Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Scia Engineer 2010 rozšiřuje nabídku posudků a možnosti výměny dat

Tags: CAE | Software

scia02Nejnovější verze programu Scia Engineer umožňuje statikům provádět výpočty a posudky v plném souladu s aktuálním vydáním mezinárodních stavebních norem, zejména Eurokódů a IBC. Verze rovněž zjednodušuje výměnu dat mezi jednotlivými účastníky projektu: architektem, statikem a projektantem.

Scia Engineer

Scia Engineer je programový systém pro návrh, výpočty a normové posudky inženýrských konstrukcí, který byl původně navržen pro stavebnictví, ale nachází své uplatnění i v jiných oblastech. Scia Engineer je univerzální systém a lze jej s výhodou využít pro projekty libovolné složitosti: pro prostý nosník (1D), jednoduchou desku (2D), celou budovu nebo jiný stavební objekt (3D) i pro podrobnou analýzu změny vnitřních sil v čase u předpjatých konstrukcí (4D). Scia Engineer nabízí jedinečnou sadu nástrojů pro normové návrhy a posudky různých materiálů (ocel, beton, hliník, dřevo, atd.) a postupů a technologií (předpjatý beton, spřažené prvky, fáze výstavby, časově závislé analýzy, prolamované nosníky, desky s vylehčovacími tvarovkami, dutinové panely, atd.).

Kvalita programu Scia Engineer byla prověřena jeho dlouholetým a úspěšným používáním v celé řadě zemí. Jak zmíněná kvalita, tak efektivita celého systému jsou zaručeny vysokým technickým know-how mezinárodního expertního týmu firmy Nemetschek Scia. Firma vystupuje vůči svým zákazníkům jako zodpovědný partner, a proto nenabízí pouze samotný program, ale také ucelenou technickou podporu a profesionální poradenství.

Verze 2010

Scia Engineer verze 2010 přináší několik nových modulů a také nemalý počet vylepšení napříč celým systémem. Hlavní důraz byl kladen na následující dvě oblasti: na rozšíření možností výměny dat s jinými programy a využití systému v mezinárodním měřítku (posudky podle IBC 2006) a na normové posudky podle Eurokódů, které se v příslušných zemích stávají od roku 2010 povinnou normou.

Výkonný ředitel Nemetschek Scia dr. ir. Jean-Pierre Rammant shrnuje hlavní přínos nové verze takto: „Abychom pomohli inženýrům úspěšně čelit avizovanému příchodu Eurokódů v roce 2010, nabízí Scia Engineer 2010 celou škálu nástrojů pro návrh a posudek právě podle Eurokódů (ocel, beton, hliník a další). Samozřejmě nepodceňujeme ani další národní a mezinárodní normy a přicházíme např. s vylepšeným prostředím pro normu IBC, což posílí pozici Nemetschek Scia na mezinárodním trhu."

scia03

Rozšířená komunikace s dalšími systémy

Scia Engineer je průkopníkem mezi programy CAE v oblasti konstrukčního BIM a nadále vylepšuje stávající interoperabilitu s dalšími CAD/CAE systémy. Firmou vyvinutý integrovaný algoritmus Structure2Analysis, který převádí výkres „projektanta" na výpočetní model „statika", byl dále rozšířen a nabízí hladký automatický převod dat i u složitých konstrukcí.

Uživatelé mohou využít řadu přímých i nepřímých propojení: Allplan, Tekla Structures, Revit Structure, ETABS, IFC (např. Archicad, Vektorworks), SDNF, DXF/DWG, VRML a další.

Eurokódy

Aby zohlednila povinné používání Eurokódů, které začíná v roce 2010, rozšiřuje nová verze Scia Engineer 2010 svoji nabídku normových posudků podle těchto norem. Scia Engineer již v dřívějších verzích nabízel posouzení ocelových a betonových prutů, požární odolnosti, hliníkových konstrukcí, protlačení desek, posouzení desek s vylehčovacími tvarovkami, posouzení dutinových desek, spřažených desek, předem a dodatečně předpjatých nosníků. Dva nové moduly pak přidávají posudek základových patek a ocelových, za studena tvarovaných nosníků.

Budovy

Scia Engineer 2010 přináší nové prvky navržené speciálně pro modelování a návrh budov. Nová verze rozšiřuje a optimalizuje návrhový proces a spolupráci mezi projektantem (modelář) a statikem (výpočet a posudek).

Definování a umístění zatížení jsou zjednodušeny zavedením 3D generátoru zatížení větrem. Tento generátor umožňuje generovat zatížení větrem na uzavřených 3D budovách. Uživatel určí směr větru a příslušné intenzity, program vygeneruje kombinace, zatěžovací zóny koeficientů tlaku a skutečné zatížení.

Scia Engineer verze 2010 nabízí možnost upravovat tuhost nosných prvků konstrukce podle pravidel daných normou. To vede k přesnějšímu výpočtu zohledňujícímu např. trhlinky v betonu nebo jiné faktory negativně ovlivňující kvalitu materiálu.

Nová sekvenční analýza dovoluje kombinovat různé předem vybrané dvojice výpočtů a provádět je v jednom kroku. Například nelineární statický výpočet následovaný dynamickým výpočtem spočte vlastní tvary s vyloučením tlačených prvků zavětrování.

scia04

Betonové konstrukce

Moduly pro navrhování a posuzování betonových konstrukcí byly vylepšeny celou řadou nových prvků, jako je např. zjednodušené uživatelské prostředí, posudek koncových úložných oblastí, redistribuce ohybových momentů na spojitém nosníku, návrh výztuže na smyk mezi stěnou a přilehlou deskou T průřezu a výpočet průhybu předpjatého nosníku. Pro prutové prvky byl zaveden nový souhrnný posudek, který v jediném kroku provede několik posudků najednou a tím šetří čas uživatele. Statici pracující s prefabrikáty jistě uvítají posouzení desek s vylehčovacími tvarovkami a desek dutinových.

Ocelové konstrukce

Moduly Scia Engineer pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí byly rozšířeny o návrh za studena tvarovaných průřezů, tj. o prvek, který je v inženýrské praxi stále více propagován. Scia Engineer nyní nabízí plně integrované moduly pro návrh za studena tvarovaných průřezů podle EC-EN1993-1-3:2006 (včetně opravného listu z roku 2009) a AISI NAS 2007. Program nabízí také posudky lokální ztráty stability stojiny a smyku u průřezu s vyztuženou stojinou. Zvláštní pozornost byla věnována návrhu paždíků včetně volných pásnic.

Pro projektanty ocelových hal budou zajímavé také posudek a optimalizace základových patek podle EC-EN 1997-1.


Mohlo by vás zajímat: