Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Netradiční urbanistická a architektonická řešení

Tags: Autodesk | Software

„Revit je se svým konceptem BIM další skok ve vývoji softwaru pro architekty. Při práci s tímto řešením je třeba přemýšlet úplně jinak – s Revitem pracujeme rovnou s 3D modelem, který doplňujeme a upravujeme na základě konkrétních požadavků. Přitom při práci na koncepčních studiích běžně dosahujeme polovičních až třetinových časů oproti práci s běžnými 2D programy.“

V architektonickém ateliéru

První menší projekty začal architekt Matej Grébert se svým kolegou, architektem Jurajem Benetinem v oblasti architektury realizovat již na vysoké škole v roce 2005. Tyto zprvu skromné obchodní aktivity se rozvinuly do dnešní podoby, kterou v současnosti představuje osmičlenné architektonické studio. Prostřednictvím tvorby marketingových prezentačních materiálů v oblasti architektury se studio nejdříve dostalo do povědomí investorů a developerů a poté také k typickým architektonickým zakázkám, včetně ověřovacích studií, investičních záměrů, územních rozhodnutí, stavebních povolení a realizačních projektů. Doplňkovým zaměřením studia je vytváření interiérových návrhů a výstavnictví, zejména návrhů výstavních stánků. Cílem Compass ateliéru je etablovat se jako dodavatel komplexních projektů zahrnujících jak architektonické, stavební, tak marketingové aspekty.

Konkurenční výhodou studia je nejen schopnost architektonického pohledu na projekt, ale také schopnost přemýšlení v intencích marketingové prezentace projektu. Vzhledem k přístupu ke 3D nástrojům již na studiích studio od samého počátku své existence pracuje v moderních CAD řešeních, jež umožňují uvažovat o projektu mnohem komplexnějším, inovativnějším a efektivnějším způsobem – bez historického zatížení starými, nedigitálními postupy. Compass ateliér spoléhá především na řešení Revit Architecture, které umožňuje přistoupit k projektu uceleným způsobem od samého počátku. K dotváření marketingových prezentací pak využívá řešení Autodesk 3ds Max Design.

Projektové výzvy – Južné mesto

Jedním z prvních projektů, kde studio využilo výhody řešení Revit, byl urbanistický projekt „Južné mesto“ v bratislavské čtvrti Petržalka. Jedním z úkolů v rámci tohoto projektu byla úprava a dotvoření urbanistické studie společně s architektem Peterem Moravčíkem. Další úlohou bylo vytvořit podklady pro územní rozhodnutí na dvě bytové zóny – klíčovou výzvou byla maximalizace poměru obytných ploch a celkové efektivity projektu při respektování slovenských norem.

Investor například chtěl vědět, kolik čtvereční metrů obytné plochy lze vytvořit při dodržení norem pro sluneční osvětlení. Podle slovenských norem musí být dne 1. března minimálně jedna třetina bytu prosluněná alespoň na 1,5 hodiny. Díky Revitu, který významně podpořil tvorbu osvětlovací studie, dokázali architekti celou situaci v Revitu nasimulovat a požadované informace investorovi poskytovat v podstatě v reálném čase. Pokud by došlo k nesplnění této podmínky, mohli architekti navrhovat (a ihned si také na digitálním modelu ověřovat) nejrůznější opatření, jako například natočení domu, výšku sousedních domů, zvýšení severní strany domu apod., tak aby byla splněna požadovaná podmínka. Revit byl poté schopen okamžitě spočítat rozdíl v metrech čtverečních a následně také rozdíl nákladů u jednotlivých variant.

Během práce na tomto projektu ale investory zastihly zprávy o nastupující ekonomické krizi, na což reagovali požadavkem na optimalizaci celého projektu. Již nebylo důležité maximalizovat metry čtvereční obytné plochy, ale optimalizovat celkové náklady. Díky Revitu dokázala architektonická kancelář promptně reagovat na požadavky investora a spočítat na konkrétních číslech optimální řešení z pohledu zastavěného objemu a s ohledem na prodejnou obytnou plochu, finanční efektivitu projektu a další ukazatele.

Projektové výzvy – A-Office

Dalším projektem, který ukázal enormní výhody řešení Revit, byl projekt kancelářské budovy A-Office. Jedná se o administrativní budovu v blízkosti bratislavského letiště s vnitroblokem pro vytvoření klidové zóny. Tento projekt byl v Revitu navrhován od prvotního nápadu a konceptu.

Hlavní výzvou projektu bylo co nejefektivnější využití pozemku a vytvoření konceptu, který bude moci fungovat samostatně a následně po vybudování celé zóny jako městský blok.

Klíčovým úkolem bylo vytvoření poměrně velkého počtu parkovacích míst při relativně slušném stavebním objemu, což se ukázalo jako problém v souvislosti s umístěním parkovacích garáží. Kvůli vysoké hladině spodní vody nebylo možné parkovací prostory navrhnout do hloubky větší než jeden suterén. Bylo proto potřeba vytvořit poměrně komplikovaný, bez moderního softwaru těžko představitelný a realizovatelný koncept parkování, s vertikálním posunem o půl podlaží (1,5 metru). Zejména při návrhu tohoto konceptu Revit velmi dobře pomohl získat představu a celé řešení optimalizovat díky možnostem nejrůznějšího natáčení vizualizací. Zvolené řešení pak dodává unikátní ráz i navenek, zejména v prostorách vstupní haly a obchodní části.

Přínosy platformy Revit

Compass ateliér využívá řešení Revit cca 2 roky také díky tomu, že ateliéru prezentoval využití některých klíčových funkcí a výhod této platformy slovenský architekt Marek Németh, který pracuje na platformě Revit již dlouhou dobu. Následně po prezentaci společnost zakoupila standardní licenci Revit Architecture (ve společném balíčku s programem AutoCAD) od společnosti ŠTOR, která je předním dodavatelem softwaru Autodesk na slovenském trhu.

„Architektura není 2D, ale 3D,“ říká Matej Grébert, jeden ze zakladatelů studia Compass ateliér. „AutoCAD je sice výborný program, ale pokud se týká objemů a budov, návrhu konceptu, apod., je potřeba 3D model. Z tohoto jednoho modelu pak bereme nejrůznější informace včetně řezů, pohledů, půdorysů a tabulek s objemy a čtverečními metry. 3D software vyžaduje úplně jiný způsob přemýšlení, s Revitem pracujeme rovnou ve 3D bez jakýchkoliv omezení. Z modelu následně získáme potřebné půdorysy, řezy, pohledy a jednoduše je upravíme do podoby, jakou potřebujeme.“

Nezanedbatelná je úspora času při práci s Revitem. „Běžně dosahujeme polovičních, při některých úkonech až třetinových časů oproti práci s běžnými 2D programy. Vytvoření celé studie v Revitu trvá v řádech dnů namísto týdnů, a čím je projekt složitější, tím dochází k větším časovým úsporám eliminací případných chyb,“ dodává Matej Grébert.


„K řešením Autodesku jsme se dostali již při studiích na vysoké škole – studentské licence, které jsme mohli za výhodných podmínek využívat, nám umožnily rychle proniknout do principů 3D modelování. Dnes to, co jsme se na studiích naučili, úspěšně využíváme v našem podnikání. Zatímco AutoCAD je odpověď na příchod dostupných počítačových technologií a přenesení pantografu do světa digitálních technologií, Revit je přirozená evoluce ve světě digitálního projektování, která otevírá nové možnosti ve 3D modelování.“

Matej Grébert, architekt
Compass ateliér

Mohlo by vás zajímat: