E LINKX
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
ZW3D 2022
GFI

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo vylepšení

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Trimble vydal SysQue v8.0.1
(Matching tags: v8.0.1,SysQue,Opravy,Vylepšení,Aktualizace,Trimble,Revit)
Verze SysQue v8.0.1 z pro­sin­ce 2020 je kom­pa­ti­bil­ní s ak­tu­ál­ně pod­po­ro­va­ný­mi ver­ze­mi Au­to­de­sk Revit 2021, 2020 a 2019. Pro tyto tři verze budou k dis­po­zi­ci nové ...
Pondělí, 04 Leden 2021
2. Novinky vozíčků od AnyoneGo
(Matching tags: Psi,Vozíky,Hendikep,AnyoneGo,Vylepšení,SLS,Web,3D tisk)
Od října 2020 je sou­čás­tí všech vo­zíč­ků pro hen­di­ke­po­va­né pej­sky, při je­jichž vý­ro­bě hraje vel­kou roli 3D tisk, ně­ko­lik no­vi­nek. Jed­ním z vy­lep­še­ní, které kli­en­tům umož­ní ...
Středa, 14 Říjen 2020
3. Fuelio od Sygicu s novými funkcemi a změnami
(Matching tags: Pohonné hmoty,Fuelio,Náklady,Sygic,Vylepšení,Android,GPS)
Spo­leč­nost Sygic ozná­mi­la vy­dá­ní apli­ka­ce Fu­e­lio pro sle­do­vá­ní ná­kla­dů na pa­li­vo a na­je­tých ki­lo­me­t­rů pro An­dro­id. Po­pu­lár­ní apli­ka­ce včleňuje zpět­nou vazbu od roz­sáh­lé ...
Pátek, 31 Červenec 2020
4. C3D Labs přináší do C3D Toolkitu 2020 vylepšení úprav povrchu
(Matching tags: C3D Toolkit,2020,Povrchy,C3D Labs,Vylepšení,Plechy,Novinky)
Spo­leč­nost C3D Labs ozná­mi­la uve­de­ní pro­gra­mu C3D Tool­kit 2020, hlav­ní ak­tu­a­li­za­ce sady pro vývoj soft­wa­ru (SDK), kte­rou po­u­ží­va­jí vý­vo­já­ři stro­jí­ren­ské­ho soft­wa­ru. V této ...
Pátek, 17 Červenec 2020
5. Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus
(Matching tags: Bimplus,Platforma,openBIM,Vylepšení,Spolupráce,Projekty,Allplan)
Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní ...
Pondělí, 25 Květen 2020
6. ZWSOFT vydává ostrou verzi ZW3D 2020
(Matching tags: CAD,CAM,ZWSOFT,ZW3D,Novinky,Vylepšení,2020)
Od spuš­tě­ní beta ver­ze v září to­ho­to roku se do tes­to­vá­ní no­vých funk­cí za­po­ji­ly ti­sí­ce uži­va­te­lů. Nyní tedy při­chá­zí ostrá ver­ze CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, ZW3D 2020. ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
7. ZWSOFT vydává ZW3D 2020 Beta
(Matching tags: CAD,CAM,2020 Beta,ZWSOFT,ZW3D,Novinky,Download,Vylepšení)
ZW3D – CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, je nyní do­stup­né ve ver­zi 2020 Be­ta. Ob­sa­hu­je řa­du no­vých funk­cí, mj. hru­bo­vá­ní off­se­tem, pro­fi­lo­va­né pří­ru­by, au­to­ma­tic­ké kres­le­ní ...
Pátek, 27 Září 2019
8. GrabCAD Print přichází ve verzi 1.34
(Matching tags: GrabCAD,PolyJet,Novinky,Vylepšení,Print,3D tisk,Verze 1.34,SlicerFDM)
Pro uži­va­te­le FDM a Po­ly­Jet tis­ká­ren vy­šla no­vá ver­ze soft­wa­ru Grab­CAD Print. Ve ver­zi 1.31 byl jako vo­li­tel­ná mož­nost na­bíd­nut Po­ly­Jet Advan­ced Sli­cer pro 3D tis­kár­ny J750/J735, ...
Pátek, 20 Září 2019
9. InfiPoints 6.0 vylepšují interoperabilitu 3D Point Cloudu a BIM
(Matching tags: Verze 6.0,3D Point Cloud,Interoperabilita,Vylepšení,Elysium,InfiPoints,BIM,Revit)
Spo­leč­nost Ely­si­um při­da­la do ver­ze 6.0 svého soft­wa­ru In­fi­Points no­vou mož­nost pro mo­de­lo­vá­ní po­tru­bí a sta­veb pří­mo z la­se­ro­vých skenů do Au­to­de­sk Re­vi­tu. Ne­ní ...
Čtvrtek, 19 Září 2019
10. Solidworks 2020 Beta
(Matching tags: Solidworks 2020.Beta.Testování,Optimalizace,Vylepšení)
Ke stažení a testování byla uvolněna beta verze SolidWorks 2020, jež na­bí­zí řadu vylepšení pro optimalizaci vývojového procesu výrobku od kon­ce­p­tu po hotový produkt. Vylepšení výkonu ...
Pátek, 26 Červenec 2019
11. Novinky Autodesk Inventoru 2020.1
(Matching tags: Autodesk,Inventor,Vylepšení,2020.1)
Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řa­du nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2019
12. VariCAD uveden ve verzi 2019-3.0
(Matching tags: 3D CAD,Software,Stažení,2019-3.0,VariCAD,Videa,Vylepšení,STEP)
Tato verze přináší přepracovaný modul pro správu naposledy otevíraných souborů. Mezi další vylepšené funkce patří například hromadné ko­pí­ro­vá­ní a vkládání těles společně s použitím různých ...
Pondělí, 01 Červenec 2019
13. Nikon Metrology nabízí CMM-Manager ve verzi 3.9
(Matching tags: Zrychlení,Verze 3.9,Nikon Metrology,CMM-Manager,CAD,Vylepšení)
... certifikátu ASME GD&T přibyl ISO 1101:2017 GD&T s možnostmi nastavení různých profilů. Řada vylepšení se najde i pro videoměřicí systémy NEVIX a iNEXIV.  ...
Neděle, 16 Červen 2019
14. BETA CAE Systems vydává SPDRM verze 1.3.0
(Matching tags: BETA CAE Systems,Vylepšení,SPDRM,CAD,CAE,Verze 1.3.0,WildFly)
... byla vylepšení výkonu a zabezpečení, a také integrace s nástroji třetích stran (např. Aspera) pro rychlý převod dat.  ...
Středa, 05 Červen 2019
15. ZWSOFT oznamuje ZW3D 2019 SP
(Matching tags: Kusovníky,ZW3D 2019 SP,ZWSOFT,Aktualizace,BOM,Vylepšení,CAM,3D CAD)
... a exportu souborů JT, vylepšení se týká i překladače ZW3D. Aktualizována byla správa sou­bo­rů, vícenásobný export do více formátů, sdílení 3D BOM, operace spo­je­né se sestavou ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
16. CADKON+ 2019.1 na trhu – stabilita a rychlost má své jméno!
(Matching tags: Vylepšení,Stavebnictví,CADCON+,2019.1,Zvýšení rychlosti)
CADKON, legenda mezi softwarovými nástroji pro projekční kanceláře, přichází s novou přelomovou verzí 2019.1 Již tisíce spokojených projektantů využívají CADKON pro zpracování projektové dokumentace ...
Pondělí, 20 Květen 2019
17. Luxion oznámil dostupnost KeyShot 8.2
(Matching tags: Vizualizace,Software,Rendering,Vykreslení,KeyShot 8.2,Luxion,Vylepšení)
Nová verze softwaru KeyShot 8.2 obsahuje řadu vylepšení, a také pár důležitých nových funkcí a aktualizací, jež mají být základem pro očekávané vydání KeyShot 9. Patří sem off-line pauza vykreslování, ...
