dům? Jaké vytápění má sousední bytovka a z čeho je postavená? Kdo je vlastníkem nemovitosti a je vůbec napojená na obecní kanalizaci? ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
11. Další kolo leteckého snímkování ČR
(Matching tags: Chytrémapy.cz,Ortofotomapy,GisOnline.cz,TopGis,Mapování,Česko)
Obyvatelé regionů na západě Česka budou moci již letos na jaře spatřit nad svými domovy přelétat Cessnu 404 nebo Partenavii P68 brněnské společnosti TopGis. Specialista na letecké snímkování ...
Středa, 30 Leden 2019
12. Nová aplikace Chytrémapy.cz má nejkvalitnější ortofotomapu
(Matching tags: GIS,Chytrémapy.cz,Katastr nemovitostí,Ortofotomapa,TopGis,Aplikace,RÚIAN)
Spojení kvalitních leteckých snímků celé České republiky s přímým přístupem do katastru nemovitostí nabízí nová aplikace na webu Chytremapy.cz společnosti TopGis. Kromě toho v ní návštěvníci ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
13. TopGis kupuje od Bio-Nexus kmen zákazníků aplikace CLEERIO
(Matching tags: Bio-Nexus,CLEERIO,TopGis,Zákazníci,Města,Aplikace,Obce,Služby,GIS,Mapy,Akvizice)
Společnost TopGis se dohodla se společností Bio-Nexus na převodu zákaznického kmene aplikace Cleerio, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus. Akvizicí TopGis získává rozsáhlé portfolio klientů z řad obcí ...
Pátek, 23 Listopad 2018
14. Mapy jsou pro každého
(Matching tags: GIS,Konference,TopGis)
Letošní konference „Mapy jsou pro každého“ dala základním nástrojům orientace v terénu zcela nový rozměr. Mapy jako klíč k nalezení podnikatelských řešení, k efektivnímu rozhodování, ke komunikaci, nebo ...
Úterý, 19 Duben 2016
15. České úřady stále více využívají data z leteckého snímkování
(Matching tags: Data,GIS,Letecké,Úřady,Státní,WMS,TopGis,Map,Snímkování,Services,Obce,Správa,Web)
Tuzemské obce stále častěji pracují s digitálními mapovými podklady z leteckého snímkování. Podle průzkumu Ministerstva vnitra ČR je pro úředníky při práci s digitálními mapami důležité ...
Úterý, 17 Květen 2016
16. Letecké snímkování řeší i zateplení budov nebo zeleň
(Matching tags: Ortofotomapa,Pasportizace,TopGis,Terén,Mapy,GIS,Zeleň,Budovy)
... získává stále větší hodnotu také pro architekty, developery či obecní úřady a magistráty. Nejaktuálnější databází leteckých snímků v Česku disponuje společnost TopGis. Přes osmdesát procent snímků ...
Čtvrtek, 25 Únor 2016
17. Rozhodujte efektivně!
(Matching tags: TopGis,Gismanager,Ortomapy,GIS,Snímkování,Mapy.cz)
Stále častěji slyšíme jak je na tom produktivita lidí. Jak jsou na tom země mimo eurozónu špatně, jak jsme na tom letos v Česku dobře, když produktivita vzrostla o 1,8 procenta atd. Co ale měříme? Co má ...
Středa, 10 Červen 2015
18. Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky ČR
(Matching tags: Mapy.cz,GPS,GIS,Mapová vrstva,TopGis,Česká republika)
... 2,1 terabajtů. Nové snímky jsou dílem společnosti TopGis, jejímiž pracovníky jsou z velké části dřívější zaměstnanci firmy Geodis, jejíž mapy byly používány dříve. Finální část zpracování ortofoto ...
Pondělí, 25 Leden 2016
19. Mapy.cz nabídnou mapy světa a další inovace
(Matching tags: Mapy.cz,Mapy světa,OpenStreetMap,Panorama 3D,TopGis,GPS,GIS)
Od 15. dubna si může široká veřejnost vyzkoušet zásadní novinky, které Mapy.cz chystají pro své uživatele na rok 2015. V beta verzi si návštěvníci mapového portálu mohou osahat nové mapy světa, které ...
Úterý, 14 Duben 2015
20. Seznam.cz vstupuje majetkově do společnosti TopGis
(Matching tags: TopGis,GISonline,Byznys,Seznam.cz,Mapy.cz,GIS,Společnost)
Seznam.cz se stává majitelem 30% podílu ve společnosti TopGis. Zahajuje tak užší spolupráci nejen na sběru, ale i prodeji geodetických dat. Společnost TopGis nadále bude získávat data a nabízet ...
Čtvrtek, 09 Říjen 2014