SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
EFFIT

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CADstudio CSlink – integrace CAD a ERP

Tags: CAD Studio | CHD | CSlink | ERP | PDM

cadstudio-01Aplikace propojující CAD či PDM software s firemním informačním systémem

Software CADstudio CSlink zefektivňuje práci konstruktéra a výměnu informací uvnitř firmy. CSlink je zákaznický software umožňující těsnou integraci CAD či PDM aplikace a informačního systému. Konstruktérovi CSlink významným způsobem zefektivní práci při kompletním popisu komponent a přenosu kusovníku pro účely dalšího zpracování, vše přímo z prostředí CAD, aniž by bylo nutné spouštět ERP.

Konkurenční tlak nutí výrobní společnosti k urychlování inovací i okamžité reakci na požadavky zákazníka – při revizích výrobků i přípravě nabídek. Vzájemné propojování systémů pro navrhování, správu produktových dat a plánování podnikových zdrojů je dnes nejen nutností, ale také přímou cestou, jak zkvalitnit, urychlit a zlevnit podnikové procesy i samotnou výrobu. Díky technologiím digitálních prototypů, CAD a PDM řešením Autodesk a nástrojům systémové integrace firmy CAD Studio lze navíc implementaci zvládnout snadno a rychle.

 

Používáte již systém pro správu dat o výrobku (PDM) a zajímá vás, kde hledat další rezervy? Propojte jej s nástrojem pro plánování podnikových zdrojů (EPR) a uvidíte, jak výrazně se zlepší komunikace mezi konstrukcí, výrobou, nákupem, prodejem a dalšími odděleními. Historicky se oba systémy vyvíjely odděleně, a dodnes proto bývají pod správou různých částí organizace. Existuje ale mnoho oblastí, kde se jejich funkce překrývají – například u kusovníků. Často používaný systém ručního přepisu zde kromě duplicitní práce přináší i velké riziko nákladné chyby.

cadstudio-02

Použití CSlinku

CSlink se skládá ze dvou linkovacích utilit (submodulů), které jsou důsledně přizpůsobeny požadavkům zákazníka:

  • CSlink Editor
  • CSlink Exporter

Z tohoto členění vyplývá použití CSlinku ve dvou fázích:

  • přenos atributů z číselníku položek do komponenty v CAD dokumentu
  • kontrola zpracovatelnosti a přenos kusovníkových vazeb do ERP

CSlink je tedy provázán s agendou vyráběných a nakupovaných položek a modulem pro přípravu či plánování výroby.

První fáze je realizována prostřednictvím CSlink Editoru, jenž umožňuje přístup k číselníkům položek z prostředí CAD. Pokud je to požadováno, lze pomocí tohoto nástroje také vytvořit novou položku.

V rámci tohoto přístupu lze zobrazit různé údaje (stav skladu, cena, nedokončená výroba, atd.). Po výběru příslušné položky jsou automaticky a bez zásahu uživatele předem stanovená data přenesena do CAD dokumentu. Konstruktér má tedy možnost (aniž by opustil prostředí CAD) ovlivnit např. nadnormativní zásoby, cenu, aj. a je rovněž prvním, kdo zjistí, že potřebné množství na skladě chybí nebo že položka ještě není vůbec ve skladové evidenci.

CSlink Exporter provádí kontrolu údajů CAD komponent z pohledu kompletnosti a zpracovatelnosti a přenáší kusovníkové vazby do odpovídajícího modulu informačního systému. Způsob a rozsah kontrolovaných údajů (povinné/doporučené) si zákazník definuje na základě svých potřeb.

Ovládání

Výhodou je velice jednoduché ovládání prostřednictvím funkčních tlačítek umístěných ve formulářích CSlink Editoru, resp. CSlink Exporteru.

Připravenost pro další úpravy

Vzhled editačních formulářů CSlinku, rozmístění a funkce tlačítek je upravena na základě potřeb zákazníka. Rovněž tak i rozšíření o další funkce CSlinku mimo uvedené standardní funkce je prováděno dle konkrétních požadavků zákazníků.

Propojení CAD a ERP v praxi

Tým CAD Studia má za sebou úspěšné realizace propojení dat o výrobku s informačními systémy jako ABRA, ALTEC, Axapta, Helios Orange, HoC, MAX, SAP, Sysklass, SQL Ekonom, TPV2000, VARIO nebo WAM S3. Ty jsou založeny na databázích MS SQL Server, Oracle, Paradox, dBASE, MS Visual FoxPro, MS Access i MS ODBC. Na druhé straně stojí populární CAD nástroje zastřešené PDM řešením Autodesk Vault (Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD ad.). Propojit lze libovolné další ERP systémy s API rozhraním.

Konektivita těchto systémů může být zajištěna od rozsahu jednoduché off-line synchronizace z Vaultu do ERP systému až po přímou komunikaci mezi databázemi obou systémů s uživatelskými dialogy na straně CAD/PDM uživatele.

cadstudio-03

Cena

Stanovení ceny je pro každého zákazníka individuální, proto kontaktujte CAD Studio pro vypracování nabídky implementace propojení vašeho CAD systému a ERP systému.


Mohlo by vás zajímat: