Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HSMWorks 2009

Tags: CAD | CAM | Software

Profesionální výsledky při jednoduché obsluze aneb kdy se práce stává hrou
Indexované obráběníCAD/CAM systém HSMWorks vstoupil oficiálním způsobem na trh České a Slovenské republiky na počátku roku 2009 a za tuto dobu již zaznamenal nemálo obchodních úspěchů. Systém, který ihned po jeho vstupu na český trh zařadila do svojí nabídky společnost 3E Praha Engineering, je distribuován firmou 1C Pro. U stávajících uživatelů, komerčních i školních, je velmi oblíben a je stále známější i v řadách potenciálních uživatelů. Tento úspěch je zapříčiněn jak  velmi jednoduchou a intuitivní ovladatelností systému při současném dosažení profesionálních výsledků, tak i velmi rychlým vývojem systému, kde dochází k významné implementaci novinek v oblasti počítačového zpracování i v oblasti technologie. Svoji roli hraje bezesporu také velmi dobrá podpora systému ze strany dodavatelů systému.

Uživatelsky příjemné a intuitivní ovládání

Systém HSMWorks byl od prvopočátku programován pro CAD systém SolidWorks, což přineslo mnohé výhody, mezi něž patří jednotné CAD a CAM prostředí. Integrace systému HSMWorks do systému SolidWorks je natolik zdařilá, že uživatel se nejen pohybuje v jednom systému, ale přechody mezi jednotlivými režimy (skica, model, technologie atd.) jsou naprosto přirozené.
Toto je nezanedbatelná část při snaze uspořit náklady, a to nejen při zavádění systému, ale i při samotném používání. Jedná se o následující výhody: Úspory při nákupu systému, jednotné školení na uživatelské prostředí a používání systému, větší zastupitelnost pracovníků, lepší provázanost dat a menší riziko zavlečení chyby zapříčiněné přenosem dat z CAD do CAM systému, a také možnosti využívat CAD nástroje v CAM oblasti a obráceně.
Je samozřejmostí, že HSMWorks je plně lokalizován do českého jazyka a je jen na uživateli, zda bude využívat originální, nebo lokalizovanou verzi, kde přepnutí z jedné do druhé verze je dílem okamžiku. Kompletní lokalizaci systému HSMWorks zajišťuje firma 1C Pro.

Ukázka jednotného CAD/CAM prostředí systému HSMWorks

Ukázka jednotného CAD/CAM prostředí systému HSMWorks

Optimalizované dráhy nástroje – pokročilé technologie

O systému HSMWorks bylo již psáno několikrát, a tak se nyní zaměříme na pokročilé technologie, které uživateli umožní vytvořit obrábění, které splňuje následující kritéria: výkonné/produktivní a bezpečné obrábění, zkrácení času obrábění, prodloužení životnosti nástrojů a strojů a docílení kvalitnějších výsledných povrchů v požadované přesnosti.
Do nedávné doby by splnění všech těchto podmínek bylo téměř nemyslitelné, ale díky neustálým inovacím se toto stalo realitou.
Představíme si „Adaptivní obrábění“, které systém HSMWork využívá jak ve 2D, tak i ve 3D obrábění.

Adaptivní obrábění

Co si přesně představit pod tímto názvem? Adaptivní znamená přizpůsobivé. V případě generování dráhy nástroje v systému HSMWorks to znamená, že systém má zadaná určitá kritéria, která musí dodržet nebo je nesmí překročit. Dle těchto kritérií se následně generuje dráha nástroje.
Standardní generování dráhy nástroje, které se používá do dnešní doby, nezohledňuje potřeby nástroje, ale dráha je vytvářena pouze vzhledem k obráběné geometrii. V několika málo případech to může mít své výhody, ale jelikož se jedná o obráběcí proces, kde řezné podmínky, zatížení nástroje atd. hrají velmi významnou roli, je takovéto generování dráhy nevýhodou, zvláště pokud se jedná o hrubovací proces.
„Adaptivní“ obrábění je generováno tak, aby byly dodrženy konstantní podmínky pro nástroj v průběhu obrábění. Hlavním faktorem pro toto je, že se nepřekročí objem odebíraného materiálu v čase, a to na základě maximálního zanoření nástroje do materiálu, neboli opásání (úhel styku nástroje s obráběným materiálem). Díky tomu je možné jezdit na 100 % vyzkoušeného posuvu bez obav, že v některých místech bude nástroj přetížen.
Tímto není řečeno, že pokud již je tady Adaptivní obrábění, tak se přestanou používat dráhy generované standardním způsobem. Naopak jde o to, že je zde další způsob generování dráhy nástroje, který je ve všech ohledech příznivější pro průběh obrábění, a proto se hodí do většiny hrubovacích operací atd.

Ukázka standardní dráhyUkázka Adaptivní dráhy

Optimalizované přejezdy/nájezdy/odjezdy, ale i samotné řezné průchody

Všechny obsažené strategie obrábění umožňují zvolit typ najetí/odjetí a přejezdy mezi záběry, včetně vkládání obloučků do samotných řezných průchodů. V dnešní době je toto nutnost, jelikož vývoj se nezastavil ani u samotných nástrojů a strojů, takže dnes je možné obrábět při velmi vysokých posuvech. Jedná se o důležitou vlastnost, kdy všechny pohyby, včetně řezných, na sebe navazují tečně a tím je chod stroje mnohem plynulejší. Asi není potřeba zdůrazňovat, jak příznivý vliv toto má na samotný průběh obrábění a životnost nástroje.

Závěr

Více informací naleznete na stránkách www.hsmworks.cz nebo přímo u prodejce systému.
Další informace je možné nalézt na stránkách ČVUT Praha, odkud je možné PDF soubor otevřít, nebo stáhnout zde .

 


Mohlo by vás zajímat: