Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UtilityReport přichází s dalšími novinkami

Autor článku: Redakce   
Pátek, 20 Listopad 2020 12:57

Tags: HRDLIČKA | MAWIS | MX Master | Portal | Sítě | Stavebnictví | UtilityReport

UtilityReportPlá­no­vá­ní stav­by je kom­pli­ko­va­ný a ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces pro všech­ny zú­čast­ně­né. Pro­to spo­leč­nost HRD­LIČ­KA při­šla před 10 le­ty se služ­bou Util­i­tyRe­port, kte­rá umož­ňu­je pro­ces tý­ka­jí­cí se vy­jád­ře­ní k exis­ten­ci sí­tí vy­ří­dit on-line a po­mo­cí je­di­né­ho for­mu­lá­ře. Služ­ba Util­i­tyRe­port je prů­běž­ně vy­lep­šo­vá­na, pro­to v pos­led­ní do­bě při­by­la řa­da no­vi­nek, z nichž ně­kte­ré jsou již v pro­vo­zu a u dal­ších se v brz­ké do­bě plá­nu­je je­jich spu­š­tě­ní.

UtilityReport funguje již 10 let a je součástí portálu MAWIS (na němž najdete také další služby využitelné ve stavebním řízení). Za celou dobu fungování bylo přes UR podáno více než 1,8 miliónu žádostí a je do něj zapojeno více než 500 měst a 9 krajů. Díky spolupráci s kraji může uživatel skrze veřejný přístup podat až tři hromadné žádosti za rok zcela zdarma.

Hromadná žádost o vyjádření k existenci sítí se podává kompletně skrze webovou aplikaci

S aplikací se pracuje velmi jednoduše. Stačí navštívit webový portál MAWIS, kde se v případě první návštěvy zaregistrujete a jako přihlášený uživatel vstoupíte do aplikace UtilityReport, kde vyplníte formulář s osobními údaji, informacemi o stavbě a následně zakreslíte zájmové území. Na základě těchto informací pak UtilityReport vygeneruje seznam dotčených subjektů a hromadně pro ně připraví žádosti. U subjektů, které umožňují elektronický příjem, se žádost odešle automaticky. U těch ostatních jsou žádosti připraveny k odeslání e-mailem nebo vytisknutí.

UtilityReport je napojen na Portál občana

Společnost HRDLIČKA aplikaci neustále vylepšuje. Mezi ty výrazné změny patří především napojení na Portál občana. UtilityReport se stal první službou, která slouží pro občany České republiky, ale vznikla mimo státní sektor. Díky tomuto napojení se mohou občané zainteresovaných krajů přihlásit do UtilityReport přímo přes Portál Občana. A to velmi jednoduše bez nutnosti vyplňování identifikačních údajů, jelikož tyto informace se přebírají právě z portálu.

S rokem 2020 přichází spousta dalších novinek

S prací na UtilityReport se nezahálí ani během tohoto roku. Jen během zimy a jara přibylo hned několik dalších funkčností a vychytávek.

Nově tedy můžete využít:

  • výběr parcel z otevřených dat RÚIAN,
  • nahrání zájmového území ve formátu DXF,
  • seznam dotčených parcel s proklikem do katastru nemovitostí,
  • výpis dotčených parcel do protokolu a žádosti,
  • přidání mapových podkladů do mapového okna žádosti pro přípravu projektu.

Proměnou prošla také domovská stránka aplikace, kde nyní najdete spoustu návodů a určitě se bude hodit i vyskakovací okno, které vás přehledně informuje o všech novinkách a změnách přímo v rozhraní aplikace.

Hrdlička: Naší vizí je digitalizace stavebního řízení

UtilityReport je neustále vylepšován a celý tým usiluje o to, aby aplikace fungovala jako profesionální služba stavebníkům, státu, ale i široké veřejnosti. Cílem je zjednodušit jinak časově a legislativně náročné procesy ve stavebním řízení a pokrýt dostupností aplikace celou Českou republiku.

www.hrdlicka.cz
info@hrdlicka.cz


Mohlo by vás zajímat: