SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM řešení ve společnosti RUBENA

Tags: PLM

PLM ve společnosti RubenaV Náchodě a Hradci Králové má gumárenský průmysl dlouhou tradici. Již v roce 1908 začal v Náchodě Josef Kudrnáč s výrobou mazadel, ucpávek a osinko-pryžového zboží. V roce 1923 přibral jako společníka Ing. Jaroslava Hakaufa...
aby společně zahájili výrobu technické pryže a postupně dalších gumárenských výrobků. V roce 1928 se cesty obou partnerů rozešly - Jaroslav Hakauf odešel do Hradce Králové, kde v roce 1929 zahajuje výrobu gumového zboží. Josef Kudrnáč v Náchodě zahájil výrobu veloplášťů a veloduší a v roce 1929 vyrobil první český autoplášť a autoduši.

Po druhé světové válce byla firma Kudrnáč přeměněna na národní podnik RUBENA a Gumovka – Ing. Jaroslav Hakauf a synové na národní podnik Gumokov Hradec Králové. Počátkem 70. let byla výroba automobilových pneumatik převedena z Náchoda do Otrokovic. Při privatizaci se oba podniky postupně staly součástí České gumárenské společnosti.

Dnešní akciová společnost RUBENA Hradec Králové vznikla v roce 1999 spojením dvou v té době samostatných subjektů, a sice firem RUBENA Náchod a GUMOKOV Hradec Králové. Společně s firmou MITAS Praha, která produkuje široký sortiment mimosilničních plášťů, je nosným podnikem České gumárenské společnosti. Tato společnost je holdingového charakteru s nejkomplexnějšín portfoliem gumárenské výroby v České republice.

PLM ve společnosti Rubena
RUBENA Hradec Králové vyrábí v provozech v Hradci Králové, v Náchodě, Velkém Poříčí a Zlíně množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to mimo jiné manžety, stírací kroužky a další typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA produkuje také pestrou paletu pryžokovových výrobků. RUBENA je velmi úspěšná v oblasti pryžotextilních výrobků, jako jsou protipovodňové stěny, hradicí jezy, těsnicí a zvedací vaky, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Významná je výroba veloplášťů a veloduší. Rozsáhlý sortiment dotvářejí pryžové povlaky válců a gumárenské směsi.
Už od počátku 90. let jsou při vývoji používány CAD/CAM systémy. Nejprve to byly AutoCADy používané v konstrukci výrobků a forem. Současně s pořízením prvních CNC strojů do naší nástrojárny v polovině 90. let bylo nutné pořídit vyšší 3D systém a byl vybrán Euclid s dodavatelem firmou Technodat. Dále byly pro vývoj, konstrukci a technickou přípravu výroby forem pořízeny CAD/CAM systémy CATIA a Pro/ENGINEER.

PLM ve společnosti Rubena
Dnes jsou při vývoji výrobků používány hlavně softwary ProENGINEER 2001 a WildFire, CATIA v. 5 a AutoCAD v. 2004, podporované výpočty metodou konečných prvků MSC.Marc a integrovaným prostředím pro výpočty, analýzu a vizualizaci dat MATLAB. Kromě dat konstrukčních vzniká v poptávkovém řízení a hlavně ve fázi vývoje i velké množství dalších dat. Tato data je velmi obtížné v běžném souborovém systému udržet aktuální s evidencí všech změn. Další problémy jsou schvalovací řízení, přístupová práva, apod. a vzdálenost jednotlivých lokalit. Je jasné, že jedinou možnou cestou, jak udržet pořádek při tak rozsáhlém sortimentu výrobků, je nasazení PLM systému.
Z výběrového řízení, které probíhalo v roce 2004, vyšla nejlépe firma TD-IS se systémem EasyArchiv. Přesvědčila nás hlavně fungující přímou integrací do všech námi používaných CAD/CAM systémů. Nemalý vliv měla i desetiletá dobrá zkušenost s touto firmou a v neposlední řadě i cena celého řešení. Implementace systému byla zahájena koncem roku 2004 a v této první části se předpokládá cca 100 uživatelů. Tato část pokryje plně dokumenty spojené s poptávkovým řízením, vývojem výrobků, konstrukcí a výrobou forem pryžových a pryžokovových výrobků a konstrukci a výrobu veloforem.

Rubena Hradec Králové
Už při výběrovém řízení byl kladen velký důraz na poptávkové a schvalovací řízení, kde je hlavní důraz kladen na časovou posloupnost a dodržování termínů. Toto se utvářelo ve vzájemné spolupráci a myslím si, že výsledek je ku prospěchu nás i softwaru EasyArchiv. Po proškolení části uživatelů a testování implementované části poptávek v druhé polovině roku 2005 se od 1. ledna 2006 rozběhl ostrý provoz poptávek. Po ustálení provozu následovala implementace dokumentace projektů. Brzy po rozběhu byl systém doplněn o Managerské výstupy a Výstup ze stavu projektů. Tento datamining nad rozsáhlou databází systému umožňuje přehledným způsobem interpretovat stav plnění jednotlivých projektů a obchodních případů a je významným nástrojem pro vhled do dění v těchto oblastech podniku. V současné době jednáme o rozšíření PLM systému EasyArchiv na ekonomický úsek – faktury a do budoucna bychom rádi takto spravovali veškerou dokumentaci i na dalších odděleních podniku.

Autor, Ing. Richard Berger, je vedoucím konstrukce SAS Rubena Hradec Králové.

Použité řešení – EasyArchiv/ EasyPLM
EasyArchiv je komplexní systém správy dokumentace, jeho rozšíření EasyPLM je plnohodnotný systém správy životního cyklu výrobků. Může být součástí komplexního informačního systému pro řízení výroby EasyTechnology, nebo může být implementován samostatně či propojen s jiným ERP systémem.
Vedle bezpečné, uživatelsky přívětivé správy dokumentů a jejich stavů a verzí disponuje řešení celou řadou integrací na kancelářské aplikace, CAx systémy, plot managementem a ERP systémy. Systém poskytuje vysoce propracovanou podporu pro technickou přípravu výroby (položky nakupované/vyráběné, kusovníky (konstrukční, technologický, atd.), technologické postupy, normy, nástroje, stroje, atd.).
Systém je založen na architektuře klient/server a podporuje dnes standardní platformy WINDOWS a WEB. Lze jej nasadit i v distribuovaném prostředí s automatickou i on-demand replikací. Otevřenost systému umožňuje pomocí speciálních nástrojů a skriptování v C# jeho snadnou úpravu a nasazení dle požadavků. Grafické workflow je natolik jednoduché a obecné, že umožňuje zákazníkům nastavení a sledování všech firemních procesů vlastními pracovníky (včetně využití skriptování). Schvalovací a změnové procesy jsou přednastaveny tak, aby respektovaly požadavky jakosti.
Řešení je nasazeno u několika desítek různě velkých zákazníků z rozličných oblastí, převážně pak u strojírenských firem. Je vyvíjeno a na českém trhu podporováno firmou TD-IS. Podrobnosti možno nalézt na www.td-is.cz.


Mohlo by vás zajímat: