Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Realtime Landscaping Architect 2011 nejen pro zahrady

Pondělí, 23 Květen 2011 13:07

Tags: 3D CAD | Architektura | zahrady

stolc-01Koncem března 2011 uvedla firma Idea Spectrum, Inc. novou verzi programu Realtime Landscaping Architect, se kterým byli čtenáři již seznámeni v čísle 6/2009. Účelem tohoto příspěvku je upozornit na hlavní novinky programu, které zjednodušují tvorbu projektu i rozšiřují aplikační oblasti využití programu.

Tvorba terénu

Základem projektu je tvorba terénu. Generování terénu bylo programově přepracováno a došlo ke zvýšení rychlosti i přesnosti. Přibyl nový povel pro kreslení a editaci vrstevnic, které mohou být otevřené nebo uzavřené. U každé vrstevnice se může měnit její výška a editovat její definiční body. Při práci v perspektivě se okamžitě terén tvaruje podle změn. Další užitečnou novinkou je možnost nastavovat výšky definičních bodů osy cesty doplněné povelem Cesta v terénu. Pro kvalitnější plastické zobrazení obrysů cest a ploch byl doplněn parametr pro nastavení zvýšení nebo snížení obrysu vzhledem k okolnímu terénu. (obr 1)

stolc-02Tvorba terénu pomocí vrstevnic

Nové povely pro silniční síť

Do hlavní nabídky kategorií povelů byla doplněna nová pod výstižným jménem Road (Silnice). Po jejím otevření má uživatel k dispozici devět nových povelů pro tvorbu silniční sítě včetně nájezdů přes chodníky, svodidel, vodorovného značení a příslušných knihoven objektů. Při doplňování rovných úseků se nastaví v panelu vlastností silnice i tvorba chodníků. U složitější silniční sítě s křižovatkami se doplňují silnice bez chodníků. Křižovatky se vytvoří doplněním dvou rovných silnic přes sebe a potom se logicky sečtou jejich plochy. Výběr druhého prvku se provede při stisknuté klávese Shift. Chodníky se doplňují postupně na okraje silnic. Do editačních povelů v panelech vlastností objektů vedle doplňování a mazání bodů přibyly i povely pro zaoblení a zkosení rohů. Velikost se zadává interaktivně posunem myši a po stisknutí klávesy Enter se otevře okno pro číselné zadání poloměru zaoblení nebo velikosti zkosení. Tyto povely jsem velice užitečné právě pro úpravy rohů silnic a chodníků. (obr 2)

stolc-03Přehled povelů pro silniční síť a editace chodníku

Maximální pracovní plocha projektu je 475 x 475 metrů, což je dostatečný prostor pro tvorbu projektů veřejné zeleně i projektů urbanistických. Pro terén, silniční síť a zeleň se využijí povely a knihovny programu. Stavební objekty se dají doplňovat příslušnými povely programu nebo je lze importovat v běžných formátech 3DS a SKP 7/8. Při prohlížení projektů s velkou plochou je nejrychlejší vybrat objekt myší, stisknout klávesu Z (dojde k posunu pozorovatele před objekt) a potom se při stisknutém pravém tlačítku myši celá scéna otáčí se středem otáčení v objektu. (obr 3)

stolc-04Prezentace demonstračního urbanistického projektu, stavby importovány jako 3DS

Při exportu 2D výkresů lze měnit měřítko a při použití PDF tiskárny zadávat libovolné formáty, výkres se rozdělí na jednotlivé listy s označenými rohy.

Zdokonalené parametrické objekty

Do projektu může uživatel doplňovat několik druhů 3D objektů, zadávaných křivkou nebo obrysem po zadání parametrů příslušného objektu (např. ploty, terasy, bazény). U některých došlo k doplnění o další parametry. Uživatele určitě potěší ploty sestavené z jednotlivých polí z knihovny. Konečně mohou použít klasické ploty z pletiva. V prezentačních výstupech (průchod, obrázky, videa) jsou skutečně vidět jednotlivá oka. Výrazně byly přepracovány povely pro doplňování dřevěných teras se schody. Úplnou novinkou je knihovna výplní zábradlí, která se může doplňovat uživatelem. U stupnic schodišť se dokonce dají zvolit zaoblené boční hrany.

Přepracovány byly i povely pro tvorbu bazénů, novinkou jsou přepady vody z bazénu na jeho okraji. Přestože je k dispozici rozsáhlá knihovna příslušenství bazénů, nejsou v ní průhledné pevné nebo zasouvací kryty bazénů. Objekty pro tuto knihovnu bude nutno doplnit, a to buď importem již hotových objektů, nebo tvorbou objektů s využitím modelovacích povelů programu. Lze předpokládat, že program časem budou využívat firmy zabývající se návrhy a realizací venkovních bazénů.

Zvýšená realita vody

Firma Idea Spectrum byla založena v roce 2004 a jejím prvním programem byl v roce 2005 program Water Garden Studio pro návrh zahrad s vodními prvky (jezírka, tekoucí voda, vodopády, fontány). Během dalších let se program Water Garden vyvíjel až do programu Realtime Landscaping Architect uvedený v roce 2008. Programátoři firmy mají s vývojem simulace vodních prvků dlouholeté zkušenosti a dalo se očekávat, že i v nové verzi programu Realtime Landscaping Architect 2011 doplní do tvorby a editace vodních prvků něco nového. Vedle již výše uvedených přepadů vody u bazénů se jim podařilo zvýšit realitu vodní hladiny při prezentaci, a to doplněním tří volitelných parametrů v panelu vlastností vody rybníčků a bazénů – malé vlny, jasnější voda v noci, odraz a lom. (obr 4)

stolc-08Prezentace bazénu demonstračního projektu zkušební verze

Firemní knihovny objektů a materiálů

Knihovny materiálů a objektů byly doplněny o výrobky řady zahraničních firem. Pro doplnění uživatelských materiálů i objektů jsou k dispozici průvodci, a proto lze doplňovat i výrobky tuzemských firem. Nejvhodnějším formátem pro doplňování objektů je formát 3DS, který se importuje velice kvalitně i s přesně nastavenými původními materiály. Jednotlivé materiály lze změnit – texturu, promítání textury i další optické vlastnosti.

Program používá vlastní formát ISM pro objekty vlastních i uživatelských knihoven objektů. Popis formátu zatím není k dispozici, pouze podrobný popis úprav objektu ve formátu 3DS pro doplnění simulované vody po importu. Importované objekty jsou asi o čtvrtinu větší než původní objekty 3DS a základem označení textur je jméno objektu, takže v jedné složce může být více objektů.

Pro přenos projektů včetně materiálů a objektů z uživatelských knihoven mezi různými počítači slouží povel Archivovat. Jestliže použijeme povel Archivovat v plné verzi programu, nelze projekt nahrát ve verzi zkušební a naopak.

Optimalizovaná tvorba videa

Video průchodu projektem je velice názornou prezentací projektu pro zákazníka. Vlastní tvorba videa je optimalizována pro formát VMW, takže uživatel vybere pouze kameru s nastavenou dráhou, velikost videa v obrazových bodech a jméno souboru s videem. Jednotlivé snímky se generují v pracovním režimu průchodu, kdy jsou již zpracovány stíny s osvětlením, a proto je generování jednotlivých snímků velice rychlé, a to i ve formátu HD. Po dokončení je možno video okamžitě doplnit na server YouTube.

Prezentace přes Client Dream

Zcela novým produktem firmy Idea Spectrum, Inc. je aplikace Client Dream sloužící k prezentaci projektu zákazníkovi přes běžný webový prohlížeč. Uživatel uloží projekt na server firmy povelem Publish to Client Dream... Aplikace Client Dream není součástí programu Realtime Landscaping Architect 2011 a každý uživatel se musí registrovat. Do půdorysu projektu je možno doplnit 3D označení, která se při zpracování na serveru firmy Idea Spectrum, Inc. postupně převedou na 3D sférická panoramata a uloží se společně s projektem. Zákazník dostane e-mail s odkazem na uložený projekt. Po nahrání příslušné webové stránky se mu objeví výkres projektu stejně jako v programu. Po klepnutí na 3D označení se otevře v novém okně 3D sférické panoráma. Aplikace byla v době dokončení článku k dispozici pouze jako testovací beta verze a nebyla ještě oficiálně uvolněna. Další informace najdete na www.clientdream.com. (obr 5, obr 6, obr 7)

stolc-05Přehled funkcí aplikace Client Dream

 

stolc-06Základní prezentace projektu v aplikaci Client Dream

Zkušební verze a uživatelská podpora

Zkušební verze programu je stejně jako u původní verze funkčně totožná s plnou verzí a jediným rozdílem jsou výrazně omezené knihovny (rostlin, objektů, materiálů) a doplnění slova Trial do všech tiskových a prezentačních výstupů. Projekty vytvořené ve zkušební verzi se mohou přímo nahrávat verzí plnou. Jestliže jsou ve zkušební verzi doplněny nové uživatelské knihovny, musí se zkopírovat i do příslušných systémových složek plné verze. České prostředí je ve zkušební verzi stejné jako ve verzi plné.

stolc-073D panoramatická prezentace projektu v aplikaci Client Dream

Distribuce programu je zajišťována autorizovaným tuzemským prodejcem, který zajišťuje školení, uživatelskou podporu a tvorbu pomocných souborů pro uživatele. Vzhledem k tomu, že v náhledech rostlin ve výběrových dialozích knihoven rostlin jsou anglická jména rostlin, bylo nutno vytvořit nové knihovny s latinskými jmény pro uživatele ostré verze. Dále probíhá vývoj programů pro kompletní export kalkulace projektu do formátu programu MS Excel a programu pro tvorbu a editaci ceníků rostlin.


Mohlo by vás zajímat: