E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ProductView

Tags: CAD

Nová generace vizualizačního nástroje
PTC ProductViewPTC, The Product Development Company, uvedla nejnovější verzi vizualizačního nástroje pro podporu spolupráce – ProductView 9.1. Svými přínosy, jako zásadní nárůst výkonu, intuitivní uživatelské rozhraní a unikátní nástroje pro spolupráci MCAD – ECAD, umožňuje tato verze uživatelům jednoduše se přizpůsobovat stále se měnícím potřebám bez nutnosti instalovat různorodý software či vyvíjet jiné speciální nástroje.

PTC je jedinou softwarovou společností nabízející jednotné a škálovatelné vizualizační prostředí pro spolupráci, které je navíc součástí širšího produktového celku PTC Product Development System (PDS). ProductView 9.1 pomáhá výrobcům proniknout k podstatě výrobku, urychlit a zkvalitnit rozhodovací proces a tím pádem výrazně zkrátit dobu uvedení nového výrobku na trh. Obsahuje deset složek přinášejících dohromady výrazný nárůst výkonu a podporu heterogenního CAD prostředí
Vývoj výrobku je z pohledu vizualizace dat a informací velmi náročný proces a výrobci často podléhají návalu mnoha softwarových řešení pro podporu dílčích částí tohoto procesu. Tyto softwary odpovídají jen určitým formám užití a těžko odpovídají spletitým potřebám různorodých koncových uživatelů. PTC ProductView 9.1 tuto záplavu eliminuje tím, že nabízí varianty od jednoduchého (tzv. desktop) prohlížení až po interaktivní prohlídky a telekonference nad sestavami z  miliónů dílů. Tato škálovatelnost znamená, že ProductView 9.1 umožní načíst dříve nedosažitelná data, zvyšuje celkovou produktivitu vývojových týmů svým špičkovým výkonem a dovoluje uživatelům déle využívat stávající počítače v produktivním provozu bez nutnosti upgrade.
Navíc s novou verzí získává rodina ProductView jako první řešení na světě podporu ProSTEP (Interdomain Design Exchange) standardu. Touto možností se PTC stává prvním poskytovatelem MCAD řešení umožňujícím také přímou spolupráci s ECAD doménou pomocí této otevřeně definované metody. Nyní lze tedy zpracovávat změny v návrzích výrobku jak v mechanické, tak v elektro oblasti vývoje a vidět přímé důsledky těchto změn současně. Tímto se optimalizuje schopnost uživatelů nahlížet na plánované změny dopředu a vyhodnotit záměr bez rizika vzniku nákladných chyb a omylů.

PTC ProductView

ProductView MCAD Professional, klíčová komponenta rodiny ProductView, nabízí následující nástroje a nová rozšíření:

  • Nové intuitivní uživatelské prostředí zaměřené na dílčí úkoly, které odpovídá uživatelskému prostředí Microsoft Office 2007
  • Přehledná navigace ve struktuře výrobku a také možnost postupného odkrývání hladin, to vše pomocí unikátních 3D náhledů
  • Automatická vícevrstvá a vylepšená komprese souborů umožňující rychlý přístup k informacím upravený vždy podle individuálních rolí uživatelů
  • Podpora vícejádrových procesorů a souběžných výpočtových vláken využívající bezezbytku možnosti moderních procesorů a přinášející dosud nevídaný výkon
  • Vylepšený systém filtrů pro detekci pohybu v prostoru, interaktivní grafické prezentace v reálném čase či snížení úrovně detailů a celkové vizuální komplexnosti
  • Intuitivní tvorba konstrukční geometrie, odměřování, náhledy do geometrie, jejich správa a opakované použití, to vše snadněji než dříve
  • Vizualizace typu Model-based Design (MDB) včetně podpory poznámek k modelům, jejich vazeb a přístup k informacím z Pro/ENGINEER prohlížeče
  • Volitelně 64bitová architektura umožňující načtení více než milionu dílů a více než bilionu polygonů
  • Nástroje „na kliknutí“ pro tvorbu rozpadů
  • Volitelně modul pro začlenění ProductView do webových prohlížečů, Java a MS Office aplikací

„Vysoce škálovatelná architektura ProductView jasně ukazuje nejvyšší výkon při otevírání a při práci s těmi největšími 3D sestavami. Nový interface nabízí více možností a zjednodušuje mnoho operací. Tato verze ProductView vskutku ustanovuje PTC jako nekorunovaného krále na poli vizualizačních nástrojů pro spolupráci uvnitř i vně podniku.“
Jeff Zemsky, PLM manager společnosti Plug Power

Dostupnost ProductView 9.1 a ProductView MCAD Professional

Uvedení ProductView 9.1 a ProductView MCAD Professional je naplánováno na září 2008. PTC si vyhrazuje možnost změny v načasování uvolnění produktů.

AV ENGINEERING, a.s., která letos oslavila 15 let na českém a zahraničním trhu, je expertní konzultační a vývojovou společností, která svými službami a dodávkami softwarových technologií pomáhá svým zákazníkům uvádět výrobky na trh rychleji, při nižších nákladech a ve vyšší kvalitě. AV ENGINEERING je  také autorizovaným distributorem dalších softwarových systémů jako je Pro/ENGINEER, Windchill, Pro/TOOLMAKER  a Mathcad pro Českou republiku, poskytuje vývojové a konstrukční služby, analýzy, simulace, dodávky a měření prototypů pro automobilový průmysl, dopravní strojírenství, těžkou techniku, spotřební průmysl a další odvětví. Vlastní zkušenosti v oblasti zvyšování produktivity a efektivity práce při vývoji výrobku poskytuje AV ENGINEERING formou implementačních a konzultačních služeb více jak 500 zákazníkům v České republice a Evropské unii.


PTC ProductView

„Během minulého roku PTC tvrdě pracovalo na sjednocení produktů Division a InterComm pod pláštěm ProductView, takže nyní poskytuje zákazníkům jednotnou platformu pro vizualizační spolupráci. ProductView 9.1 je významným milníkem při realizaci naší vize vývoje softwaru s vedoucím postavením na trhu v oblasti digitálního vývoje, spolupráce nad daty a vizualizace. Zákazníci PTC, kteří implementují nové ProductView MCAD Professional řešení, získají dvě zásadní výhody v procesu vývoje výrobku: detailní znalost svého výrobku pro přijetí správných rozhodnutí včas a zrychlený změnový proces s minimalizací rizika chyb a omylů.“
James Heppelmann, výkonný viceprezident společnosti PTC

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit