Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ARCHline.XP 2011 – Projektování bez kompromisů

Tags: Architektura | Archline | Software

archline-01ARCHline.XP 2011 přichází se zcela novou metodou kreslení výkresů. Jedná se o systém, kdy se v půdorysu a řezu zobrazují správně nejen konstrukce samotné a jejich skladby, ale také jejich vzájemná napojení (střechy – stropy – zdi – podlahy), a to bez nutnosti dokreslování 2D entit nebo doplnění dodatečných konstrukcí (např. několik desek nad sebou pro tvorbu skladby podlahy) či jiného obcházení vlastního zobrazení.
I verze Interior nabízí uživateli nové funkce. Zajímavým bude určitě zcela ojedinělý nástroj pro návrh dveří nebo nová funkce pro umístění nábytku ve fotografii místnosti.

Ucelený systém zadávání konstrukcí

Pro snadné pochopení nové filosofie projektování pomocí unikátní metody „uceleného systému zadávání konstrukcí", která eliminuje nutnost překreslování ve 2D, je připraven projekt reálné stavby rodinného domu, kde je tato metoda vysvětlena na vazbě 2D–3D–ŘEZ–TISK.

Například výkresy řezů jsou zcela propojeny s půdorysy a pohledy, výkresy skladeb podlah a stropů se generují přímo z řezů, apod. Výkresy projektu jsou ve formě prováděcí dokumentace, kreslené podle ČSN. Tento projekt je volně dostupný z www.archline.cz přes diskusní fórum.

Střecha – komplexní nástroj, včetně krovu

Nástroj Střecha je v ARCHline.XP komplexní nástroj pro tvorbu střech a krovů. V jednom kroku je možné vyřešit celou střešní konstrukci. V nové verzi ARCHline.XP 2011 byl zcela přepracován a zjednodušen. V dialogovém okně pro zadávání parametrů se objevila nová ovládací lišta, která přesně kopíruje standardní pracovní postup při zadání střešní konstrukce. Od zadání vlastnosti střešní roviny, její skladby až po návrh konstrukce krovu.

Nový nástroj pro tvorbu střech podporuje automatické vytvoření kleštin a jejich správné zobrazení v půdoryse podle ČSN. Kleštiny mohou být i jednoduché, umístěny zleva nebo zprava. Všechny prvky krovu automaticky sledují změny sklonu střešních rovin.

Střechy obsahují vrstvy, které lze vymezit. Každou vrstvu je možné zadávat samostatně. Vrstvy je možné sloučit s vrstvami stropu nebo zdí.

archline-02

Nechte si vytvořit přesvědčivé vizualizace

Pokud byste rádi prezentovali své projekty pomocí přesvědčivých vizualizací, ale nemáte trpělivost s nastavováním osvětlení, materiálů, prostředí a stafážních prvků, nabízíme vám novou službu pro tvorbu profesionálních vizualizací v programu THEA Render. Zašlete si svůj projekt a nechte si vytvořit vizualizace odborníky s několikaletými zkušenostmi.

Tato služba je velmi výhodná právě pro uživatele verze ARCHline.XP od verze 2011, neboť tento software poskytuje přímé propojení do renderovacího programu THEA Render.

Další novinky

Průvodce tvorby dveří

Pomocí Průvodce tvorby dveří můžete navrhnout konstrukce dveří v několika krocích. Tento nástroj je navržen tak, aby nabídl jednoduché, snadno použitelné volby a možnosti pro tvorbu nových dveří, včetně dveří se zárubní.

Slunolamy

Slunolamy se používají jako stínicí prvek nebo jako estetický architektonický prvek. Slunolam je založen na trase. Vlastní konstrukce se skládá z nosníků a lamel.

Virtual Staging

Nový nástroj pro vytváření 3D kompozic modelů budov a interiérů s fotografiemi reálných prostředí skutečných objektů. Po zkalibrování pohledu a perspektivy fotografie můžete projektovat přímo v prostoru vymezeném fotografií. Virtual Staging obsahuje i samostatná verze ARCHline.XP – Photo Edition.

archline-03

Žaluzie, rolety, závěsy...

Nová verze rozšířila nástroje interiérových stínicích prvků o horizontální a vertikální žaluzie.

U horizontální žaluzie se opět jedná o jednoduché zadání, kdy stačí vybrat otvorový prvek. Software rozpozná velikost otvorového prvku a zobrazí průvodce. Navrhne standardní parametry, které upravíte. Potvrzením nastavení se automaticky vytvoří stínicí prvek. Vertikální žaluzie se zadává obdobně jako závěsy – vymezením oblasti.

Editace v dynamickém řezu

Nový nástroj nabízí možnost „kliknout za" rovinu řezu. To vám umožní editovat a měnit prvky i v zobrazovacím módu dynamického řezu, což může být užitečné při práci v axonometrii, když si přejete editovat interiérové části budovy.

Nové zadání tiskových sestav

Po nastavení velikosti a orientace papíru se vytvoří samostatné okno s tiskovou sestavou.

Do tohoto okna můžete umístit jakékoliv výkresy přímo z palety Navigátor. V této tiskové sestavě je však možné umístit i jakýkoliv výřez výkresu, který také reaguje na změny projektu (vhodné např. pro skladby podlah převzaté z řezů).

Paleta – Rychlé hledání

Rychlé hledání vám umožní vyhledat příkazy, materiály, objekty, dveře, okna, světla nebo 2D skupiny, které se shodují se zadaným klíčovým slovem.

Takto nalezený prvek je ihned k dispozici, včetně všech příkazů, které se k němu vztahují.

archline-04

Elektropříslušenství

Nový nástroj pro umístění a návrh elektropříslušenství (vypínače, zásuvky, panely). Zobrazování dodržuje zásady projektování elektroinstalace.

Připojit fotografii a popis

ARCHline.XP 2011 umožní připojit libovolnému prvku neomezený počet obrázků, fotografií a komentářů. Ty se zobrazí, když zaměříte kurzorem daný prvek v pohledovém okně.

Vylepšení a rozšíření stávajících nástrojů:

  • Zdi – nový nástroj pro rychlý převod čar z DWG/DXF výkresu na zdi
  • Nosník – nový parametr pro natočení nosníku kolem jeho podélné osy
  • Objekt, Skupina – zobrazení 2D symbolu na více podlažích
  • Kolmý pohled na zeď – pohled na vybranou zeď společně s vybranou částí 3D modelu
  • Pohledy – uložení perspektivních pohledů pod názvem a jejich rychlé vyvolání ze seznamu ve stavové řádce
  • Balíček prostředí – přenos nastavení, materiálů, uživatelských objektů a další prvků mezi počítači
  • ARCHline.XP 2011 importuje a exportuje také výkresy uložené ve formátu AutoCAD 2010

Popis dalších nástrojů a funkcí ARCHline.XP 2011 naleznete na www.archline.cz.


Mohlo by vás zajímat: