Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio představuje aplikaci Revit Tools

Autor článku: Redakce   

Tags: Autodesk | CAD | Revit | Tools

CADstudio-Dvere250Akciová společnost CAD Studio rozšířila nabídku pro uživatele řešení Autodesk Revit Architecture a Revit MEP o vlastní nadstavbu „Revit Tools“. Projektantům a architektům pomáhá snadněji a rychleji připravit projektovou dokumentaci s ohledem na české zvyklosti a normy. Tým vývojářů společnosti CAD Studio je znám dlouhodobou podporou českých uživatelů, kteří pro svou práci potřebují co nejlepší podporu českých norem a informačních systémů. Pravidelně tak představuje nové nástroje a nadstavbové aplikace pro řešení společnosti Autodesk. Většina z tohoto softwaru je dostupná buď zcela zdarma, v rámci portálu CADforum.cz, nebo v rámci bonusového balíčku CS+, který získávají zákazníci CAD Studia při nákupu CAD, GIS a PLM řešení. Jedním z posledních přírůstků jsou Revit Tools.


„Naše nedávno uvedená nadstavbová aplikace Revit Tools se setkala s velmi pozitivním ohlasem mezi odbornou veřejností. Uživatelé, kterým pomáhá s přípravou stavební a profesní dokumentace, nám poskytli velmi detailní zpětnou vazbu. Jejich podněty a připomínky jsme obratem zapracovali do verze Revit Tools 1.1, která přináší řadu vylepšení. Navíc počítáme s vývojem dalších nástrojů. Na základě naší žádosti Autodesk upravil API, aby bylo možné doplnit další důležité funkce, na které se uživatelé mohou těšit v příští verzi pro Revit 2013,“ doplňuje Vladimír Michl, manažer pro rozvoj společnosti CAD Studio.

Aplikace Revit Tools pro Autodesk Revit

Aplikace CAD Studio Revit Tools pro Autodesk Revit – součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje BIM aplikaci Autodesk Revit o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Revitu. .N et aplikace Revit Tools je určena pro Revit Architecture, MEP a Structure 2012 (32-bit nebo 64-bit, CZ nebo EN verze). Pro její práci je potřebný Service Pack 2 (nebo vyšší) pro Revit 2012.

Popis jednotlivých komponent Revit Tools

Popis Skladby

Automatické popisky skladby střech, podlah a stěn, včetně popisu materiálu a tloušťky
Aplikace CADstudio Popis Skladby vytváří automatickou popisku skladby střechy, podlahy nebo stěny, včetně popisu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev vybraného stavebního prvku. Při změně skladby je automaticky upravena i jeho popiska. Jsou podporovány i kombinované/připojené podlahy a stěny. Příkaz lze přiřadit na klávesovou zkratku.

2_Popis_Skladby

Job Time Tracker – Sledování času

Sledování času stráveného na projektu
Aplikace Sledování času sleduje automaticky čas strávený na projektu (zakázce). Lze nastavit časové prodlevy (přestávky mezi příkazy), které se nezapočítávají do projektového času. Sledovat lze jednotlivá sezení, celkový čas a počet provedených příkazů. Údaje lze vyexportovat do Excelu.

4_sledovani_casu

Informace o čase jsou automaticky ukládány do samostatného souboru s příponou .CSTIME, ve stejné složce a se stejným názvem jako váš projekt. Pokud přenášíte váš RVT soubor na jiný stroj, překopírujte i soubor .cstime. JobTime sleduje a zobrazuje tyto vlastnosti:
•    celkový čistý čas ve formátu dd:hh:mm:ss
•    čistý čas v jednotlivých sezeních Revitu (a časové razítko těchto sezení)
•    počet příkazů (operací) spuštěných v jednotlivých sezeních
Sledovací reaktor je implicitně ZAPNUTÝ. Nemusíte tedy z ribbonu vyvolávat příkaz JobTime. Spouštějte jej jen pro zobrazení aktuální informace o sledovaném čase, pro nastavení nové hodnoty času prodlevy (nastavení je ukládáno v souboru projektu), pro dočasné vypnutí, nebo pro export statistických dat do Excelu (nebo jiné tabulkové aplikace podporující datové soubory CSV). Tam pak můžete provádět další operace nad nasbíranými daty – např. sumarizaci dat z několika RVT souborů, několika uživatelů, grafické prezentace, přidání cenových nebo fakturačních dat, atd.
Soubor sledování je aktualizován při zavření dokumentu/projektu (pokud je projekt během daného sezení alespoň jednou uložen).

Seznam referencí

Funkce Seznam referencí (Reference Manager) vypíše seznam všech připojených souborů do aktuálního projektu – např. připojené DWG a RVT soubory, keynote, sdílené parametry, obtisky (obrázky).

5_seznam_referenci

Legenda Podlah

Automatická tvorba legend podlah
Funkce Legenda Podlah vytváří do připraveného pohledu legendy obrázkový seznam vybraných podlah včetně popisu jednotlivých vrstev. Seznam lze rozmístit do jednoho nebo několika pohledů.
Vlivem omezení API je ve verzi 2012 prozatím ovládání trochu komplikované.

6_podlahy

Podlahy v Místnosti

Typy podlah jako vlastnosti místností
Funkce Podlahy v Místnosti zjistí veškeré typy podlah, které se nacházejí v místnosti, a hodnotu „Označení typu podlahy“ zapíše jako sdílený parametr do místnosti. Lze tedy použít nejen v tabulkách, ale i v popiskách místnosti. V případě více podlah na sobě se bere v úvahu jen ta nejvýše položená a aktuálně je aplikace určena jen pro rovné podlahy.

podlahy_v_mistnosti

Kóty

Nástroje pro efektivnější kótování
Průběžná kóta okótuje automaticky všechny zdi, které se nacházejí na pomyslné přímce. Prostým zadáním dvou bodů dojde k okótování stěn.
Funkce Zeď okótuje automaticky vybrané zdi pomocí několika řetězců. Na výběr je možnost kótovat otvory, připojené stěny nebo jen celkovou kótu. Zvolené řetězce se automaticky umístí nad sebe s předem definovanou vzdáleností jak od zdi, tak i navzájem od sebe. Při zvolení volby „Otvory“ se do kótovacího řetězce automaticky umístí výška otvoru a parapetu.

Dveře

Automatické rozpoznávání otevírání dveří
Funkce Dveře automaticky rozpozná otevírání dveřního křídla a zapíše jej jako hodnotu parametru do vlastností dveří. Zároveň načte do projektu popisku dveří, kde je již tento parametr vložen. U nových projektů se vše děje automaticky, a není tedy třeba vybírat žádný příkaz. U stávajících projektů je třeba klepnout na příkaz Dveře a parametr Otevírání dveří se zapíše ke všem existujícím dveřím v projektu. Dále se již vše provádí automaticky.

Místnosti

Přečíslování místností a prostorů
Funkce Přečíslování dokáže přečíslovat místnosti nebo prostory (MEP objekty). Číslu lze zadat předponu nebo příponu a poté postupným výběrem místností/prostorů provést přečíslování. V případě, že se použije na místnost číslo, které se již v projektu nachází, umožní aplikace prohodit čísla těchto dvou místností nebo přečísluje všechny místnosti nacházející se v řadě za zadaným číslem.

11_mistnost

Nástroje pro Revit MEP

Jen pro Revit MEP jsou určeny nástroje Duct Splitter (Rozdělení potrubí) a Element Renumber (Přečíslování potrubí).

Rozdělení potrubí

Aplikace Rozdělení potrubí je určena pro Revit MEP a dokáže rozdělit vybrané potrubí na předem definovanou délku. V místě dělení vkládá automaticky spojku. Při hromadném výběru potrubí lze určit délku dělených úseků zvlášť pro pravoúhlé i kulaté potrubí vzduchotechniky nebo potrubí kanalizace.

13_Rozdeleni_potrubi

Přečíslování potrubí

Aplikace Přečíslování potrubí je určena pro Revit MEP a přečíslovává všechna zařízení a potrubí ve vybrané větvi od zadaného čísla. Stačí vybrat počáteční prvek potrubní větve nebo v případě číslování jen části potrubí je třeba kromě počátku určit i směr číslování. V případě, že se ve větvi nachází prvek stejného typu a rozměrů, bude mu přiřazeno stejné číslo.

14_precislovani_potrubi

On-line nástroje

On-line nástroje usnadňují přístup k web zdrojům určeným pro uživatele Revitu a Revit Tools – k domácí stránce aplikace, ke knihovně RFA rodin Revitu a k Helpdesk serveru technické podpory CAD Studia.

Další rozšíření

Funkce Revit Tools jsou průběžně doplňovány. Pro zefektivnění práce v Revitu můžete CAD Studiu zasílat vaše návrhy dalších funkcí.

Verze

  • V1.1 (3/2012)
    • 1.1: doplněny funkce Dveře, Místnosti, Podlahy v místnosti, seskupení pásu karet
  • V1.0 (2/2012)
    • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus
    • 1.01: oprava instalace pro WinXP, lokalizace JobTime
    • 1.02: oprava licence 32bitové verze

Cena

Zákazníci firmy CAD Studio získávají aplikaci CAD Studio Revit Tools ZDARMA jako bezplatný bonus na BonusDVD k Autodesk Revit CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Revit Tools zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Revit Subscription.

Cenové informace

Trial verze je omezena časově (15 dnů) i funkčně (pokročilejší funkce). Pro získání autorizačního kódu plné verze Revit Tools prosím kontaktujte CAD Studio.

Download

Trial verzi CAD Studio Revit Tools si můžete stáhnout ze stránky Download (pro Revit 2012 SP2).
Revit Tools jsou určeny pro 32- i 64bitové verze BIM aplikací Autodesk Revit Architecture a Revit MEP řady 2012.
Zákazníci CAD Studia získávají úplnou sadu Revit Tools zdarma v rámci balíčku CS+. Ostatní uživatelé si mohou stáhnout bezplatnou zkušební verzi a aplikaci případně následně zakoupit, nebo získat zdarma při příštím prodloužení předplatného.
Více informací o Revit Tools (vč. ukázkových videí) najdete na www.cadstudio.cz/revittools.

Mohlo by vás zajímat: