Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ARCHline.XP 2009

ARCHline.XP 2009V nové verzi byla zcela přepracována podpora hardwarové akcelerace, systém ovládání úchopových značek a souhra mezi jednotlivými výkresy projektu. Největší změny doznala tisková sestava, kde je již podporován zcela dynamický tisk. Samozřejmě přibyly nové funkce.

Zrychlení grafického rozhraní

ARCHline.XP nyní nabízí uživateli pro zobrazení 2D výkresů a 3D pohledů odlišný technologický základ, než měly předchozí verze. Nově podporuje také technologii Microsoft – DirectX.

ARCHline.XP 2009 pomocí DirectX může využít efektivně schopnost grafické karty, což je nejdůležitější zařízení pro zobrazení. Grafický procesor je schopen převzít náročné úkoly na výpočetní výkon, což dosud zatěžovalo hlavní procesor. Tím se otevřel prostor pro výrazné zrychlení práce na velkých a složitých projektech se spoustou detailů.

ARCHline.XP 2009

Nový typ zobrazení poskytuje i nové funkce:

  • vyhlazení hran (antialiasing) výkresů,
  • několik stupňů rozlišení textur v pohledech,
  • nové vizuální efekty (např. X-Ray – průhlednost), atd.

Průchody a průlety

Obsah 3D pohledu si v ARCHline.XP 2009 můžete zobrazit pomocí nových nástrojů – Průchod a Průlet. Tyto nové funkce vám pomohou k realistickému předvedení modelu. Můžete procházet budovou jako ve skutečnosti. Nastavení perspektiv se tímto výrazně zjednodušilo. Ve spojení s touto funkcí můžete použít i editaci a měnit různé prvky ve virtuálním modelu, tak jako byste stáli ve skutečném prostoru.

ARCHline.XP 2009 - průlet

Dynamický tisk

Nové rozšíření tiskové sestavy v ARCHline.XP 2009 zajistí pohodlné a pružné úpravy při vkládání části výkresů v různých měřítcích.
Po umístění výkresu do tiskové sestavy je možné libovolně upravit ohraničení. Například v průběhu práce je zapotřebí rozšířit obsah výkresu na tiskové sestavě nebo naopak je nutné jej oříznout. Tuto situaci je nyní možné lehce zvládnout pomocí nových funkcí tiskové sestavy.

Google 3D Warehouse – přímé napojení

Google 3D Warehouse je volný servis firmy Google, odkud kdokoliv může zdarma stáhnout a používat publikované 3D modely. Google 3D Warehouse je nepřetržitě rostoucí databáze modelů, které mohou být použité v projektech ARCHline.XP. Naleznete zde širokou škálu různých modelů, včetně budov, nábytku, vozidel, lidí, stromů a mnoho dalších ostatních modelů.

Od verze ARCHline.XP 2009 je snadné používat tuto databázi. ARCHline.XP 2009 je integrován s internetovým portálem Google 3D Warehouse. V praxi to znamená, že se z ARCHline.XP spojíte přes internet s databází Google 3D Warehouse a stáhnete si požadované modely, například nábytku. Při umístění modelu do projektu ARCHline.XP se automaticky vytvoří 2D symbol a celý model se uloží do požadované knihovny, takže jej můžete později použít v jiném projektu nebo modifikovat.
Všechny modely z Google 3D Warehouse vložené do ARCHline.XP umožní i následné změny materiálů.

ARCHline.XP 2009 - napojení na Google 3D Warehouse

Studie oslunění

ARCHline.XP 2009 nyní poskytuje nástroj pro provedení průzkumu oslunění budov nebo jejich místností. Výhodou funkce je zobrazení slunečního svitu v časových úsecích, v názorné grafické formě.

V případě, že není řádný sluneční přístup (z důvodů zastínění budovou nebo jinými objekty), můžete snadno rozhodnout o modifikacích podle vytvořené studie.
Další výhodou je použití oslunění v jakékoliv fázi návrhu. Takže můžete připravit návrh se stejným efektem na objemovém modelu, na projektu pro stavební povolení nebo na prováděcím výkrese.

ARCHline.XP 2009 - studie oslunění

Správa objemového modelu budovy

V ARCHline.XP 2009 je možnost určit objem budovy ve vizuální formě. Ve velkých hustě obydlených městech s velkými zastavěnými plochami je důležité maximalizovat zastavěný objem podle předpisů. V ARCHline.XP 2009 můžete určit velmi jednoduchou cestou největší dostupný prostor pro stavbu, na základě maximálního objemu, který je v souladu s místními předpisy výstavby (například pro oslunění/zastínění).

Z nových nástrojů určitě zaujme Příhradový nosník jako nový konstrukční prvek. Tento prvek je možné spravovat jako jeden objekt nebo je možné jej rozdělit na jednotlivé pruty.
Otvorové prvky v prosklených stěnách nebo zavěšených fasádách sledují konstrukční prvky prosklení.

ARCHline.XP 2009

Další nové funkce a nástroje vylepšují modelační schopnosti (vytažení 2D entit, obraz na zdi, kolmé pohledy interiérových zdí), správu programu (nový manažer knihoven, skupinové ovládání hladin, nová paleta Náhled, nový systém obnovy projektu) a samozřejmě konstrukční možnosti (správce výměny 2D symbolů a 3D stavebních modulů, nové ovládací značky pro všechny prvky, rozšíření možností pro technický stín, nastavení obrysu vrstev u vícevrstvých konstrukcí).

ARCHline.XP 2009

Nová verze ARCHline.XP 2009 nabízí i verzi pro obecné kreslení ve 2D a verzi určenou speciálně pro interiéry.