Úterý, 05 Březen 2019
18. VariCAD 2019-2.0 – 03. 03. 2019
(Matching tags: VariCAD,Vylepšení,Náhledy,Detaily,CAD,3D obsah,2019-2.0–03.03.2019,Podsestavvy)
... popisem. V průzkumníku Windows se také zobrazuje 3D obsah souborů. Další vylepšení jsou k dispozici u editace detailů a podsestav z prostředí sestav. Dále také oceníte vylepšení ...
Úterý, 05 Březen 2019
19. INTAMSYS oznamuje vylepšenou 3D tiskárnu FUNMAT HT
(Matching tags: Hardware,INTAMSYS,FUNMAT HT,3D tiskárny,Vylepšení)
Na veletrhu Formnext 2016 představila společnost INTAMSYS (což je zkratka INTelligent Additive Manufacturing SYStems – inteligentní systémy pro aditivní výrobu) tiskárnu FUNMAT HT, na Formnext ...
Úterý, 05 Únor 2019
20. ZWSOFT představuje ZW3D 2019 s vylepšeními produktivity
(Matching tags: CAM,Produktivita,2019,Alma CAM,ZWSOFT,ZW3D,VoluMill,Vylepšení)
ZW3D 2019 nabídne například optimalizaci práce na návrhu díky novému algoritmu, zajišťujícímu vyšší rychlost při zobrazeních, výpočtech a při odezvě. Rychlejší tedy bude přibližování, oddalování ...
Čtvrtek, 10 Leden 2019
21. SMIRT 2018 R1 s vylepšením pro plánování výroby a obrábění
(Matching tags: Obrábění,Plánování výroby,2018 R1,SMIRT,Vero Software,Vylepšení)
Vero Software přichází se SMIRT 2019 R1, přičemž tato nová verze na­bí­zí novou funkci pro kontrolu stroje a vylepšenou funkci před­de­fi­no­va­né­ho plánování automatizace. Nový modul se jmenuje ...
Sobota, 29 Prosinec 2018
22. Prosincové novinky v Onshape
(Matching tags: Onshape,Drawings,Prosinec 2018,Broken Out,Novinky,Vylepšení)
Patnáct dní po předchozí aktualizaci přichází další, větší. V oblasti CAD nabízí v Onshape Drawings možnost vytváření ořezů náhledu nebo tvorby řezů typu Broken out, připsání požadavků uživateli ...
Neděle, 23 Prosinec 2018
23. CADSoftTools vydává CADEditorX ve verzi 14
(Matching tags: CADSoftTools,CADEditorX,ActiveX,Vylepšení,Verze 14,Export,Řezy)
Nová verze ActiveX komponenty CADEditorX, rozšiřující CAD funkce, nabízí kromě oprav chyb všechny hlavní změny vydané v aktualizacích v minulých měsících, včetně nástroje pro 3D řezy. U zobrazení ...
Neděle, 23 Prosinec 2018
24. Aktualizace 3ds Max 2019.3
(Matching tags: 3ds Max,Aktualizace,Vylepšení,Autodesk,Modely,Revit,Zobrazení,2019.3)
Nová aktualizace 3ds Max přináší větší počet vylepšení při zobrazení 3D Revit modelů v 3ds Max, nový režim zobrazení, nastavení OSL a další. Pokud jde o Revit, není již nutná při importu ...
Úterý, 18 Prosinec 2018
25. Abvent Group oznamuje Artlantis 2019
(Matching tags: Artlantis,Abvent Group,Studio,Render,Optimalizace,Vylepšení,Twinmotion,2019)
Renderovací software Artlantis 2019, s vlastním vykreslovacím en­gi­nem, slučuje do jedné aplikace dosavadní Artlantis Render a Artlantis Studio, jež využívá zhruba 100 000 uživatelů ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
26. EON Reality představuje nové funkce v AVR Platform
(Matching tags: Výkon,EON Reality,Creator AVR,AVR Platform,Web Portal,Vylepšení,Nové funkce)
Nejnovější aktualizace AVR Platform od EON Reality nabízí funkce pro více uživatelů, nahrávání interakcí a spoustu dalších funkcí pro lepší správu a výkon. V nabídce novinek najdeme i internetový portál ...
Úterý, 27 Listopad 2018
27. Luxion vydává KeyShot ve verzi 8.1
(Matching tags: Verze 8.1,Výstupy,Hlášení chyb,Luxion,KeyShot,Vylepšení,HDRI)
Nová verze programu KeyShot 8.1 se soustředí na vylepšení výstupu, hlášení chyb či náhledy. Pro statické obrazy, animační snímky a kon­fi­gu­rá­to­ry je nyní dostupný 16bitový PSD výstup, ...
Středa, 21 Listopad 2018
28. Surfcam 2019 R1 s novým modulem pro aditivní výrobu
(Matching tags: Vylepšení,Aditivní výroba,2019 R1,Direct Energy Deposition,ToolStore,CAM,SURFCAM)
Nový modul v této verzi Surfcamu podporuje aditivní proces Direct Energy Deposition (přímé energetické nanášení), a díky tomu nabízí výrobní cyklus s přesným vedením laseru, jenž nanáší ...
Úterý, 06 Listopad 2018
29. Produkty Tekla ve verzi 2018i
(Matching tags: Produkty,Vylepšení,Tekla,Tedds,BIM,Stavebnictví,Structural Designer,Verze 2018i,Zdokonalení)
... Nastavit lze také panel vlastností nebo nástroje na obrazovce. Vylepšení najdeme u monolitického betonu (např. rychlejší plánování bednění), podporu IFC4 pro Pour Unit a vy­le­p­še­ný výkon ...
Neděle, 16 Září 2018
30. ZWCAD Mechanical a Architecture ve verzi 2019
(Matching tags: Verze 2019,Zjednodušení,ZWSOFT,Architecture,Mechanical,ZWCAD,Vylepšení,Nové funkce)
... důležité nové funkce a vylepšení jako Dynamic Block (dynamický blok), jenž lze vytvářet i modifikovat, funkce PDF a DWFx Underlay, Annotative Object (popisný objekt) atd. Kromě toho obsahují ...
Neděle, 16 Září 2018
31. Innovyze vydává InfoNet ve verzi 19.0
(Matching tags: Funkce,Verze 19.0,InfoMaster,NASSCO,Infrastruktura,Innovyze,Vylepšení,InfoNet)
Aplikace InfoNet je určena pro ukládání, zobrazování a analýzu kom­plet­ní­ho životního cyklu potrubí, kabelových šachet, ventilů a dalších prvků, a rovněž pro správu a optimalizaci ...
Pondělí, 23 Červenec 2018
32. Exocad představuje novou verzi DentalCAD 2.2 Valletta
(Matching tags: Exocad,DentalCAD,2.2 Valletta,Rozšíření,Stomatologie,Zubaři,Vylepšení,Nové funkce)
Společnost Exocad (sama sebe píše jen malými písmeny) před­sta­vi­la novou verzi softwaru DentalCAD 2.2 Valletta. Modul DentalCAD 2.2 Valletta má více než 30 nových funkcí a vylepšení stávajících ...
Středa, 11 Duben 2018
33. Shining 3D vydává software EinScan ve verzi 2.6
(Matching tags: Software,3D skenování,Verze 2.6,EinScan,Vylepšení)
Software EinScan ve verzi 2.6 byl donedávna testován soutěžně v beta verzi, kdy se výhercem stal uživatel z Německa, která první nahlásil problém v této verzi nalezený. Celkem ...
Čtvrtek, 01 Březen 2018
34. Service Pack 2 Beta pro ZWCAD 2018
(Matching tags: ZWCAD 2018,Service Pack 2 Beta,CADservis,Vylepšení,SP2,Nové funkce)
CADservis oznámil dostupnost dalšího Servis Packu ZWCAD 2018 SP2 Beta. V něm se opět podařilo přidat nové funkce, vylepšení a bylo opraveno přes 1000 chyb. Pro všechny uživatele ZWCAD 2018 ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
35. BricsCAD přichází ve verzi 18.2
(Matching tags: Bricsys,Novinky,Vylepšení,Verze 18.2,Bricscad)
Celkový přehled novinek BricsCAD 18.2 má čtrnáct stran, takže jen stručný výběr. V základu platformy najdeme nové funkce, nové asociativní středové čáry a středové značky pro automatizaci tvorby ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
36. Hexagon Manufacturing vydává PC-DMIS 2018 R1
(Matching tags: Hexagon MI,PC-DMIS 2018 R1,Analýza dat,Měření,Vylepšení,Strategie)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence vydává svůj měřící software ve verzi PC-DMIS 2018 R1. Umožňuje snadnou konverzi Auto­Features do bodů, nebo rychle využít výsledky měření pro nové ...
Středa, 21 Únor 2018
37. Nanosoft představil nanoCAD Plus 8.5
(Matching tags: CAD,Verze 8.5,Mraky bodů,Nanosoft,PDF,Vylepšení,nanoCAD Plus)
Koncem ledna 2018 představil Nanosoft aktualizovanou verzi známé CAD platformy – nanoCAD Plus 8.5. Nejnovější aktualizace programu nanoCAD Plus 8.5 zahrnuje intenzivní práci s mraky bodů, soubory ...
Středa, 14 Únor 2018
38. ActCAD 2019 je vybaven nejnovější technologií IntelliCAD
(Matching tags: Modelování,IntelliCAD,Vylepšení,Výkresy,CAD,Teigha,ACIS,ActCAD)
ActCAD je CAD software pro 2D výkresy a 3D modelování s nejnovější technologií IntelliCAD a kompatibilní také s technologiemi Teigha a ACIS. Nejnovější verze ActCAD 2019 využívá ...
Středa, 17 Leden 2018
39. ITC vydává IntelliCAD 8.4b
(Matching tags: Windows 10,8.4b,Fall Creators,IntelliCAD,Vylepšení,ITC,Opravy,CAD)
... výkresech, při práci s připojenými externími odkazy nebo u správy paměti. Další vylepšení zahrnují jednodušší tvorbu nových výkresů (včetně nového příkazu QNEW).  ...
Středa, 03 Leden 2018
40. I&C Energo vylepšuje projekty s řešením od Dassaultu
(Matching tags: I&C Energo,Capital Facilities,Information Excellence,Projekty,3DEXPERIENCE,Vylepšení,Dassault Systemès,Energie)
Akciová společnost I&C Energo si vybrala firmu Dassault Systèmes, aby jí pomohla vylepšit strojírenské služby v evropském sektoru ener­getiky. Společnost I&C Energo zavede průmyslové řešení Capital Fa­ci­li­ties ...
Čtvrtek, 14 Prosinec 2017
41. IMSI Design vydává DesignCAD 3D Max 2018
(Matching tags: Vylepšení,3D tisk,Rendering,DesignCAD,Vykreslování,IMSI Design,3D MAX 2018)
DesignCAD 3D Max 2018 nabízí vylepšení v oblasti 3D modelů, 2D výkresů, vykreslování a zobrazení. Tři nové příkazy vylepšují možnosti 3D tisku o kontrolu vodotěsnosti 3D modelu tělesa, kontrolu ...
Úterý, 28 Listopad 2017
42. Ultimaker Cura ve verzi 3.0 pro 3D tisk
(Matching tags: Ultimaker,Cura,3D tisk,Software,Novinky,Vylepšení,3.0)
Nová verze řezacího softwaru Ultimaker Cura 3.0 je otevřená pro doplňky třetích stran a integraci se standardními CAD programy. Klíčovými prvky této verze tedy jsou snadná integrace pracovních ...
Čtvrtek, 19 Říjen 2017
43. První servisní balíček pro SmartCAM 2017
(Matching tags: CNC,Obrábění,SmartCAM 2017,Vylepšení,Servisní balíček,SmartCAMcnc)
... Turning, Advanced Turning), výrobu a drátové řezání EDM. SmartCAM 2017 SP1 se soustředí na opravy řady nahlášených chyb, ale rovněž nabízí nová drobná vylepšení. Mezi nimi najdeme např. ...
Čtvrtek, 03 Srpen 2017
44. MachineWorks míří na EMO 2017 s novou verzí softwaru
(Matching tags: EMO 2017,Novinky,Vylepšení,8.0,MachineWorks,Obrábění)
Novinkami v MachineWorks verze 8.0 jsou např. detekce povrchů a jejich vlastností, tedy možnost najít všeobecné geometrické funkce jako válce nebo koule, případně strojové funkce, třeba vrtané ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2017
45. Vylepšení v CAD Exchangeru 3.3.1
(Matching tags: SDK,Měření,Vylepšení,PMI,CAD Exchanger,3.3.1,Java,Konvertor Parasolid)
... sestav, PMI náhledy modelů (formát JT), vylepšení analyzátorů STEP a IGES při importu (jak v jednotném, tak vícevláknovém módu), vylepšení a opravy chyb v datových formátech Parasolid, ...
Úterý, 20 Červen 2017
46. Červnové novinky v Onshapu
(Matching tags: Novinky,Vylepšení,Onshape,Drawings,Červen 2017)
Nejnovější aktualizace se soustředí především na vylepšení v Onshape Drawings, a to na základě hlasování na diskuzních fórech Onshapu. U symbolů pro svár přibyly nově ...
Čtvrtek, 15 Červen 2017
47. AutoCAD 2017 a AutoCAD LT 2017 pro Mac aktualizovány
(Matching tags: Aktualizace,Vylepšení,2017,Touch Bar,Mac,AutoCAD,AutoCAD LT)
V listopadu 2016 byl vydán AutoCAD 2017 pro Mac a nyní společně s AutoCADem LT 2017 pro Mac nabízí aktualizaci, jež zahrnuje podporu Touch Baru, vylepšení uživatelského rozhraní a funkci ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
48. ZW3D ve verzi 2017 SP
(Matching tags: 2017 SP,CAD/CAM,ZW3D,Překladač,Optimalizace,Vylepšení)
CAD/CAM řešení ZW3D pro výrobní průmysl vychází ve verzi ZW3D 2017 SP. Ta nabízí optimalizovanou stabilitu, aktualizovaný překladač a řadu nových funkcí pro fázi vývoje produktu. Aktualizovaný ...
Středa, 17 Květen 2017
49. Type A Machines vylepšuje řadu Series 1
(Matching tags: Funkce,Type A,Machines,Series 1,3D tiskárny,Vylepšení)
Výrobce 3D FDM tiskáren, Type A Machines, oznámil aktualizaci řady Series 1, a to o magnetickou a vyměnitelnou platformu BuildTak FlexPlate a funkci Adaptive Auto-Leveling. Řada ...
Pátek, 28 Duben 2017
50. OpenBoM nabízí kusovník pro výkresy Onshape
(Matching tags: Onshape,OpenBOM,Kusovník,BOM,Vylepšení)
... (BOM pro výkresy Onshape) je nová funkce, jež vylepšuje spolupráci mezi Onshapem a openBoM, kdy změny v návrhu v Onshapu se automaticky projeví v BOM. Mezi další vylepšení patří ...
Pondělí, 13 Únor 2017