Data&AI Forum 2020
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Data&AI Forum 2020
IT Systems - předplatné
Alvao

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ArchiCAD 14 – navrhování i koordinace

Tags: BIM | Software

cegra01ArchiCAD 14 přichází s řešením, které umožňuje architektům a specialistům nejen sdílet 2D výkresy, ale rovnou celou virtuální budovu / BIM model. Další inovaci prodělal systém týmového sdílení projektu mezi projektanty – Teamwork a ArchiCAD byl dále optimalizován pro 64-bit systémy. To vše dělá z ArchiCADu robustní projekční systém, který si elegantně poradí i s velkými BIM projekty.

BIM komunikace

Počítačová komunikace mezi architektem a specialisty může probíhat výměnou 2D výkresů nebo sdílením 3D virtuální budovy (či jejich kombinací). Pro 2D nabízí ArchiCAD precizně zpracované DWG (standard 2D dokumentů) překladače včetně jejich uzpůsobení autocadovské logice, např. kombinaci archicadovských půdorysů, řezů a pohledů lze vložit do jednoho DWG výkresu. Pro 2D pracovní postupy nabízí ArchiCAD unikátní funkce Separátor, Průhledové zobrazení a Pracovní list. Kvalitativně vyšší způsob spolupráce je sdílení virtuální budovy. To neznamená „pouhou" schopnost uložit model ve formátu pro jiný program a zde jej otevřít, ale respektovat principy projektování, kdy každá profese má „svůj" model/projekt, se kterým pracuje ve „svém" programu a za který zodpovídá. K úpravě architektonicko-stavebního modelu pro export pro navazující profese nabízí čtrnáctka rozšíření klasifikace objektů doplněním údajů „IFC typ prvku", „statická funkce" a „termodynamická pozice", což je zásadní pro statiku a energetické analýzy. Pro úpravu modelu pro statiky je rovněž zásadní funkce zobrazování nosné a nenosné části konstrukcí a samozřejmě třídění konstrukcí pomocí archicadovských vrstev.

cegra02

Vlastní export modelu probíhá pomocí přednastavených IFC komunikačních můstků. Pro statiku je zásadní SCIA Engineer, k dispozici jsou rovněž Nemetschek Allplan Engineer, Revit Structure a Tekla. Pro oblast TZB je připravena vazba na DDS-CAD a Revit MEP. Pro Revit MEP a Revit Structure navíc Graphisoft zdarma API funkce pro nastavení vazeb mezi stavebním a profesním modelem.

cegra03

Komunikace ovšem nekončí exportem modelu. ArchiCAD 14 vytváří prostředí pro komunikaci „tam a zpět". Profesní model lze nejen načíst zpět do ArchiCADu, ale zde jej porovnávat s modelem výchozím či následně vzniklými variantami. Změny/rozdíly (prvky změněné, odstraněné, nově přidané) systém vyznačuje graficky, při aktualizaci modelu dokáže pracovat pouze se změněnými prvky. Profesní model je načten jako model referenční (u 2D komunikace by se to dalo přirovnat k xRef DWG/DXF), architekt má k dispozici neustále aktuální data svého specialisty. „Prolnutí" modelů stavebního a profesního vytváří model koordinační, který je pro architekta zásadní pomůckou pro předcházení kolizí mezi profesemi.

cegra04

TZB Modelář slouží k vytvoření a úpravě nebo importu 2D/3D TZB rozvodů a konstrukcí. Lze jej použít jako propojení ArchiCADu s AutoCAD MEP 2010/11 a Revit MEP 2010/2011.

Týmová spolupráce

Převratný koncept týmové spolupráce Teamwork2 založený na „aktivním" BIM Serveru, jenž přinesl ArchiCAD 13, byl dále vyladěn. Funkce „Spakuj&běž" a „single mód" usnadňují distribuci velkého objemu dat po síti, kterou je nutné provést při založení týmového projektu. „Úzké" kanály týmové komunikace (pomalé připojení k internetu) se tak obejdou s vytvořením „lokálního projektu" a jeho přenosem na lokální pracoviště např. pomocí flash paměti. Novou součástí BIM Serveru je Monitor výkonu, zobrazující využití kapacity hardwaru (např. RAM paměti), aktivitu projektantů a údaje o aktualizacích jednotlivých projektů.

cegra05

Řada kanceláří pracuje současně na různých verzích ArchiCADu, tak jak byly rozpracovány jednotlivé zakázky. BIM Server ArchiCADu 14 toto díky své „modulárnosti" umožňuje, viz koncept modulárního BIM Serveru a připojených aplikací.

cegra06

ArchiCAD 14nabízí další techniky pro výběr a rezervaci částí projektu, třeba přímo z interaktivní tabulky.

Rovněž definování jednotlivých členů týmu je jednodušší a jejich role „pluje" firemním prostředím nezávisle na projektech. Skypovský způsob komunikace byl rozšířen o možnost zobrazení fotografií. Přenos uživatelů a jejich „rolí" mezi jednotlivými BIM Servery je možný a jednoduchý.

Vyladěný CAD pro architekty

ArchiCAD je vyladěný systém, který na základě dlouholetých zkušeností výborně vybalancovává sofistikovanost jednotlivých funkcí a způsob práce s nimi.

cegra07

Práci s programem zpříjemňují vlastnosti, jako jsou zobrazování stínů ve 3D pracovním okně (perspektiva i axonometrie) či schopnost načtení a transformace geodetických dat do objektu Síť (terén), který lze standardními funkcemi dále modelovat.

cegra08

Samo navrhování značně zrychluje způsob práce s knihovnami, jejich správa a „inteligence" objektů. Knihovna obsahuje nové prvky, např. animovatelné automobily. Ovšem i ty objekty, které „přišly" z předchozích verzí, byly přepracovány a doplněny o nové parametry. U oken a dveří byla oddělena nastavení ostění a zakončení dutiny, lze tak vytvořit detailní model oken/dveří a jejich osazení včetně automaticky generovaných půdorysů a řezů. Prvky umějí zobrazit minimální prostor pro jejich osazení a jsou doplněny o parametrické a graficky editovatelné zastiňovací prvky. Knihovní prvky použité v rozpracovaném projektu lze „přesunout" z načtených knihoven do tzv. připojené knihovny a následně pracovat pouze s ní. Čtrnáctka zobrazuje detailní informace o knihovnách a prvcích. Pro BIM projektování je zcela zásadní, aby bylo možné rychle a jednoduše vybírat prvky a skupiny prvků konstrukce. Výkonná archicadovská funkce Najít&vybrat byla rozšířena o další nastavení, vyhledávat lze i podle popisek, textových řetězců, dokonce i chybějících atributů. Vykazování zrychluje „zabudovaný Excel". Práce s textem řeší ArchiCAD vestavěným textovým editorem, nabízejícím editační funkce, na které jsme zvyklí z „office" prostředí. Obdobný způsob ovládání implementuje čtrnáctka do práce s interaktivními výkazovými tabulkami. Zcela zásadní je export tabulky (včetně náhledových obrázků) do formátu Excel (xls) v obecném slova smyslu, tedy nikoli pouze Microsoft Excel, ale tabulkové editory (např. Open Office) pracující s formátem xls. Automatizace generování 2D dokumentace z BIM modelu je dále prohloubena možností před i za asociativní kótu přidávat text. Při změně okótovaného objektu se aktualizuje hodnota kóty, přidaný text upraví svou polohu, jinak zůstane beze změny. Ke kótám tak lze jednoduše připojit vysvětlující komentáře či pokyny. Dalším příkladem je schopnost nastavit až 48 vrstev v kompozitních konstrukcích zdí, desek a střech, což i značně zpřesňuje BIM model z hlediska případného zpracování energetické analýzy objektu.

Energetická náročnost budovy

Smyslem virtuální budovy / BIM modelu není „jen" zpracování architektonicko/stavební dokumentace, ale je pomůckou pro celou řadu souvisejících úloh. Může se jednat o prezentaci projektu pomocí doplňkového programu Virtual Building Explorer, jenž vytváří realistické prezentace podobné prostředí počítačových her, kde lze nejen „chodit", ale i odměřovat vzdálenosti. Zásadní je možnost zpracování energetické analýzy a provést optimalizaci projektu ještě ve fázi studie. To řeší program EcoDesigner, jehož aktualizovaná verze pro ArchiCAD 14 přináší zcela zásadní novinky. Automatická analýza modelu zahrnuje zastiňovací prvky. U složených konstrukcí lze U hodnotu zadat ručně (předchozí verze ji počítala sama). Program umožňuje rovněž podrobnější nastavení vytápění a zdrojů elektřiny a vlastní výpočet je přesnější a podrobnější.

Dostupnost ArchiCADu 14

Pro ArchiCAD 14 jsou k dispozici čtyři základní typy licencí: komerční, výuková pro studenty a učitele, zkušební a demo. Výuková, demo a zkušební jsou zdarma. Komerční licence je za 138 800 Kč nebo za 111 000 Kč v případě uzavření smlouvy SupportPack. Pro „mladé architekty" je ArchiCAD se SupportPackem za 69 400 Kč. Ceny jsou bez DPH. ArchiCAD 14 lze provozovat v prostředí operačních systémů Windows XP Professional (32-bit a 64-bit), Windows Vista Business a Ultimate Edition (32-bit a 64-bit), Windows 7 (32-bit a 64-bit) nebo Mac OS X 10.5 Leopard či 10.6 Snow Leopard. Ohledně operační paměti je požadováno 2 GB, 4 GB a více pak doporučeno.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit