Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vítězové soutěže REVIT OPEN 2008

Autor článku: Karel Heinige   

Revit Open 2008Slavnostní vyhlášení druhého ročníku soutěže REVIT OPEN za rok 2008 spojené se slavnostní vernisáží proběhlo 5. března 2009 na půdě Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze. Společnost Autodesk zde společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) seznámila účastníky s výsledky této studentské architektonické soutěže. Tématem byl návrh energeticky soběstačného a ekologického objektu pro meteorologickou stanici v CHKO Králický Sněžník a na pomyslném vrcholu stupňů vítězů stanuli studenti z Fakulty architektury (FA ČVUT v Praze) - Martin Prokš a Marek Přikryl, kteří zvítězili se svým návrhem specializované vědecké stanice s nepřetržitým celoročním provozem.

Soutěžícími byli stejně jako loni studenti a čerství absolventi vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením z České a Slovenské republiky. Zadáním bylo vytvoření nejlepšího ideového návrhu soběstačného a ekologického objektu meteorologické stanice v lokalitě s nádhernými panoramatickými výhledy na pohoří Králického Sněžníku, Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Návrh objektu měl zohlednit minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a směřovat k projektu nízkoenergetickému domu. A protože jde o soutěž Autodesku, byly studie 3D modelů vytvářeny v softwarových řešeních této firmy, konkrétně v aplikacích Revit Architecture, AutoCAD Architecture a vizualizace v Autodesk 3ds Max.

zleva doprava: 1. místo - Martin Prokš a Marek Přikryl – Fakulta architektury (FA ČVUT v Praze), 2. místo - Kateřina Dvořáková – Fakulta architektury (VUT v Brně), 3. místo - Zdeněk Chmel a Jan Kokeš - Fakulta architektury (VUT v Brně)
zleva doprava: 1. místo - Martin Prokš a Marek Přikryl – Fakulta architektury (FA ČVUT v Praze),
2. místo - Kateřina Dvořáková – Fakulta architektury (VUT v Brně),
3. místo - Zdeněk Chmel a Jan Kokeš - Fakulta architektury (VUT v Brně)

V rámci soutěže byla hodnocena následující hlediska:

  • architektonické hledisko a schopnost objektu plnit požadovaný účel (45 %),
  • technické, konstrukční a materiálové řešení, tepelné ztráty (výpočet), energetický systém (grafické schéma), zdravotechnika (zdroj vody a likvidace), ekologie provozu (30 %),
  • softwarové řešení (15 %),
  • bonus za preciznost zpracování v softwaru Revit (10 %).


V každé soutěži je důležitá porota. Ta letošní zasedla a hodnotila přihlášené práce v následujícím složení. Jejím předsedou byl Ing. Patrik Minks z Autodesku, architektonické řešení hodnotili Ing. arch. Hana Seho a Ing. arch. Josef Mádr, oba z FA ČVUT, technické řešení doc. Ing. František Kulhánek, CSc. a Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., oba z FSv ČVUT, a softwarové řešení doc. Dr. Ir. Henri Hubertus Achten, FA ČVUT, a Ing. arch. Vladimír Balda, TU Liberec.

Verdiktem poroty se vítězným návrhem stal dům věžového aerodynamického tvaru, který by měl velmi dobře odolávat zatížení větrem a sněhem. Jeho celé nejvyšší patro věže slouží jako pracoviště meteorologů, ze kterého je 360° výhled do okolní krajiny. Porota ocenila stavebně technické řešení. Nosnou dřevěnou konstrukci zde doplňuje sendvičový plášť, který pokrývají titanzinkové šablony. Elektrickou energii z větší části dodává malá větrná elektrárna, hlavním zdrojem tepla je tepelné zemní čerpadlo, doplněné solárními kolektory. Úsporně a s vyjasněnou koncepcí je řešen zdravotechnický systém budovy.


1. cena Vítězové soutěže obdrželi cenu ve formě softwarových licencí.

Objekt je nepodsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním podlaží je garáž, technická místnost, sklady a údržbářská dílna. Ve druhém podlaží je vstup přes závětří a zádveří a jednoduchá ložnice. Ve třetím je kuchyňka a kancelář vedoucího stanice. Poslední patro, jak už bylo zmíněno, je pracoviště s 360° výhledem okny a s balkonem.

„Návrh meteorologické věže nabízí zajímavou architekturu podepřenou kvalitním stavebně technickým řešením. Na objektu je třeba ocenit jeho jednoduché a energeticky optimalizované tvarové řešení, které do jisté míry reaguje na tvarosloví vojenského opevnění z 30 let, nacházející se v této příhraniční krajině.“
Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT


1. cena

Druhé místo této anonymní ideové studentské soutěže obsadila studentka Kateřina Dvořáková z Fakulty architektury VUT v Brně. Podle jejích slov vychází tvar a dispozice domu z myšlenek předválečného opevnění, ale reaguje na nové možnosti, čímž se stává lehčím a vzdušnějším místem nabízejícím kromě dobrého výhledu i příjemné pracovní prostředí domáckého charakteru. Prý se objekt už nemusí schovávat pod nánosem zeminy. Nevím, ale to skrytí mi připadá více spjaté s přírodou.


2. cena Kateřina Dvořáková – Fakulta architektury (VUT v Brně)


2. cena

Třetí místo obsadila dvojice Jan Kokeš a Zdeněk Chmel, rovněž z FA VUT v Brně. Objekt jejich meteorologické stanice je tvořen dvoupodlažní podnoží zapuštěnou do terénu, ve které jsou technické místnosti, sklady a garáž. Ve druhém částečně zapuštěném podlaží jsou dva pokoje s příslušenstvím a denní místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením. V nadzemní části připomínající ozdobně oloupaný pomeranč je kancelář vedoucího stanice a pozorovací stanoviště s přímým výstupem na ochoz.


3. cena

U všech návrhů se objevila řešení energetické soběstačnosti, výroba elektrické energie fotovoltaickými články nebo větrnými elektrárnami, vytápění a ohřev tepelnými čerpadly nebo solárními panely. Velké množství dalších informací a online katalog prací naleznete na www.revitopen.cz.

Autoři nejlepších návrhů po zásluze získali ceny ve formě softwarů Autodesku, notebooku a digitálních fotoaparátů. Zvláštní cenu MOLABu, Kabinetu modelového projektování FA ČVUT, získali Tomáš Lindovský, Martin Stára a Kamil Štajgl z FA ČVUT za použití netradičních přístupů a neobvyklého řešení.


zvláštní cena

Ohlasy z Autodesku

„Tento ročník REVIT OPEN byl ve znamení velkého nárůstu zájmu soutěžících. Přes vysokou náročnost zadání nás velmi potěšila úroveň odevzdaných prací. Vítězové soutěže navíc díky týmové spolupráci dokázali nejlépe sladit architektonický návrh a funkčnost objektu s vysokými požadavky na soběstačnost a ohleduplnost vůči okolí.“
Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení

„Soutěž REVIT OPEN je úspěšným zosobněním akcentů, které se Autodesk snaží široce rozvíjet. Jedná se především o vzdělávání a přístupu studentů k nejmodernějším technologiím a na druhé straně o podporu projektování a výstavby s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Soutěžní návrhy poukazují na potěšitelný fakt, že architekti, inženýři a odborníci z oblasti stavebnictví dokáží s pomocí technologií Autodesku efektivněji vytvářet trvale udržitelný svět.“
Luděk Hrdina, marketingový manažer pro oblast stavebních řešení

Ohlasy z redakce CADu

Asi nejzajímavěji na nás zapůsobil projekt Jana Kokeše a Zdeňka Chmela, který získal od poroty 3. místo. Ve vizualizaci je výborně zasazený do přírody a nijak z ní neční. Na druhou stranu ale nevíme, jak by takováto stavba vypadala v zimě, při vyšší pokrývce sněhu.
Z hlediska plánovaného využití pro nás byl jedničkou projekt Tomáše Lindovského, Martina Stáry a Kamila Štajgla, který ocenil MOLAB. Jako jediný totiž neopomněl zaznamenat skutečnost, že pro plánované použití bude potřeba telekomunikační technika s příjmovými a vysílacími anténami. Ty na vizualizacích ostatních projektů nenajdete a docela by nás zajímalo, jak by se jejich nutné použití projevilo na vzhledu vyprojektovaných budov. Kde vezmou bez antény signál z internetu lidé sedící u počítačů v nejvyšším patře vítězného projektu?

 

Я "Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області"не хотел бы, Франциско, "Статистичний аналіз виробництва соняшника в Зміївському районі Харківської області"чтобы к этому делу "Статистичний аналіз продуктивності та валового приросту молодняку великої рогатої худоби та тварин на відгодівлі"было привлечено внимание общественности.

Подобно "Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва"многим лосям и вапити, "Статистичний аналіз урожайності картоплі"он вздрогнул и слегка "Статистично-економічний аналіз і прогнозування ефективності виробництва озимої пшениці (за матеріалами агрофірми 'Відродження' Васильківського району Дніпропетровської області)"занервничал.

Билл полагал иначе, что "Статистичний аналіз урожайності кормових культур"и высказал вполне внятно.

Здорово, чучело, произнесла "Стахиботриотоксикоз"она.

Удивительно, что вы обо "Стволы охотничьих ружей"мне не "Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи"слышали.

Его сиятельство находится в саду, сэр.