Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo zuken

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. E3.series 2022 s více než 50 novými funkcemi
(Matching tags: Software,ECAD,Zuken,E3.series,Verze 2022)
Zuken ozná­mil vy­dá­ní řady E3.​series 2022, která při­ná­ší vy­lep­še­ní umo­ž­ňu­jí­cí ná­vr­hář­ským týmům vy­tvá­řet di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta s funkč­ní­mi a vý­rob­ní­mi de­tai­ly za­chy­ce­ný­mi ...
Pondělí, 05 Září 2022
2. Společnost Zuken vydává GENESYS 2021 R2
(Matching tags: REST API,Vitech,Digitální inženýrství,Verze 2021 R2,GENESYS,MBSE,Zuken)
Zuken ozna­mu­je vy­dá­ní Ge­ne­sys 2021 R2, nej­no­věj­ší ver­ze svého stě­žej­ní­ho soft­wa­ru pro sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství vy­vi­nu­té­ho spo­leč­nos­tí Vi­tech, Zuken Com­pa­ny. Ge­ne­sys je na­vr­žen ...
Úterý, 07 Prosinec 2021
3. Zuken vydal E3.series 2021
(Matching tags: Zuken,E3.series,Software,ECAD)
Zuken ozná­mil vy­dá­ní E3.​series 2021 se za­mě­ře­ním na zvý­še­ní efek­ti­vi­ty uži­va­te­lů pro­střed­nic­tvím vy­lep­še­ných funk­cí při ma­ni­pu­la­ci s ko­nek­to­ry, 3D ná­vr­hu roz­vá­dě­če ...
Čtvrtek, 05 Srpen 2021
4. Zuken oznámil vydání produktu eCADSTAR 2020
(Matching tags: eCADSTAR,2020,PCB,Zuken,ECAD,Analýzy,Simulace)
Zuken ozna­mu­je do­stup­nost soft­wa­ru eCAD­STAR 2020. S novou verzí byly do­stup­né kon­fi­gu­ra­ce nové in­ter­ne­to­vé plat­for­my eCAD­STAR pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) s při­po­je­ním ...
Pondělí, 10 Srpen 2020
5. Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR
(Matching tags: Plošné spoje,EDA,Zuken,PCB,Spuštění,eCAD­STAR)
Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019
6. Zuken představuje E³.WiringSystemLab
(Matching tags: Zuken,E³.WiringSystemLab,E3.cable,Topologie,ECAD,Kabely,Svazky,MCAD)
E³.WiringSystemLab je nové softwarové řešení, jež umožňuje op­ti­ma­li­za­ci komplexního designu kabelových svazků na základě vstupů a in­for­ma­cí o připojení z více různých zdrojů ...
Úterý, 05 Březen 2019
7. Zuken spolupracuje s firmami CADENAS a ECAD-Port
(Matching tags: ECAD-Port,Zuken,Projektová data,Knihovny,ECAD,Spolupráce,CADENAS,Komponenty)
Zuken podepsala partnerství s firmami CADENAS, předním po­s­ky­to­va­te­lem on-line knihoven komponent, a ECAD-Port, nabízející kniho­vnu elektrických komponent. Uživatelé nástrojů pro elektrické ...
Pátek, 23 Listopad 2018
8. Zuken čelí rostoucí složitosti softwarem E³.series 2018
(Matching tags: Schémata,ECAD,Elektro,Fluidní,2018,Topologie,E³.series,Zuken)
E³.series je řešení pro elektrotechnické a fluidní inženýrství. V nové verzi přichází s vylepšeními v oblastech plánováni topologie (podpora načítání a připojení instalačních prostor ...
Čtvrtek, 26 Červenec 2018
9. Zuken nabídne XJTAG DFT Assistant pro CR-8000
(Matching tags: Zuken,CR-8000,XJTAG,DFT Assistant,Ověření,Návrh,PCB,ECAD)
Společnosti Zuken a XJTAG se spojily při vylepšení produktově orientovaného 3D návrháře plošných spojů CR-8000 od Zukenu o možnost testování návrhu (design for test – DFT), jež je založena ...
Pátek, 21 Červenec 2017
10. Zuken nabízí E3.series 2016
(Matching tags: Aktualizace,ECAD,Zuken,E3.series,2016)
Nejnovější verze E3.series firmy Zuken nabízí konstruktérům prostředí pro spolupráci, spolu s řadou funkcí zvyšujících produktivitu a použitelnost individuální i víceuživatelskou. Patří ...
Úterý, 05 Červenec 2016
11. Zuken CR-8000 2016 s novými funkcemi
(Matching tags: MCAD,STEP,ECAD,Zuken,PCB,2016,Plošné,Spoje,CR-8000)
CR-8000 nabízí novou víceuživatelskou funkci pro souběžný PCB design, vylepšení správy úloh ECAD/MCAD u nativních 3D návrhů a možnost návrhy znovu použít, nebo také funkci pro dřívější validaci. ...
Čtvrtek, 09 Červen 2016
12. Zuken představuje Cadstar ve verzi 17
(Matching tags: ECAD,Plošné,Spoje,Verze 17,Etch,Factor,CADSTAR,Zuken)
Pro návrh desek plošných spojů je určen software Cadstar, jehož nová verze 17 nabízí např. vylepšení směrovacích předloh pro diferenciální páry v Trunk End Routeru, a také párování a natáčení, a požadavky, ...
Čtvrtek, 02 Červen 2016
13. Zuken CADSTAR Schematics Design Tool do 31. 3. zdarma
(Matching tags: Zdarma,Plošné spoje,Schematic,Constraint,BrowserPCB,Zuken,Capture,CADSTAR)
Společnost Zuken nabízí svůj software pro navrhování elektroniky do 31. března zdarma. Nabídka zahrnuje 68stránkový návod včetně videí, permanentní licenci podle MAC adresy či software CADSTAR Library ...
Čtvrtek, 14 Leden 2016
14. Zuken USA kupuje CAETEK
(Matching tags: USA,CAETEK,Builder,Zuken,E3.series,Harness,Kabely,Svazky,ECAD,Elektro,Akvizice)
Společnost Zuken USA, jež nabízí software pro elektrické a elektronické navrhování, oznámila akvizici firmy Caetek. Ta byla založena v roce 1976 a vyvíjí software a je prodejním partnerem ...
Pondělí, 14 Prosinec 2015
15. Zuken vydává E³.series 2015
(Matching tags: CAD,HarnessAnalyzer,2015,Zuken,E³.series,Analýza,Kabely,Svazky,ECAD)
Společnost Zuken nabízí vylepšenou verzi svého produktu pro elektrické návrhy i vylepšení pro automobilový průmysl a výrobu, např. díky spolupráci s E³.HarnessAnalyzerem (pro zobrazení a analýzu ...
Čtvrtek, 02 Červenec 2015
16. Zuken nabízí E³.HarnessAnalyzer a kupuje práva na Intedis
(Matching tags: ECAD,E³.HarnessAnalyzer,Intedis,E³.series,Cabling Designer,Zuken)
Společnost vydává E³.HarnessAnalyzer a současně kupuje intelektuální vlastnictví k elektrickým a elektronickým konstruktérským nástrojům firmy Intedis. Nový produkt, E³.HarnessAnalyzer, ...
Pondělí, 03 Listopad 2014
17. Zuken vydává E3.series 2014A
(Matching tags: Zuken,E3.series,E3.CutOut,E3.PLC Bridge,E3.cable,E3.formboard,ECAD)
Software pro elektrický návrhy E3.series od společnosti Zuken přichází v nové verzi. Novinkami jsou integrace s B&R Automation Studio, export dat pro děrovací, vrtací a frézovací stroje ...
Středa, 02 Červenec 2014
18. Produktově založené virtuální prototypování snadněji
(Matching tags: Prototypování,ECAD,Plošné spoje,Webinar,Vzdělávání,Zuken)
Na padesátiminutový webinář pod tímto názvem zve společnost Zuken dne 3. června 2014 v 15 hodin. Webinář předvede řešení produktové úrovně virtuálního prototypování, provedeného před podrobným návrhem. ...
Pátek, 30 Květen 2014
19. Zuken vydává CADSTAR 15
(Matching tags: Design,Elektro,ECAD,Plošné spoje,CADSTAR,Zuken)
CADSTAR 15 je software určený pro design plošných spojů. Jeho implementace byla zjednodušena, takže je možné jej použít v podstatě kdekoliv. P.R.Editor nyní podporuje vyvážené směrování impedance, ...
Pátek, 18 Duben 2014
20. Detekce vodičů a porušení tolerancí v návrhu kabelových svazků
(Matching tags: Kabely,ECAD,Vodiče,Kabelové svazky,Webnář,Zuken,Elektro,Vzdělávání)
Pod tímto názvem pořádá firma Zuken webinář, ve kterém se bude mluvit o tom, jak se vyhnout nákladným stažením výrobků z trhu a jejich selhání v terénu. Chyby v návrhu v důsledku ...
Čtvrtek, 13 Únor 2014
21. Zuken oznámila EDM systém pro elektrické a fluidní návrhy
(Matching tags: EDM,Zuken,Fluid,E3.EDM,E3.series,Elektro,Správa dat)
Společnost Zuken představila řešení specificky určené pro správu dat E3.series a jejich nativních formátů. E3.EDM (Engineering Data Management) je prvním řešením, které umožňuje správu nativních dat ...
Středa, 04 Prosinec 2013
22. Zuken míří na východní Evropu i ČR
(Matching tags: Software,Elektro,Pobočka,Zuken,Polsko,Krakov,Z. Durda,A. Bury)
Německo-americká firma Zuken nabízí od roku 1976 návrhový software a konzultační servis pro elektrická a elektronická zařízení. Nyní nově otevírá pobočku v polském Krakově, kde na úvod zaměstná deset ...
Pondělí, 26 Srpen 2013