Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komfortní navrhování TZB s aplikacemi od Autodesku

Pondělí, 03 Leden 2011 11:58

Tags: Autodesk | Software | TZB

cadstudio01Projektanti technických zařízení budov používají při navrhování řadu výpočetních programů a výkresovou dokumentaci kreslí v některé z CAD aplikací. Ve většině případů jde dosud o 2D CAD, který jednoduše nahradil rýsovací prkno. Vliv zde má tradice i fakt, že většinu výkresů TZB tvoří schémata nebo detaily. Pro používání 3D řešení v oboru TZB ale hovoří mnoho pádných argumentů – lepší přehlednost dokumentace, snadno prováděné změny napříč celým projektem, minimální prostor pro chyby či třeba snazší koordinace napříč projekčním týmem. Autodesk pro projektanty TZB připravil specializovaná řešení v čele s Revitem MEP – co umějí a kde nejvíce pomohou?

Technická zařízení budov (TZB) jsou vybraným souborem profesí a zařízení přímo souvisejících se stavebnictvím. Patří sem instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače), elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.) a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.). Při výstavbě je cena za široký soubor těchto zařízení často jednou z největších položek investice. Následný servis zmíněných zařízení (vzpomeňte si na svůj vlastní dům nebo byt, co jste již museli vyměnit a opravit – bojler, vodovodní potrubí a další) a jejich výměna během životnosti stavby jsou největší cenovou položkou při údržbě budov. Obecně totiž zařízení budov nemají takovou životnost jako samotné stavby a je třeba je i několikrát měnit. Vyplatí se tedy věnovat patřičnou pozornost již při návrhu těchto systémů – zvláště v dnešní době a s ohledem na jejich energetickou náročnost.

 

Z výhod navrhování TZB s 3D CAD řešením

Jednou z hlavních výhod nasazení 3D řešení je přehlednost výkresové dokumentace. Podíváte-li se na první dvojici obrázků u tohoto článku, můžete si sami porovnat přehlednost dokumentace vytvořené ve 2D a ve 3D. Důležitá je také možnost koordinace s ostatními profesemi, rychlost práce či její efektivita.

cadstudio02Porovnání přehlednosti 2D a 3D projektu TZB mluví jasně pro trojrozměrné zobrazení.

Jedním z 3D řešení významně usnadňujících návrh systémů TZB je Revit MEP od Autodesku. Většina z vás, čtenářů časopisu IT CAD, si Revit spojí s produktem pro architekty a projektanty, řešením Revit Architecture. Revit ale existuje ještě v dalších verzích: Revit Structure, specializovaný program pro statiky, a Revit MEP, na který se podívejme blíže.

Revit MEP je postavený na platformě Revitu a využívá – stejně jako Revit Architecture – technologii BIM (informační modul budovy). O výhodách BIM se na stránkách tohoto časopisu napsalo hodně, tedy jen ve zkratce. Díky BIM minimalizujete chyby koordinace, sdílíte informace o budově s analytickými nástroji, kontrolujete kolize, provádíte výpočty s ohledem na udržitelný rozvoj a máte okamžitý přístup k informacím o rozsahu, časovém plánu a rozpočtu stavby. Pomocí aplikace lze vytvořit podrobný model budovy, který lze následně analyzovat pomocí integrovaných nástrojů (výpočet energetického zatížení, potřeba chlazení a vytápění). Model lze také exportovat pomocí výměnného formátu gbXML do dalších aplikací (například Autodesk Ecotectu nebo Green Building Studia) k přípravě optimalizovaného, udržitelného návrhu.

Návrh vzduchotechniky

Do Revitu MEP lze načíst model vytvořený architektem v Revitu Architecture a do něj vytvářet rozvody TZB. Revit MEP ale obsahuje i základní nástroje pro vkládání stavebních prvků – lze tak začít zcela od nuly. Po vytvoření nebo načtení modelu budovy se začíná se vkládáním jednotlivých komponent vzduchotechniky. Vybírají se z rozsáhlé knihovny parametrických prvků. Velkou výhodou Revitu je, že pokud nenajdete prvek, který potřebujete, můžete si jej velice jednoduše vytvořit sami. Lze dokonce použít i 3D model vytvořený v aplikaci AutoCAD nebo dalších CAD aplikacích a přidat mu v určeném místě body napojení. Poté se tento prvek může stát součástí systému a Revit jej zahrne do výpočtu.

Trojrozměrný model potrubí lze samozřejmě zobrazit v půdorysných pohledech, řezech, detailech nebo tabulkách. Pro přehlednější zobrazování potrubí lze použít barevná schémata, přičemž barvu potrubí lze volit podle libovolných parametrů. Můžete tak barevně odlišit např. množství přiváděného nebo odváděného vzduchu, rychlost proudění a další parametry. Obdobným způsobem jako návrh vzduchotechniky se navrhují, počítají a vykazují i ostatní TZB systémy – kanalizace, rozvody vody, elektroinstalace.

Po vložení komponent do projektu z nich můžete vytvořit systém přívodu i odvodu vzduchu nebo větrání a nechat Revit provést optimalizovaný výpočet návrhu trasy. Nástroj pro návrh trasy umožňuje zvolit typ potrubí (kulaté, hranaté, oválné) i výšku jednotlivých větví. Trasu lze samozřejmě kdykoliv ručně upravit nebo ji celou vytvořit manuálně. Vytvořené potrubí lze dimenzovat pomocí rychlosti, tření nebo kombinací těchto parametrů.

cadstudio03Revit MEP obsahuje i nástroje pro vkládání stavebních prvků.

cadstudio04Barevné schéma potrubí v řešení Revit MEP – různé barvy jsou přiřazeny podle rychlosti proudění

Výpočet chlazení a vytápění, spolupráce s dalšími profesemi

Pro výpočet chlazení a vytápění lze zadat přesnou geografickou polohu budovy a načíst povětrnostní data z nejblíže umístěné povětrnostní stanice. Výpočet je prováděn pomocí vnitřních nástrojů Revitu s automatickou detekcí povrchů a otvorů. Během několika okamžiků pak provede Revit zjednodušené, standardní nebo detailní výpočty jednotlivých zón a celé budovy.

Revit MEP je založen na stejné platformě jako Revit Structure a Revit Architecture – dokáže tedy načítat a pracovat s daty vytvořenými v těchto programech. Díky tomu lze snadno vyhledávat kolize mezi jednotlivými objekty nebo profesemi a snižovat tak počet koordinačních chyb. Z dalších vlastností Revitu MEP stojí za zmínku možnost provést fotorealistický rendering budovy či nativní podpora formátů DWG, DWF, DXF a DGN.

cadstudio05Ukázka vizualizace, kterou snadno připravíte přímo v prostředí Revitu MEP

cadstudio06

Lákavé možnosti i pro vaši práci

Novinek v aktuální verzi Revitu MEP 2011 je tolik, že by jejich popis překročil rozsah celého časopisu. Zmiňme například vylepšení týkající se elektrorozvodů. Revit MEP nyní obsahuje výkonné nástroje pro tvorbu a vykazování kabelových lávek a tras. Užitečnou je třeba i možnost využít oválných potrubí při návrhu potrubí klimatizace.

Revit MEP si aktuálně získává stále větší pozornost mezi projektanty – není divu, jde o komplexní systém pro návrh, dokumentaci a analýzu TZB systémů v kontextu s budovou. Umožňuje simulovat skutečné chování celého systému a optimalizovat tak cenu i dopad na životní prostředí. Byť je software aktuálně dostupný v angličtině, je používán i v české a slovenské projekční praxi.

Autor je technický konzultant ve společnosti CAD Studio.


Mohlo by vás zajímat: