CADservis
Berger-Huck
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dietrich's jako ARX aplikace do AutoCADu

Autor článku: Josef Humhal   

Dietrichs250Spojit dohromady speciální software pro konstrukci dřevostaveb, kde hlavním výstupem je plnohodnotná dokumentace a výstupy pro přípravu výroby, se softwarem umožňujícím plnohodnotný výstup v podobě výkresů pro stavební povolení, provedení stavby, výkresy detailů apod., je poměrně technicky i finančně náročná výzva. Již od konce roku 2013 se však tato výzva stala skutečností v podobě plnohodnotné ARX aplikace společnosti Dietrich's AG do softwaru AutoCAD.

Spojením těchto dvou silných projekčních nástrojů lze nyní v jediném prostředí díky speciálnímu softwaru pro konstrukci dřevostaveb generovat veškerou výrobní dokumentaci v podobě kusovníků, nářezových plánů, optimalizace, montážních výkresů, dat na speciální tesařská CNC zařízení a díky softwaru pro klasické projektování generovat a vytvářet výkresy situační, výkresy pro ohlášení a provedení stavby, anebo detailní výkresy pro provedení stavby.

Pokud chtěl doposud projektant nabídnout komplexní služby, potřeboval více speciálních softwarů za cenu zatížení značnou finanční investicí.

Představíme-li si, že projektant potřebuje kvalitní software pro tvorbu výkresů, 3D vizualizací, výrobní dokumentace, musí-li vyhotovit cenovou nabídku, statický posudek, energetický štítek budovy apod., bude zapotřebí vlastnit několik speciálních softwarů, aby i výstupy měly tu správnou vypovídající hodnotu. Další softwary pro tvorbu schodišť, vybavení budovy nábytkem a mnoho dalších ponechme prozatím stranou. Vždy bude samozřejmě platit to, že specializovaný software na tu danou věc bude mnohem sofistikovanější a propracovanější a s hodnotnějšími výstupy nežli univerzální software „na všechno".

Spouštění ARX AplikaceSpouštění ARX Aplikace

V případě spojení možností softwaru Dietrich's a AutoCAD se však dostáváme na vyšší stupeň kvality projektování. Oba výše uvedené softwary jsou masívně nasazeny již na středních školách a jsou i nejčastěji používanými softwary ve své kategorii v praxi. Spojením těchto dvou softwarů uživatel celou dobu pracuje v jemu dobře známém prostředí s možností využívat speciální nástroje sofistikovaného softwaru pro konstrukci dřevostaveb, což vede k velké úspoře času nutného pro zapracování se ve specializovaném softwaru.

Volba prostředí speciální softwaru přímo v AutoCADuVolba prostředí speciální softwaru přímo v AutoCADu

Použití aplikace se orientuje na výrobce dřevostaveb, architektonické a projekční kanceláře a na všechny, kteří již AutoCAD používají.

Jako součást aplikace lze tedy nabídnout spojení speciálních funkcí pro konstrukci dřevostaveb, statiky, stavební fyziky, přenosu dat na CNC zařízení a detailní výkresové dokumentace podle příslušných norem.

Představení nové ARX aplikace na veletrhu Ligna Hannover 2013, foto Dietrich’s AGPředstavení nové ARX aplikace na veletrhu
Ligna Hannover 2013, foto Dietrich’s AG

Projektování rámových dřevostaveb, srubů, roubenek, ale i drobných dřevěných staveb, jako jsou pergoly, altány, stání na auta a mnohé další, se tak stává mnohem jednodušší a komplexnější.

Díky speciální aplikaci lze přímo v AutoCADu využívat pomocné asistenty pro automatickou tvorbu střech, stěn a stropů, výkresový podklad lze použít jako referenci a vytvořit pomocí automatismů pro obložení na několik kliknutí rámovou konstrukci dřevostavby se všemi detaily, okny, dveřmi se zachováním informací o způsobu připojení stěny. Je možné použití speciálních kombinovaných prvků, tzv. kombielementů, pro vytváření ocelových výztuh konstrukcí, lešení, elektroinstalací a mnoha dalších prvků. Záloha pro materiálové soupisky pro detailní kusovník, výkresy krokví a vaznic, automaticky kótovaných výrobních výkresů a záloha dat pro CNC zařízení jsou tak plně k dispozici.

Využití automatismů speciálního dřevařského softwaruVyužití automatismů speciálního dřevařského softwaru

Generování strojových dat díky speciálnímu dřevařskému softwaru
Generování strojových dat díky speciálnímu dřevařskému softwaru

Podobnost obou programů se projeví při pohodlném zadávání hodnot v jednotlivých dialogových oknech a práce se tak stává všestrannou. Automaticky generované výkresy speciálního dřevařského softwaru se dají rychle doplnit rozsáhlými funkcemi AutoCADu.

MYŠLENKA – NÁVRH – KONSTRUKCE – ZHOTOVENÍ... vše z jedné ruky a od jediného člověka... to je hlavní motto nové ARX aplikace Dietrich's do AutoCADu.

Projektování dřevostaveb ve známém prostředí AutoCADuProjektování dřevostaveb ve známém prostředí AutoCADu

www.dietrichs.cz


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit