Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Důraz na bezpečnost a automatizaci

Tags: CAD | CAM

Edgecam 2009 R2Změny v nové verzi Edgecam 2009 R2 opět rozšiřují možnosti uživatelů pro zdokonalení jejich výrobních postupů. Novinky, reflektující potřeby výroby, opět jednoznačně přispívají ke zkracování výrobních procesů a růstu automatizace při jejich vytváření.

Z mnoha vylepšení ve verzi Edgecam 2009 R2, určitě stojí za zmínku:
  • Ve frézování – zpracování dynamického polotovaru, automatická kontrola upínačů při hrubování nebo u 5osého obrábění využití nové operace Pružné řádky a kontroly mezí a nájezdu do počátečního bodu cyklu.
  • V soustružení – bezpečné parkování hlav a přesun mezi vřeteny na soustružnicko-frézovacích centrech.
  • Nové možnosti v Manažeru strategií a mnoho dalších vylepšení.

Kontrola upínačů při Hrubování

Při obrábění, kdy je komponenta upevněna libovolnými upínkami nebo je ve svěráku, případně v upínacím přípravku, Edgecam dokáže automaticky rozpoznat pozice a parametry upnutí a zabránit v kolizi s upínači. Navíc má každý uživatel možnost volby nastavení odstupu od upnutí ve všech osách.     
Kontrola upínačů přináší výhody i uživatelům Manažera strategií. V minulosti bylo nutné vytvářet ochranné hranice, aby došlo k zamezení obrábění v místech, kde bylo upnutí. Nyní již není při práci se strategiemi toto 'dočasné řešení' nutné. Při hrubování je tato nová funkce kontroly upnutí ve strategii na použitá upnutí automaticky upozorní.

Kontrola upínačů při htubování

Nové operace v 5 plynulých osách

Edgecam 4- a 5osé obráběcí operace jsou koncipovány dle nejnáročnějších požadavků specifických oblastí průmyslu, jako je letecký, automobilový, lékařský a petrochemický. 4- a 5osé plynulé obrábění v Edgecam umožňuje vyrábět tvarově složité díly, které by dříve musely být odlévány. Tento způsob výroby je vysoce přínosný například pro vývoj prototypů a je speciálně koncipován pro poslední generace soustružnicko/frézovacích strojů. V tomto ohledu mohou uživatelé například obrábět zaoblení s nástrojem obrábějícím kolmo k ploše.

Nové operace v pěti plynulých osách a rozpoznání všech děr na solidech

Rozpoznání všech děr na solidech

Plná asociativita dat je zajištěna díky načtení Solid modelu v nativním formátu, bez posunu nebo rotace dílu. Edgecam Solid obráběč tak může využít maximum dat přímo z modelu a umožní automatickou aplikaci strategií na rozpoznané útvary. V prohlížeči útvarů jsou jednotlivé rozpoznané útvary označeny podle toho, které z nich lze obrábět na aktuálně zvoleném stroji, při současném upnutí. Nová verze opět posunuje možnosti pro vyhledávání děr, které nejsou v existující rovině CPL, ale ve všech rovinách.

Přesun útvaru mezi vřeteny včetně nových hrubovacích cyklů

Edgecam soustružení zaručuje funkčnost pro širokou škálu typů soustružnických strojů od jednoduchých 2osých soustruhů až po soustruhy s více nástrojovými hlavami, dvou vřetenové soustruhy či soustružnicko-frézovací centra.  U soustružnicko-frézovacích center je programování C, Y a B osy provedeno pomocí stejného prostředí jako běžné soustružení, následkem čehož, je toto prostředí  pro uživatele jednoduché a intuitivní. Snadné pochopení a nastavení obráběcích cyklů je důležité zejména u složitějších konfigurací obráběcích strojů, a proto je pro tyto cykly vysoká spolehlivost Edgecam výraznou oporou. Nově mají uživatelé také možnost libovolně přesunovat obrobek mezi vřeteny a kopírovat útvary mezi hlavním a vedlejším vřetenem.

Změny v Manažeru strategií

Manažer Strategií je nejlepší způsob, jak zachovat a automaticky aplikovat výrobní rutiny, které se často opakují. Strategie je soubor pravidel, která automaticky generují obráběcí instrukce pro dané útvary. Ve strategii jsou zapsány inteligentní procesy, které jí umožňují přizpůsobení podle různých typů geometrie a různých parametrů útvarů.
Modul Manažer Strategií staví na pevných základech inteligentního Solid obráběče Edgecam a nabízí nejrychlejší možný způsob tvorby obráběcích drah, za využití znalostí zkušeného technologa. Tím je zajištěno plně automatické, vysoce efektivní řízení CAM procesu a zároveň je zajištěno, že nejlepší znalosti technologa zůstávají zachovány ve firmě pro další využití.
V nové verzi byly možnosti automatizace opět rozšířeny o novou licenci Manažera strategií pouze pro spuštění strategií. Tento modul je užitečný pro uživatele, kteří potřebují strategie pouze zobrazit a spustit. V tomto ohledu se nabízí využití již hotových strategií a odpadá tedy nutnost jejich vytvoření znovu.

Změny v manažeru strategií


Mohlo by vás zajímat: