Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prostorová krajina pro bydlení

Tags: Autodesk

Revit Architecture od firmy Autodesk je bezesporu užitečný produkt, ve kterém vznikají i u nás zajímavé projekty, s jejichž konkrétními výsledky se můžeme běžně setkávat v reálném životě, aniž tušíme pozadí vzniku. V architektonické kanceláři Jiran Kohout architekti se právě na tomto softwaru zrodil bytový komplex Jeseniova v Praze 3.

Nový komplex ve staré zástavbě

Projekt čtyř bytových domů Jeseniova je situován na hraně zástavby Žižkova, typické pražské čtvrti 19. století. „Parcela, na které jsme projektovali tento soubor o více než sto bytových jednotkách, bezprostředně sousedí s parkem Parukářka na hřbetu Vrchu sv. Kříže,“ charakterizuje na úvod Ing. arch. František Štáfek, jeden ze spoluautorů projektu. Urbanistická struktura byla v místě výstavby narušena plošnou sanací několika bloků v 80. letech 20. století a jejich nahrazením panelovými domy, výrazně převyšujícími běžnou výškovou hladinu původní zástavby. Proto architekti volili urbanistický koncept, který se přizpůsobuje charakteru klasické žižkovské zástavby. Zároveň ale usilovali, při naplnění podmínek územního plánu, o volnější interpretaci městského bloku. „Snahou bylo vnést do komplexu prvky moderního bydlení, maximálně využít světlo, slunce a propojení s přírodními prvky. Jistá forma hravosti pak je reakcí na masívní protější frontu unifikovaných panelových domů,“ ozřejmuje architekt Michal Kohout celkový koncept. Výtvarný výraz je založen na tvarování objektů ve vztahu k městu a k parku Parukářka. Významnou roli v členění objektů hraje prolamování a natáčení objemů v horizontálním směru k atraktivním výhledům a předstupování či naopak „uskakování“ hmoty ve vertikálním smyslu pro vytvoření různě orientovaných teras, lodžií a balkónů. Tato až organická tvarová různorodost vytváří „prostorovou krajinu“ navazující na výrazný prvek parku Parukářka. Nedílnou součástí řešení jsou sadové úpravy, propojující vnitroblok s parkem.

Autonomní tvarování domů

Hmotová skladba čtyř domů je pak jakousi hrou na individualizaci či propojení čtyř základních hmot samostatných sekcí domu. Smyslem bylo nechat celý areál vyznít jako jednotnou kompozici, přitom však umožnit jednotlivým sekcím autonomní tvarování dle momentální potřeby natočení ke světlu, slunci a výhledu. „Po mnohaletých zkušenostech s prací v AutoCADu je tento projekt vůbec první zkušeností našeho ateliéru se softwarem Revit Architecture. Jsme přesvědčeni, že budoucnost a úspěch architektonické práce leží právě v efektivnější produkci výkresové dokumentace a obecně úspoře času našich architektů. Proto jsme se pustili novou cestou a na projekt nasadili Revit,“ říká Ing. arch. František Štáfek. Ten byl hlavním odborníkem na implementaci nového softwaru do práce ateliéru. Po přibližně roční zkušenosti hodnotí jeho hlavní přínos především v časové úspoře. „U projektu bytového komplexu Jeseniova jsme řešili poměrně složité tvarování půdorysů a fasád, pro které je program Revit podle mne vhodným nástrojem. Umožnil nám rychlé vizualizace různých variant fasád a mohli jsme operativně měnit dispozice podle toho, kudy se ubíraly naše úvahy,“ dodává architekt Štáfek.

Tvar & funkce

Organické tvarování vnějšího pláště komplexu bylo výsledkem snahy o optimální světelné podmínky, bezprostřední přirozené propojení vnitrobloku se zelení parku Parukářka a zejména optickou maximalizaci prostoru. Jednotlivé sekce jsou členěny do tří výškových úrovní. První tvoří podlaží na terénu, které je mírně zapuštěné pod hlavní plášť, s bezprostředním propojením interiéru bytů s exteriérem. Na ně navazuje hlavní hmota čtyř typických podlaží a dvě ustupující podlaží. Jednotlivé hmoty sekcí jsou do terénu osazeny různě dle stoupajícího terénu u paty svahu, uliční průčelí tak navíc odhaluje další podlaží s obchodním parterem. Jednotlivé hmoty jsou vzájemně propojeny v podzemních podlažích garážemi. „Provozně fungují čtyři základní objemy stavby jako samostatné bytové domy obsluhované vždy jedním schodišťovým jádrem. Vstupy jsou u severních domů orientovány do ulice, oba jižní domy mají pěší vstup z pěších komunikací v rámci areálu,“ popisuje architekt Zdeněk Jiran. Všechny byty jsou vybaveny venkovním pobytovým prostorem, ať už terasou ve vyšších patrech, lodžiemi nebo balkóny v základním korpusu stavby či předzahrádkou u přízemních bytů. Pro toto poměrně složité rozmístění venkovních pobytových ploch byl Revit Architecture podle obou architektů výborným nástrojem, protože jim v reálném čase umožnil prohlédnout a konzultovat celkovou kompozici komplexu, stejně jako detaily každé z teras nebo balkónů. Barevné řešení hlavního korpusu s výraznou žlutě probarvenou omítkou svou přímočarostí kontrastuje s tvarovou bohatostí hmot a vyvažuje poměrně chudé a monotónní bezprostřední okolí s panelovou zástavbou. Ustupující podlaží a bytová podlaží na terénu jsou obložena světle, resp. tmavě šedými vláknocementovými deskami, podporujícími základní hmotové členění.

Výzvy projektu

Architektonická kancelář Jiran Kohout architekti patří k předním tuzemským týmům s řadou realizací. Středně velký tým architektů a dalších specialistů používá kromě programu Revit Architecture i jiná softwarová řešení od Autodesku. „Věděli jsme, že nasazení zcela nového softwaru pro nás bude velkou zkouškou a zároveň dalším krokem v novém stylu práce. Samozřejmě jako u všeho nového jsme se nevyvarovali chyb a omylů, ale moje počáteční nedůvěra, zda v novém programu dokážeme tak velký projekt kvalitně zpracovat, nakonec vzala za své. Ještě náš čeká spousta práce, ale první krok máme za sebou,“ hodnotí s odstupem architekt Zdeněk Jiran. „Já jsem tento software a práci s ním na projektu Jeseniova vnímal především v rovině technických řešení a dílčích postupů. Ale mám-li shrnout celkovou zkušenost, pak největší výzvou bylo přejít do nového systému práce na projektu. Vždy navrhujeme dům jako třírozměrný prostor, kde vše souvisí se vším. Ale pokud k tomu máte k dispozici výkonný nástroj, dostává práce na projektu nový rozměr,“ doplňuje kolegu Ing. arch. František Štáfek.

Řešení

Architektonická kancelář Jiran Kohout architekti pracuje na řadě projektů najednou. Rozsáhlý bytový soubor Jeseniova na pražském Žižkově vyžadoval koordinaci desítek specialistů a také dodržení celé řady regulativů a přesného zadání investora. „Software Revit Architecture od firmy Autodesk se po našem bezmála ročním intenzívním používání ukázal jako vhodný nástroj i pro tak velký projekt, jako je soubor Jeseniova,“ konstatuje architekt Zdeněk Jiran. Revit Architecture umožnil kreativně modelovat čtyři bytové domy včetně dalšího zázemí a posunul práci kanceláře na další kvalitativní stupeň.

Komentář zákazníka

„Od tradiční práce v 2D programech a doplňkových 3D modelech jsme u tohoto projektu poprvé přešli na komplexní zpracování projektu v programu Revit Architecture od Autodesku. Hlavní výhoda řešení spočívala v modelování složitých fasád a vnitřních dispozic, pro něž je Revit výborným nástrojem.“

Ing. arch. František Štáfek
spoluautor projektu bytového komplexu
Jeseniova, Praha

„Při práci na projektech našeho ateliéru jsme software Revit Architecture začali cíleně používat v loňském roce. Domníváme se, že budoucnost a úspěch architektonické práce leží právě v takových sofistikovaných programech, jako je Revit. Nejenže umožňuje komplexní práci v 3D, ale ve výsledku šetří drahý čas našich architektů. Samozřejmě jeho nasazení pro všechny projekty naší kanceláře bude ještě nějakou dobu trvat, ale tak rozsáhlý projekt, jako jsou byty Jeseniova, nám dává obrovské zkušenosti s využitím všech funkcí tohoto programu.“

Ing. arch. Zdeněk Jiran
společník architektonické kanceláře
Jiran Kohout architekti, Praha

Bytové domy Jeseniova, Praha 3 – Žižkov
Kapacita: 149 bytových jednotek od 1+kk do 4+kk; obchodní parter; podzemní garáže
Stavebník: RUR, s. r. o., Satpo Jeseniova, s. r. o.
Charakter: novostavba bytového komplexu
Stupeň: v realizaci
Architekt: Jiran Kohout architekti, s. r. o. / www.jkarch.cz
Projekční tým: Michal Kohout, František Štáfek, David Tichý
Vizualizace: Visualarch / www.visualarch.eu

Popis projektu

  • novostavba bytového komplexu o 149 bytových jednotkách v širším centru Prahy
  • nutnost reagovat na relativně složitou urbanistickou situaci v historické zástavbě města
  • Revit Architecture umožnil dynamicky pracovat se složitými fasádami ve vztahu k vnitřním dispozicím bytového komplexu
  • první komplexnější zkušenost architektonického ateliéru s Revitem ukázala, jakých časových úspor lze dosahovat

Mohlo by vás zajímat: