Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pro/ENGINEER Wildfire 5.0

Autor článku: Radovan Míček   

Tags: 3D CAD | PTC

Wildfire 5.0Konstrukce bez bariér

Pokud patříte k uživatelům vůbec prvního parametrického konstrukčního systému, jenž byl pod jménem Pro/ENGINEER uveden na trh v roce 1988, můžete se již brzy těšit na jeho jubilejní 30. verzi. Její označení je Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 a podle posledních informací, známých v době psaní tohoto článku, bude uvolněna k užívání ve čtvrtek 23. července 2009. Uživatelé systému Pro/ENGINEER s aktivní službou maintenance mohou již od prosince 2008 zkoušet verzi Wildfire 5.0 Preproduction.

Vybrat ty nejzajímavější novinky ve Wildfire 5.0 není lehký úkol. PTC, výrobce systému Pro/ENGINEER, uvádí, že v této verzi bylo řešeno více jak 330 projektů, které vycházely jednak z požadavků uživatelů, ale také z „vizionářských“ požadavků současných i budoucích aplikací a vzájemné komunikace a kompatibility. Připomeňme například načítání dat z vyšších verzí do nižších včetně historie tvorby, které je v Pro/ENGINEER již od verze Wildfire 3.0.

Jsem Wildfire 5.0, Pro/ENGINEER Wildfire 5.0

Jako instalační médium slouží jediný DVD disk, který v sobě obsahuje instalaci jak 32-, tak 64bitové verze Pro/ENGINEER. Po prvním otevření Wildfire 5.0 se cítíte jako doma: nejste ničím překvapeni a na první pohled ani nepoznáte, že jste v nové verzi. PTC si uvědomuje sílu, kterou přináší uživatelský interface Wildfire, a proto jej záměrně nechala beze změny. Přehledně umístěné ikony, sdružené funkce a nejpoužívanější příkazy pod pravým tlačítkem myši. To je Wildfire. Pokud se ale přepneme do výkresového prostředí, uvidíme změnu na první pohled. Rozhraní à la MS Office 2007. Ikony jsou sdruženy do tzv. ribon lišt, které v sobě slučují příkazy k určitým fázím tvorby výkresů. Tak například lišta Layout sdružuje ikony pro tvorbu pohledů a jejich úpravy. Rychlý přístup k funkcím je i pomocí pravého tlačítka myši. Samozřejmě, že příkazy pod pravým tlačítkem vždy závisí na fázi tvorby výkresů, tzn. mění se dynamicky podle toho, co právě potřebujeme. Např. pokud zrovna vytváříme nebo kontrolujeme umístění tabulek (v případě jejich automatické tvorby), nalezneme pod pravým tlačítkem právě příkazy pro tabulky.

Pohled pod kapotu

Vraťme se ještě k otevírání Pro/ENGINEER dat. Všechny verze Wildfire obsahují integrovaný web prohlížeč, který umožňuje nejen nalézt požadované modely, ale především je zobrazit v 3D náhledu. Tato funkce je velice ceněna uživateli, neboť umožňuje filtrovat a vyhledat soubory podle typu (např. vyhledat jen plechové díly) a podle částí názvu a okamžitě je zobrazuje. Geometrii, zobrazenou v 3D náhledu, můžeme otáčet, přibližovat ji, dvojklikem na díl v sestavě ji otevřeme v hlavním okně systému Pro/ENGINEER. Tato funkce je ve Wildfire 5.0 rozšířena o automatické 3D náhledy na všechna data ve zvoleném adresáři (obdoba zobrazení souborů jako Ikony či Dlaždice v MS Vista). To uživatelům umožní rychlý, vizuální, interaktivní výběr, a to nejen v integrovaném Pro/ENGINEER prohlížeči, ale také ve Windows Exploreru.

Inovace, kam oko dohlédne

Vylepšení se dočkaly všechny oblasti systému Pro/ENGINEER. Začněme například svařováním. Svary je možno ve Wildfire 5.0 vytvářet jak v sestavách, tak i na dílech. Možná se ptáte, proč by měl někdo svařovat díl? Představte si, že potřebujete zavařit plechovou krabičku, nebo na součásti zavařit otvor. Uživatel má k dispozici nástroje na přípravu svařování (sražení hran, apod.), definici technologie, dynamický náhled na podobu svaru na modelu a samozřejmě potřebné funkce pod pravým tlačítkem myši. Pokud se podíváme na svary komplexněji, neslouží jen pro zobrazení značky svaru na modelu a výkrese. V systému Pro/ENGINEER je svar reálná část modelu výrobku: má svoji hmotnost, objem (může např. ovlivnit smontovatelnost – hlava šroubu může kolidovat se svarem), pevnostní charakteristiky (proto jej ve Wildfire 5.0 můžeme přímo použít v pevnostním výpočtu, který přebírá nejen tvar, ale i materiál svařovací elektrody), apod.
Direct editing je technologie, kterou PTC používá v systému Pro/ENGINEER již řadu let. Ve Wildfire 5.0 je ovšem tato funkce rozšířena o editaci více prvků najednou. Můžete tak jednoduše manipulovat např. s hranicí kapsy – a díry uvnitř kapsy se automaticky a okamžitě přizpůsobují její velikosti (viz obr.). Přímá editace na importované geometrii je rovněž možná.
V sestavách je nyní možné vybrat součástky jak v modelovacím prostředí, tak v modelovém stromě a pod pravým tlačítkem naleznete rychlou volbu pro vytvoření nové podsestavy. Po zadání názvu vznikne v požadované úrovni struktury nová podsestava a uvnitř vložené součástky. Rovněž je možné přesouvat součástky mezi sestavami jednoduchým přetažením v modelovém stromě.
Pokud potřebujete vytvářet řemenové či řetězové převody, jistě oceníte nový prvek Belt. Ten automaticky vytvoří díl (řetěz, řemen, lano apod.), který obepíná vybrané kladky. Tvorba je velice jednoduchá. Nejde jen o grafickou reprezentaci, ale má důležitý význam v dynamických výpočtech: při definici převodu totiž můžeme zadat předpětí, které následně ovlivňuje hodnoty prokluzů v kladkách. Pro/ENGINEER je totiž kompletně provázán inteligentními vztahy, takže pokud jednou zadáme parametr či vlastnost, je ho využito v dalších aplikacích či výskytech modelu. Nikdy to neděláme zbytečně či bezúčelně.

Rychlý přístup pro zobrazení orientace, detailů, rozstřelů a průhledností nově umožňuje navigační lišta v dolní části obrazovky. Vše lze samozřejmě nastavit a upravit podle specifických požadavků uživatele. Ať už se jedná např. o velikost náhledu či pořadí záložek.

Užitečnou funkcí, kterou ocení hlavně tvůrci desénových, tzv. pohledových dílů, je možnost vytvořit rádius s přechodem se spojitou křivostí. Tento přechod lze nastavit jak u rádiusu, kdy se po trajektorii odvaluje kulička, tak i u rádiusu typu D1xD2. Nově lze rovněž elegantně řešit plochy ze 3 hran.

Nejlepší zkušenost je vlastní

V brzké době si budete moci vyzkoušet Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 bezplatně. 30denní, tzv. Tryout licence vám umožní „na vlastní ruce“ vyzkoušet všechny výhody Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. Novinek objevíte mnohem více, než jsme mohli v rámci tohoto článku představit. Pokud chcete s Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 zůstat v kontaktu, sledujte internetové stránky www.aveng.cz a www.ptc.com. Implementaci a veškerý servis spojený s PTC produkty v České republice poskytuje společnost AV Engineering.

Autor pracuje ve společnosti AV Engineering.
 

Mohlo by vás zajímat: