Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo zw3d

Celkem nalezeno výsledků : 37.

1. Nenechte si ujít SETKÁNÍ S CADSERVISEM
(Matching tags: GONG,Ostrava,ZWCAD,Setkání,CADservis,ZW3D,Uživatelé)
Účast­ní­ky če­ka­jí 2 dny, 2 před­náš­ko­vé sály, 10 řeč­ní­ků a spo­le­čen­ský večer – 7.–8. 10. 2021, Os­t­ra­va, Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, aula GONG. Se­tká­ní bude roz­dě­le­no do dvou před­náš­ko­vých ...
Pondělí, 27 Září 2021
2. Setkání s CADservisem
(Matching tags: ZWCAD,Setkání,CADservis,ZW3D,Uživatelé,CAM,CAD)
... (CAD i CAM) i na řeč­ní­ky z řad uži­va­te­lů ZWCAD/ZW3D, kteří s budou sdí­let úspěš­né pro­jek­ty a té­ma­ta z oboru.  ...
Středa, 08 Září 2021
3. ZW3D 2022 – CAD/CAM funkce další úrovně
(Matching tags: 2022,3D CAD/CAM,CADservis,ZW3D,ZWSOFT)
ZW­SOFT oficiálně ozná­mil 14. dubna 2021 vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze kom­plex­ní­ho 3D CAD/CAM ře­še­ní ZW3D 2022. Pro Český a Slo­ven­ský trh vyjde tato verze 1. 5. 2021. Tato dlou­ho ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021
4. Jak vyhrát licenci ZWCAD nebo ZW3D na 300 dní
(Matching tags: ZW3D,Facebook,ZWCAD,CADservis,Licence)
Jed­no­du­še je po­tře­ba být na Fa­ce­boo­ku, dát Like fa­ce­boo­ko­vé strán­ce CADser­vis, na­psat do ko­men­tá­ře u to­ho­to pří­spěv­ku od­po­věď na otáz­ku: „Na co jsme spe­ci­a­lis­té?“ ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
5. Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2021
(Matching tags: Verze 2021,technology-support,ECAD,ZW3D,CAD)
Blíží se konec roku a my pro­střed­nic­tvím zprá­vy od tech­no­lo­gy-sup­port před­sta­vu­je­me novou verzi ZW3D 2021, která na­bí­zí spous­tu vy­lep­še­ní a pár no­vých funk­cí, které usnad­ní ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2020
6. Automatizace a zjednodušení projekčních procesů ve firmě JAP FUTURE
(Matching tags: Inventor,Autodesk,ZWCAD,ZW3D,CADservis,JAP FUTURE)
V roce 2018 pře­šla firma JAP FUTURE od po­u­ží­vá­ní Au­to­de­sk pro­duk­tů na ZWCAD a ZW3D. Po roce po­u­ží­vá­ní jsme se ze­pta­li ře­di­te­le firmy, pana Fryštá­ka, co je k pře­cho­du vedlo a jak jsou ...
Úterý, 07 Duben 2020
7. ZWSOFT vydává ostrou verzi ZW3D 2020
(Matching tags: CAM,CAD,2020,ZWSOFT,ZW3D,Vylepšení,Novinky)
Od spuš­tě­ní beta ver­ze v září to­ho­to roku se do tes­to­vá­ní no­vých funk­cí za­po­ji­ly ti­sí­ce uži­va­te­lů. Nyní tedy při­chá­zí ostrá ver­ze CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, ZW3D 2020. ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
8. ZWSOFT vydává ZW3D 2020 Beta
(Matching tags: CAD,CAM,Vylepšení,Download,ZWSOFT,ZW3D,Novinky,2020 Beta)
ZW3D – CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, je nyní do­stup­né ve ver­zi 2020 Be­ta. Ob­sa­hu­je řa­du no­vých funk­cí, mj. hru­bo­vá­ní off­se­tem, pro­fi­lo­va­né pří­ru­by, au­to­ma­tic­ké kres­le­ní ...
Pátek, 27 Září 2019
9. ZWORLD – Celosvětové setkání společnosti ZWSOFT v Číně
(Matching tags: ZWSim,CAD/CAM,FEM,AEC,CAE,CADservis,ZWSOFT,ZW3D,ZWCAD)
Ve dnech 28. – 29. 3. 2019 proběhlo v Guangzhou (Čína) setkání part­ne­rů a významných zákazníků ZWCAD a ZW3D. Setkání se zúčastnilo více než 300 účastníků. Mezi nimi byli partneři ...
Úterý, 23 Duben 2019
10. ZWSOFT představuje ZW3D 2019 s vylepšeními produktivity
(Matching tags: CAM,Vylepšení,ZWSOFT,ZW3D,VoluMill,Produktivita,2019,Alma CAM)
ZW3D 2019 nabídne například optimalizaci práce na návrhu díky novému algoritmu, zajišťujícímu vyšší rychlost při zobrazeních, výpočtech a při odezvě. Rychlejší tedy bude přibližování, oddalování ...
Čtvrtek, 10 Leden 2019
11. Co byste měli vědět o ZW3D 2019 Beta
(Matching tags: Software,2019,14 vylepšení,Beta,ZWSOFT,ZW3D)
V beta verzi je nyní dostupný software ZW3D 2019, nabízející čtrnáct vylepšení nebo no­vých funkcí. Prvním je vylepšení algoritmu pro ry­ch­lej­ší zpracování a výpočet u komplexních modelů ...
Úterý, 30 Říjen 2018
12. VoluMill byl kompletně integrován do ZW3D
(Matching tags: ZW3D,VoluMill,Integrace,Strojírenství,CAD/CAM,CNC,Zkrácení doby cyklu)
ZW3D v sobě nyní zcela integruje VoluMill, technologii pro vy­so­ko­ry­ch­lo­st­ní hrubování, jež zahrnuje i optimální cesty frézování a maximální odstranění materiálu. Zabudovaná technologie ...
Čtvrtek, 27 Září 2018
13. Next Boatworks spolupracuje se ZW3D
(Matching tags: Povrchy,Next Boatworks,CAD,ZW3D,Spolupráce)
CAD/CAM řešení firmy ZW3D si vybrala společnost Next Boatworks pro navrhování lodí a jejich trupů. V této oblasti se kdovíproč stan­dar­d­ně využívá jediný software pro tvorbu povrchů, i když ...
Čtvrtek, 28 Červen 2018
14. ZWSOFT nabízí 3D CAD prohlížeč CADbro 2018
(Matching tags: Prohlížeč,ZWSOFT,ZW3D,3D CAD,CADbro 2018)
3D CAD prohlížeč CADbro 2018 umožňuje anotace a analýzu dat. Stačí jeden příkaz v ZW3D a uživatelé mohou měřit různé geometrické informace. V nové verzi prohlížeče lze také automaticky ...
Středa, 13 Prosinec 2017
15. ZW3D ve verzi 2017 SP
(Matching tags: 2017 SP,ZW3D,Vylepšení,Překladač,Optimalizace,CAD/CAM)
CAD/CAM řešení ZW3D pro výrobní průmysl vychází ve verzi ZW3D 2017 SP. Ta nabízí optimalizovanou stabilitu, aktualizovaný překladač a řadu nových funkcí pro fázi vývoje produktu. Aktualizovaný ...
Středa, 17 Květen 2017
16. ZW3D 2017 - návrh forem v CAD/CAM softwaru za „pár korun“?
(Matching tags: CATIA,CAD,CAM,SolidWorks,ZW3D,PMI)
ZW3D je univerzální, hybridní modelář kombinující plochy a objem, který se už 30 let vyvíjí v Melbourne na Floridě. ZW3D je schopno pracovat i s hodně tvarově a velikostně komplikovanými modely. Stejně ...
Pátek, 16 Září 2016
17. Setkání uživatelů společnosti technology-support 2016
(Matching tags: GibbsCAM,ZW3D,technology-support,t-cimco,CAM,CAD,3D tisk,Cimatron)
Tentokrát ve dnech 3. a 4. června proběhlo v jihomoravském Zaječí setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů. Jde o místo oblíbené a všichni se sem rádi vrací. Podle data ...
Úterý, 19 Červenec 2016
18. Praktické flexibilní modelování a CNC funkce v ZW3D 2017
(Matching tags: Solidworsk,2017,CATIA,CNC,Plechy,ZW3D,Vylepšení)
Společnost ZW3D vydává ZW3D 2017, jež nabízí kompatibilnější a flexibilnější modul pro navrhování a CNC funkce plechových částí. Vylepšen byl i překladač pro snadnější výměnu dat, který ...
Čtvrtek, 08 Prosinec 2016
19. Setkání nejen uživatelů ZW3D
(Matching tags: Ostrava,Vědecko-technologický park,ZW3D,CADservis,Setkání,Uživatelé,3D CAD,CAM)
Pro uživatele a zájemce o ZW3D CAD/CAM připravila společnost CADservis akci, kde se dozvíte, co všechno se chystá a co bude obsahovat nová verze ZW3D 2017, která vyjde začátkem ...
Pondělí, 31 Říjen 2016
20. Společnost Zálesí používá ZW3D CAD/CAM
(Matching tags: ZW3D,MSV,Brno,CADservis,Konstrukce,CAD/CAM,Plasty,Elektrody,Zálesí,2016)
Akciová společnost Zálesí, závod Plasty – nástrojárna v Luhačovicích se rozhodla pro ZW3D už v roce 2014. Firma se zabývá výrobou forem pro plastikářský průmysl, vstřikování termoplastů. Vyrábí ...
Úterý, 23 Srpen 2016
21. Setkání uživatelů t-supportu 2016
(Matching tags: 1D řezný optimalizátor,t-cimco,technology-support,Uživatelé,Cimatron,Vzdělávání,GibbsCAM,ZW3D,editNC,Setkání)
Společnost technology-support pořádá svoje tradiční setkání uživatelů produktů GibbsCAM, Cimatron, editNC, 1D řezný optimalizátor, t-cimco a ZW3D v obvyklé destinaci Vinařství Nosreti, Vinařská ...
Pondělí, 23 Květen 2016
22. Provázání návrhu a pracovních postupů v novém ZW3D 2016
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,3D CAD,Simulace,Vizualizace,CAD/CAM,2016)
Společnost ZW3D přichází na trh s novou verzí svého CAD/CAM řešení ZW3D 2016. Mezi hlavní novinky patří zabudovaný překladač souborů, zajišťující snadnou výměnu dat s hlavními CAD programy ...
Pátek, 01 Duben 2016
23. Vyšla betaverze ZW3D 2016
(Matching tags: PMI,2016,Software,CAM,CAD,ZW3D,Beta)
Společnost ZW3D oznámila dostupnost verze svého softwaru ZW3D 2016 Beta. Mezi mnoha vylepšeními najdeme např. zjednodušení výrobních procesů nově přidaným PMI (výrobními informacemi o produktu). Konstruktéři ...
Pátek, 29 Leden 2016
24. Vychází servisní balíček pro ZW3D 2015
(Matching tags: Vylepšení,ZW3D,CAD/CAM,Balíček,2015,Servisní)
Společnost ZW3D vydává servisní balíček pro ZW3D 2015, obsahující přes 300 vylepšení pro malé a střední firmy. Novinkou je karta v pásu karet pro elektrody (není ve verzi Lite a Standard), vylepšený ...
Středa, 16 Září 2015
25. 3D CAD knihovna TraceParts je součástí ZW3D
(Matching tags: ZW3D,TraceParts,Knihovny,Modely,Strojírenství,CAM,CAD)
Společnost ZW3D oznámila partnerství s firmou TraceParts, které zajišťuje uživatelům ZW3D po celém světě přímý přístup do jedné z největších CAD knihoven. Software ZW3D vše v jednom (3D ...
Středa, 03 Červen 2015
26. Stovky CAD a CAM vylepšení v ZW3D 2015
(Matching tags: CNC,CAD,CAM,FastBlank,2015,Vylepšení,SimWise,KeyShot,FEA,ZWSOFT,ZW3D,Eureka)
Nová verze ZW3D 2015 přihlíží k potřebám a přáním uživatelů a nabízí kolem stovky CAD a CAM vylepšení, např. aktualizovaný překladač souborů s lepšími funkcemi pro uzdravení souboru, ...
Úterý, 17 Březen 2015
27. Vychází servisní balíček ZW3D 2014
(Matching tags: 2014 SP,Vylepšení,dwg,ZW3D,CAD,CAM,CNC)
Společnost ZW3D vydává servisní balíček ZW3D 2014 SP. Obsahuje přes 300 vylepšení v modulech CAD a CAM a jejich funkcích, např. převaděč souborů pro práci se soubory JT, novinkou je funkce ...
Čtvrtek, 18 Září 2014
28. ZW3D 2013/14 – univerzální CAD/CAM s maximální kompatibilitou
(Matching tags: ZW3D,CAD,CAM,Software,3D tisk)
Řeší potřeby konstruktérů i technologů. Díky velice výkonnému hybridnímu jádru můžete navrhovat i velmi složité plochy a tělesa. ZW3D je zároveň připraveno načíst data většiny výrobců CAD a následně je ...
Pátek, 27 Červen 2014
29. ZWSOFT vydal ZW3D CAD/CAM 2014
(Matching tags: CADservis,ZWCAD,ZWSOFT,ZW3D,CAD/CAM)
Čínská firma ZWSOFT (ZWCAD Software), dodávající CAD/CAM řešení výrobnímu průmyslu, vydala ZW3D CAD/CAM 2014. Tato nová verze byla vyvinuta podle potřeb trhu a nabízí aktualizované CAD nástroje či vylepšení ...
Středa, 12 Březen 2014
30. Britská Ogle bude využívat ZW3D
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,Ogle,Models,Prototypes,CNC,CAD,CAM)
Po náročném výběrovém procesu si firma Ogle Models and Prototypes vybrala pro modelování a CNC obrábění čínský software ZW3D společnosti ZWSOFT. Firma Ogle vznikla a vyrábí v celé Velké ...
Úterý, 26 Listopad 2013
31. Soutěž na 3D CAD návrh vozů softwarem ZW3D
(Matching tags: GrabCAD,ZWSOFT,ZW3D,3Dconnexion,Tiertime Up!,Soutěž,CAM,CAD)
... designovou soutěž. Šanci vyhrát zajímavé ceny má každý, kdo vytvoří design aut pro superhrdiny právě pomocí softwaru od ZW3D. Soutěž potrvá do 25. října, a dalšími partnery jsou kromě ZWSOFTu a GrabCADu ...
Středa, 18 Září 2013
32. ZW3D 2013 SP Beta vyjde v srpnu
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,Beta,CAD,Software,CAM)
... Nyní bylo oznámeno vydání ZW3D 2013 SP Beta na srpen. Mezi mnoha novými funkcemi a vylepšeními je podpora 64bitových počítačů a schopnost rychleji zpracovávat větší výkresy 3D návrhů. 64bitové počítače ...
Středa, 31 Červenec 2013
33. ZW3D – cenově dostupný CAD/CAM
(Matching tags: CAM,CAD,Software,ZWSOFT,ZW3D)
Je hybridní CAD/CAM, který se začal vyvíjet před 25 lety ve spojených státech a to jako VX CAD/CAM. ZW3D CAD/CAM modul může směle konkurovat i těm nejvěhlasnějším CAD softwarům na světě. Je známý ...
Středa, 17 Červenec 2013
34. Jak se daří ZWSOFTu
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,ZWCAD+,CAD,CAM)
... vlastní 2D/3D CAD řešení ZWCAD+ a plně integrovaný hybridní CAD/CAM systém ZW3D. V České a Slovenské republice má rozsáhlou uživatelskou základnu řádově tisíců zákazníků a nabízí nejen ...
Čtvrtek, 15 Listopad 2012
35. www.zwsoft.cz – nový web o ZWCADu a ZW3D
(Matching tags: CAD,ZWCAD,Web,ZWSOFT,ZW3D,CADservis)
Dne 12. ledna byl spuštěn nový web pouze o produktech ZWSOFT (ZWCAD a ZW3D) na stránkách www.zwsoft.cz. Připojte se do diskuzí, sbírejte tipy a triky, navrhujte novinky a zadávejte připomínky on-line. ...
Čtvrtek, 17 Leden 2013
36. Vítězové ZW3D Design Challenge - Holiday Edition
(Matching tags: 2012,ZWSOFT,ZW3D,Vánoce,Soutěž)
Předvánoční soutěž ZW3D Design Challenge byla výzvou pro mnoho účastníků. Každý chtěl mít šanci si ve 3D vytisknout svůj návrh. Porota ZW3D měla velký úkol vybrat vítěze. Rozhodla se na základě kvality, ...
Středa, 26 Prosinec 2012
37. ZWSOFT aktualizuje ZW3D 2011 Service Packem 1
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,SP1,MCAD,Software,AEC)
Dodavatel 2D a 3D CAD/CAM řešení pro AEC a MCAD průmysl – ZWSOFT – oznámil 26. srpna vydání prvního servisního balíčku pro ZW3D 2011. Tato aktualizace výrazně zvyšuje účinnost a použitelnost ZW3D a dokládá ...
Pátek, 02 Září 2011