SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
EFFIT

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EasyPLM

Autor článku: Pavel Mareš   

Tags: PLM

PLM řešení dostupné pro všechny
Počátkem října proběhla v kongresovém centru hotelu Darovanský Dvůr tradiční konference IT Forum pořádaná společností TD-IS. Jedním z klíčových témat byla produktová řada EasyArchiv/EasyPLM, která pokračuje ve svém dynamickém rozvoji posledních let. Původním záměrem bylo vytvořit jednoduchý systém pro archivaci a tisk dokumentace, čili jednoduchý digitální archiv. Postupem času se vlivem rostoucích požadavků zákazníků systém přeměnil na dokument management systém a dnes pokrývá svou funkčností vše, co se dá očekávat od PLM (Product Lifecycle Management – správa životního cyklu výrobku) systému.

EasyPLM může svým řešením uspokojit prakticky všechny typy zákazníků. A co je podstatné – s ohledem na svoji modularitu umožňuje rozšiřování tak, jak porostou potřeby uživatele. Lze například začít řešením správy dokumentace konstrukční skupiny, přejít na komplexní řešení technické přípravy výroby (TPV) včetně integrace s ERP systémem a na závěr přidat třeba správu obecné dokumentace celého podniku. Jak ukazují reference společnosti, lze řešení úspěšně implementovat od malých konstrukčních kanceláří s několika uživateli, až po velké firmy s multi CAx prostředím s týmy spolupracujícími na vývoji i výrobě v několika lokalitách. S ohledem na multijazykové prostředí (v současnosti dostupná česká, anglická a německá verze), mohou systém společně využívat (a již reálně využívají) i nadnárodní pracovní týmy.

Technická příprava výroby

Největší novinkou letošního roku je v rodině „Easy“ generačně zcela nová oblast TPV. Původní řešení plnilo základní poslání – vytvořit a udržet TPV data, nové řešení poskytuje konstruktérům a technologům komfort s jakým se mohou setkat jen u vysoce specialisovaných nástrojů a který těžko nalezneme u ERP systémů. Na rozdíl od specialisovaných software neřeší pouze proces zpracování TPV dokumentace, ale zajišťuje reálně „bezešvé“ propojení všech výrobkových dat mezi CAx systémem a systémem pro řízení výroby (ERP) po celý životní cyklus výrobku. Základem řešení je správa položek (nakupované, vyráběné i smíšené), které mají celou řadu modifikovatelných atributů (výrobních i nákupních). Potřebné číselníky získává zpravidla náhledem do ERP systému, stejně tak, jako řadu standardních údajů. Položky lze zakládat ručně, ale zpravidla se vytvoří automaticky na základě založení modelu v integraci CAx systému. Samozřejmostí je řada logických kontrol. Všechny položky mají svůj životní cyklus, mohou se nacházet v různých stavech, které se mění na základě workflow. Systém standardně spravuje a udržuje jednotlivé verze popřípadě varianty. Struktura vazeb mezi položkami a jejich atributy tvoří kusovníky (konstrukční, technologický, atd.). Kusovník je možné vytvářet ručně, ale zpravidla je vygenerován ze struktury modelů ve 3D CAD systému, přičemž systém zajišťuje vazbu mezi pozicí ve výkresu a v kusovníku. Zobrazit je možné běžný i inverzní kusovník v podobě seznamu nebo stromu. Po vytvoření kusovníku a jeho schválení nastává práce technologů. Ti sice nastupují již ve schvalovacích procesech (technologičnost, předpis materiálu), ale to nejdůležitější pro ně začíná nyní – vytvořit výrobní dokumentaci – postupy. Ke každé položce je možno přiřadit alternativně několik postupů, je zajištěna správa verzí, veškeré číselníky (pracoviště, nářadí, operace,…) se přebírají z ERP systému. EasyPLM může sloužit jako samostatný nástroj pro tvorbu TPV podkladů, ale nikdo nemůže přehlédnout hlavní přínos řešení – unikátní propojení mezi světem CAx a ERP, které odstraňuje činnosti bez přidané hodnoty, které tak často dokážou generovat chyby (zadávání stejných údajů do více systémů).

Schválená data (zajištění pohledů na základě platnosti od-do) se přesouvají do ERP systému pro zajištění výroby, ale tím to nekončí. Uživatelé mají prostřednictvím náhledů zajištěny aktuální informace o rozpracované výrobě a o skutečném stavu zakázek. V případě potřeby řešit jakoukoliv změnu nebo odchylku má tak každý okamžitě k dispozici aktuální informace pro své rozhodování a standardními prostředky EasyPLM je možné spustit procesy změnového řízení, které umožní nejen změny provést, ale i následně vyhodnotit a přijmout patřičná nápravná opatření. Celé TPV v EasyPLM je otevřené pro snadné uživatelské přizpůsobení pomocí C# a je možné nadefinovat v kterékoliv fázi životního cyklu celou řadu automatik a logických kontrol.

Integrace EasyPLM/Inventor

Pro uživatele byl EasyPLM vždy zajímavý svými integracemi na většinu používaných CAx systémů. Na rozdíl od řešení dodávaného výrobcem konkrétního CAx přistupuje EasyPLM k jednotlivým systémům velice podobně a je tak výhodnou alternativou pro společnosti, které nemohou být vázány pouze na jeden CAx. V každém případě bude určitě uživatele zajímat, jak „dobře“ si systém poradí právě s jejich CAx aplikací oproti nativnímu řešení. Předvedená nová verze integrace na Autodesk Inventor ukázala, že zřejmě velmi dobře. Těžko by se hledala funkčnost, kterou integrace neposkytuje a kterou by potenciální uživatel mohl požadovat. Integrace byla s ohledem na 64bitovou architekturu zcela přepracována na technologii .NET. To nejen umožnilo vyšší funkčnost a lepší uživatelský komfort, ale zejména usnadnilo vývoj a přizpůsobení pro konkrétní nasazení. Řešení umožňuje týmovou spolupráci v kontextu sestavy se selektivním „Check-out“ a s možností přepínání přístupů. Zajišťuje sdílení informací mezi modelem a výkresem a uživatelům komplexního PLM  rovněž s položkou, která je řídícím prvkem. Nikdo tak nemusí vypisovat stejné informace do různých formulářů (např. na profilovou kartu modelu a současně do rohového razítka výkresu). Samozřejmostí je generování náhradních reprezentací (DWF, PDF), integrace obsahového centra či automatické generování konstrukčního kusovníku včetně provázání výkresových pozic.

Je zřejmé, že EasyPLM je cenově dostupné řešení, které se svojí funkčností vyrovná v řadě oblastí předním PLM systémům. Je na zvážení uživatelů, zda dají přednost specialisovanému systému pro správu dat od výrobce CAx, nebo zda dají přednost otevřenému a nezávislému systému. Pokud pak někdo hledá komplexní informační systém, není problém rozšířit EasyPLM o další produkt ze stejné rodiny – EasyTechnology je ERP systém, který pokrývá prakticky veškeré procesy, které se v současném strojírenském podniku vyskytují.


Mohlo by vás zajímat: