SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM systémy do ČR teprve vstupují

Autor článku: www.plmmonitor.cz   

Tags: PLM | PLM monitor | Výroba

plm ilustracniNa jaře 2015 proběhla 1. vlna PLM monitoru, výzkumného projektu, který sleduje situaci v oblasti řízení životního cyklu výrobku u výrobních společností v České republice. Výzkum byl zaměřen na řízení předvýrobních procesů v automobilovém průmyslu. Výsledky ukázaly, že PLM systémy do ČR teprve vstupují. Pouze 13% dodavatelů v automobilovém průmyslu má k řízení životního cyklu výrobku integrovaný PLM systém.

 

PLM systém – pro řadu výrobců zatím neznámý pojem

Ačkoliv PLM systémy jsou dnes v zahraničí relativně běžné, v českých podmínkách o nich většina výrobních podniků neví, nebo ví jen velmi málo. Se samotným pojmem PLM systém nebo systém pro řízení životního cyklu výrobku se nesetkala téměř polovina technických ředitelů v automobilovém průmyslu. Další třetina sice pojem zaznamenala, ale nic bližšího o těchto systémech neví.

Třetina dodavatelů do automotive stále řídí předvýrobní procesy „historickým“ způsobem

Zhruba třetina dodavatelů v automobilovém průmyslu spravuje technickou dokumentaci o výrobcích v adresářových strukturách na serverech či lokálních počítačích, změnové a schvalovací procesy řídí neelektronicky pomocí oběžníků (papíry, e-mail, excel…) a informace o aktuálním stavu a průběhu projektu získávají telefonickým či e-mailovým dotazováním nebo ze zápisů z projektových porad. Softwarové aplikace využívá pro řízení předvýrobních procesů cca polovina výrobců a pouze 13 % má implementovaný integrovaný PLM systém.


Řešení předvýrobních procesů

Uživatelé PLM systémů jsou spokojenější s řízením procesů v předvýrobních fázích

Průzkum prokázal, že podniky, které mají systémové řešení pro předvýrobní procesy v podobě PLM, dokáží lépe řídit projekty a zvládají lépe procesy změnového a schvalovacího řízení. PLM systém pomáhá také při správě technické dokumentace a jejím předávání, zkracuje čas strávený na projektových poradách a v neposlední řadě pomáhá podnikům dosahovat lepších výsledků při zákaznických auditech.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podniky, které mají implementovaný PLM systém, dokáží nejen efektivněji řídit předvýrobní procesy, ale jsou v tržním prostředí více konkurenceschopné, dokáží rychleji reagovat na požadavky svých stávajících i potenciálních zákazníků a díky tomu jsou jejich obchodní výsledky lepší ve srovnání s konkurencí.


Ve kterých oblastech řeší podniky závažnější problémy?
Procenta firem, které řeší v dané oblasti středně závažné či velké problémy

O projektu PLM monitor:

PLM monitor je výzkumný projekt, který sleduje situaci v oblasti životního cyklu výrobku u výrobních společností v České republice a zjišťuje, jak firmy tuto oblast řeší. 2x ročně se dotazování účastní techničtí ředitelé středně velkých a velkých výrobních firem v ČR. Na jaře 2015 se první vlny výzkumu zúčastnilo 151 technických ředitelů z náhodně vybraných výrobních firem z oboru dodavatelé do automobilového průmyslu. Díky náhodnému výběru lze výsledky považovat za reprezentativní a zobecnitelné pro zkoumanou cílovou skupinu.

Projekt prostřednictvím výzkumné agentury B-inside realizuje společnost DYTRON, strategický partner pro oblast průmyslového softwaru, která se specializuje na 3D a PLM řešení.

Více o projektu na www.plmmonitor.cz.


Mohlo by vás zajímat: